PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 3 | 203–206
Article title

Różne oblicza neuroboreliozy. Opis przypadku

Content
Title variants
EN
Many faces of neuroborreliosis. Case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Encephalitis is the most severe form of neuroborreliosis. The incidence rate is estimated to be 0.1% of those infected with Borrelia burgdorferi. Material and method: The presented case study is based on the medical documentation of the patient. Case study: This report describes the case of a 67-year-old female patient with multilevel degenerative disc disease (C and L–S levels), spinal pain syndrome (L–S level), recurring bilateral sciatic pain for many years, arterial hypertension, with an implanted DDD-R artificial pacemaker, and mixed anxiety-depressive disorder, who was admitted to the Department of Neurology in Biskupiec due to the symptoms suggesting the exacerbation of chronic sciatica. During hospitalization, spinal pain at the Th and L–S levels exacerbated. The patient experienced rib cage, stomach and the pubic symphysis pain, and then she developed psychotic symptoms. In the course of the disease, apart from tension myositis syndrome, neurological examination did not detect neurological deficits, focal symptoms or meningeal signs. Results: When the patient developed symptoms of psychiatric disorders, a lumbar puncture was carried out and encephalomeningitis was diagnosed. Conclusions: The presented case confirms the difficulties inherent in diagnosing neuroborreliosis that can mimic other diseases.
PL
Wstęp: Zapalenie mózgu to najcięższa postać neuroboreliozy. Jego częstość jest oceniana na 0,1% zakażonych Borrelia burgdorferi. Materiał i metoda: Przypadek został przedstawiony na podstawie dokumentacji medycznej. Opis przypadku: Artykuł dotyczy 67-letniej chorej z dyskopatią wielopoziomową kręgosłupa C i L–S, zespołem bólowym kręgosłupa L–S, rwą kulszową obustronną (od wielu lat), nadciśnieniem tętniczym, wszczepionym kardiostymulatorem DDD i zaburzeniami lękowo-depresyjnymi. Kobietę przyjęto na Oddział Neurologii Szpitala Powiatowego w Biskupcu z powodu objawów zaostrzenia przewlekłej rwy kulszowej. W trakcie hospitalizacji nasiliły się bóle kręgosłupa Th i L–S. Dodatkowo pojawiły się bóle żeber, brzucha i spojenia łonowego, a następnie objawy psychotyczne. W badaniu neurologicznym oprócz objawów rozciągowych przez cały okres hospitalizacji nie stwierdzono objawów ubytkowych, ogniskowych ani oponowych. Wyniki: Po wystąpieniu u pacjentki zaburzeń psychicznych wykonano nakłucie lędźwiowe. Wykazało ono zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Wnioski: Przedstawiony przypadek wskazuje na trudności związane z ustaleniem rozpoznania neuroboreliozy, która może imitować inne choroby.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
203–206
Physical description
Contributors
 • Oddział Neurologii, Szpital Powiatowy w Biskupcu
References
 • Coyle PK, Schutzer SE: Neurologic aspects of Lyme disease. Med Clin North Am 2002; 86: 261-284.
 • Czupryna P, Kuśmierczyk J, Zajkowska JM et al.: [Clinical forms of neuroborreliosis among hospitalized patients in the years 20002005]. Pol Merkur Lekarski 2007; 23: 103-106.
 • Fallon BA, Kochevar JM, Gaito A et al.: The underdiagnosis of neuropsychiatric Lyme disease in children and adults. Psychiatr Clin North Am 1998; 21: 693-703.
 • Grzesik P, Oczko-Grzesik B, Kępa L: Objawy kardiologiczne w przebiegu boreliozy z Lyme. Przegl Epidemiol 2004; 58: 589-596.
 • Koper O, Kamińska J, Kemona H: Badania laboratoryjne w diagnostyce neuroboreliozy. Diagn Lab 2012; 48: 205-211.
 • Kozubski W, Liberski P: Choroby układu nerwowego. PZWL, Warszawa 2004: 69-71.
 • Krzyczmanik D, Sińczuk-Walczak H, Wittczak T et al.: Borelioza w praktyce lekarza medycyny pracy. Med Pr 2012; 63: 483-492.
 • Mygland A, Lj0stad U, Fingerle V et al.: EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosis. Eur J Neurol 2010; 17: 8-16, e1-e4.
 • Niemieckie Towarzystwo Boreliozy: Diagnostyka i leczenie boreliozy z Lyme. Wytyczne. Styczeń 2011. Available from: http://lymepoland. com/pliki/wytyczne_v11.pdf.
 • Rauer S: Neuroboreliose. In: Diener HC, Putzki N (eds.): Leitlinien fur die Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 2008: 415-423.
 • Rudnik-Szałaj I, Popławska R, Zajkowska J et al.: Zaburzenia psychiczne występujące w przebiegu choroby z Lyme. Pol Merkur Lekarski 2001; 11: 460-462.
 • Stanek G, Fingerle V, Hunfeld K et al.: Lyme borreliosis: clinical case definitions for diagnosis and management in Europe. Clin Microbiol Infect 2011; 17: 69-79.
 • Zajkowska J, Hermanowska-Szpakowicz T: Nowe aspekty patogene-tyczne boreliozy z Lyme. Przegl Epidemiol 2002; 56 (Suppl. 1): 57-67.
 • Zajkowska J, Pancewicz S, Hermanowska-Szpakowicz T: Neuroborelioza. Neurol Neurochir Pol 1998; 32: 111-124.
 • Zajkowska J, Popławska R, Pancewicz S: Zaburzenia psychiczne w przebiegu neuroboreliozy - obserwacje własne. Psychiatr Pol 1999; 6: 939-946.
 • Zajkowska J, Hermanowska-Szpakowicz T, Grygorczuk S et al.: Neuroborelioza. Pol Przeg Neurol 2006; 2: 13-21.
 • Zajkowska J, Hermanowska-Szpakowicz T, Kondrusik M et al.: Zespoły neurologiczne w boreliozie z Lyme. Pol Merkur Lekarski 2000; 9: 584-588.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5f82d2a6-5609-4190-9eda-526e970def2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.