PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 9 | 1 | 26-37
Article title

Charakterystyka leków przeciwwymiotnych stosowanych u pacjentów w trakcie leczenia cytostatycznego z powodu choroby nowotworowej ze szczególnym uwzględnieniem preparatu aprepitant

Content
Title variants
EN
Antiemetic drugs used during anticancer chemotherapy, with special emphasis on aprepitant
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Nausea and vomiting are symptoms occurring in 70% of patients treated for late-stage cancer, exerting a tremendous impact on their quality of life and everyday activity. Severity of nausea and vomiting depends on the following factors: type and dose of cytostatic agent, treatment protocol and way of administration, as well as on the patient’s age, gender and alcohol abuse. Novel antiemetic drugs include EMEND, containing aprepitant as active substance. It acts by blocking neurokinin 1 receptor (NK1). In vivo, NK1 receptor is activated by binding substance P, which results in feeling of nausea and vomiting. EMEND blocks this reaction by preventing binding of substance P to the NK1 receptor. Furthermore, this agent does not show any affinity to serotonin-, dopamine- or corticosteroid-associated receptors. In spite of a noticeable progress in cancer chemotherapy, no worthwhile improvement has been obtained in the treatment of nausea and vomiting – well known adverse effects of cytostatics, considerably compromising the patients’ quality of life. Therefore, in 2009, representatives of two scientific societies – the European Society for Medical Oncology (ESMO) and the Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) – have met in Perugia, Italy, in order to develop a consensus concerning preventive and therapeutic management in this group of patients. This meeting has produced recommendations for prevention and treatment of chemotherapy-associated nausea and vomiting. These guidelines, depending on goal of prevention, are presented in the paper.
PL
Nudności i wymioty to objawy występujące u 70% leczonych pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową, mające ogromny wpływ na ich jakość życia i codzienną aktywność. Nasilenie nudności i wymiotów zależy od następujących czynników: rodzaju chemioterapeutyku, dawki leku, programu leczenia oraz drogi podania leku, a także od wieku, płci, nadużywania alkoholu. Do nowych leków przeciwwymiotnych należy EMEND, którego substancją czynną jest aprepitant. Charakteryzuje się on działaniem antagonistycznym do receptora neurokininy 1 (NK1). In vivo receptor NK1 jest pobudzany przez połączenie z substancją P i to związanie powoduje wystąpienie uczucia nudności oraz wymioty. EMEND, wykazując działanie blokujące tę reakcję, uniemożliwia przyłączenie się substancji P do receptora NK1. Jednocześnie aprepitant nie wykazuje powinowactwa do receptora serotoninowego, dopaminowego ani dla kortykosteroidów. Pomimo ogromnego rozwoju w zakresie leczenia chemioterapeutycznego chorych na nowotwory złośliwe nie dokonał się znaczny postęp w zakresie leczenia nudności i wymiotów – objawów niepożądanych leczenia cytostatykami istotnie obniżających jakość życia pacjentów. Z tego względu w roku 2009 przedstawiciele dwóch towarzystw naukowych – European Society for Medical Oncology (ESMO) oraz Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) – spotkali się w Perugii w celu wypracowania konsensusu w postępowaniu profilaktycznym i leczniczym w tej grupie chorych. W trakcie spotkania doprowadzono do przedstawienia zaleceń w postępowaniu profilaktycznym i leczniczym w tej grupie chorych. Zalecenia te w zależności od celu profilaktyki przedstawiono w poniższym tekście.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
26-37
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kondratowicza 8 E, 03-242 Warszawa. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kondratowicza 8 E, 03-242 Warszawa. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
References
 • 1. Kris M.G.: Why do we need another antiemetic? Just ask. J. Clin. Oncol. 2003; 21: 4077-4080.
 • 2. Mannix K.A.: Palliation of nausea and vomiting. CME Cancer Med. 2002; 1: 18-22.
 • 3. Solano J.P., Gomes B., Higginson I.J.: A comparison of symptom prevalence in far advanced cancer, AIDS, heart disease, chronic obstructive pulmonary disease and renal disease. J. Pain Symptom Manage. 2006; 31: 58-69.
 • 4. Twycross R., Wilcock A.: Palliative care formulary. Wyd. 3. Palliativedrugs.com Limited, Nottingham 2007.
 • 5. Herrstedt J.: Antiemetics: an update and the MASCC guidelines applied in clinical practice. Nat. Clin. Pract. Oncol. 2008; 5: 32-43.
 • 6. Davis M.P., Walsh D.: Treatment of nausea and vomiting in advanced cancer. Support Care Cancer 2000; 8: 444-452.
 • 7. Glare P.A., Dunwoodie D., Clark K. i wsp.: Treatment of nausea and vomiting in terminalny ill cancer patients. Drugs 2008; 68: 2575-2590.
 • 8. Twycross R., Back I.: Nausea and vomiting in advanced cancer. Eur. J. Pall. Care 1998; 5: 39-44.
 • 9. Kiełbiński M., Kawecki A., Krzakowski M. i wsp.: Nudności i wymioty związane z chemioterapią i radioterapią. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych - 2009 r.
 • 10. Harris D.G.: Nausea and vomiting in advanced cancer. Br. Med. Bull. 2010; 96: 175-185.
 • 11. Naeim A., Dy S.M., Lorenz K.A. i wsp.: Evidence-based recommendations for cancer nausea and vomiting. J. Clin. Oncol. 2008; 26: 3903-3910.
 • 12. Roila F., Herrstedt J., Aapro M. i wsp.: Guideline update for MASCC and ESMO in the prevention of chemotherapy-and radiotherapy-induced nausea and vomiting: results of the Perugia consensus conference. Ann. Oncol. 2010; 21 (supl. 5): v232-v243.
 • 13. Hesketh P.J., Kris M.G., Grunberg S.M. i wsp.: Proposal for classifying the acute emetogenicity of cancer chemotherapy. J. Clin. Oncol. 1997; 15: 103-109.
 • 14. Grunberg S.M., Osoba D., Hesketh P.J. i wsp.: Evaluation of new antiemetic agents and definition of antineoplastic agent emetogenicity - an update. Support. Care Cancer 2005; 13: 80-84.
 • 15. Feyer P.C., Maranzano E., Molassiotis A. i wsp.: Radiotherapy-induced nausea and vomiting (RINV): antiemetic guidelines. Support. Care Cancer 2005; 13: 122-128.
 • 16. NCCN Clinical Practice Guidelines Oncology. Antiemesis version 2.2010; www.nccn.org.
 • 17. Eisenchlas J.H., Garrigue N., Junin M., De Simone G.G.: Low-dose levomepromazine in refractory emesis in advanced cancer patients: an open-label study. Palliat. Med. 2005; 19: 71-75.
 • 18. Keeley P.W.: Nausea and vomiting in people with cancer and other chronic diseases. Clin. Evid. (Online) 2009; http://bestpractise.bmj.com/.
 • 19. Critchley P., Plach N., Grantham M. i wsp.: Efficacy of halo-peridol in the treatment of nasea and vomiting in the palliative patient: a systemic review. J. Pain Symptom Manage. 2001; 22: 631-634.
 • 20. Stephenson J., Davies A.: An assessment of aetiology-based guidelines for the management of nausea and vomiting in patients with advanced cancer. Support. Care Cancer 2006; 14: 348-353.
 • 21. Mannix K.A.: Palliation of nausea and vomiting. W: Doyle D., Hanks G., Cherny N.I., Calman K. (red.): Oxford textbook of palliative medicine. Wyd. 3, Oxford University Press, Oxford 2005: 459-468.
 • 22. Aapro M.S., Molassiotis A., Olver I.: Anticipatory nausea and vomiting. Support. Care Center 2005; 13: 117-121.
 • 23. Tramer M.R., Carroll D., Campbell F.A. i wsp.: Can-nabinoids for control of chemotherapy induced nausea and vomiting: quantitative systemic review. BMJ 2001; 323: 16-21.
 • 24. Meszaros J.: Leki wymiotne, przeciwwymiotne i prokine-tyczne. W: Herman Z., Kostowski W. (red.): Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. PZWL, Warszawa 2005: 680-681.
 • 25. Abbrederis K., Lorenzen S., Rothling N. i wsp.: Chemotherapy-induced nausea and vomiting in the treatment of gastrointestinal tumor and secondary prophylaxis with aprepitant. Onkologie 2009; 32: 30-34.
 • 26. Dando T.M., Perry C.M.: Aprepitant: a review of its use in the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting. Drugs 2004; 64: 777-794.
 • 27. Warr D.G., Hesketh P.J., Gralla R.J. i wsp.: Efficacy and tol-erability of aprepitant for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in patients with breast cancer after moderately emetogenic chemotherapy. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 2822-2830.
 • 28. Diemunsch P., Apfel C., Gan T.J. i wsp.: Preventing postoperative nausea and vomiting: post hoc analysis of pooled data from two randomized active-controlled trials of aprepitant. Curr. Med. Res. Opin. 2007; 23: 2559-2565.
 • 29. Rapoport B.L., Jordan K., Boice J.A. i wsp.: Aprepitant for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting associated with a broad range of moderately emetogenic chemotherapies and tumor types: a randomized, doubleblind study. Support. Care Cancer 2010; 18: 423-431.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5f40aa3f-4706-449a-8ebe-b102119ba819
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.