PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2017 | 4 | 1 | 29-33
Article title

Skuteczność ranibizumabu w idiopatycznej neowaskularyzacji naczyniówkowej – opis serii przypadków

Authors
Content
Title variants
EN
The efficacy of ranibizumab in idiopathic choroidal neovascularization – a case series report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel: Ocena skuteczności iniekcji ranibizumabu w idiopatycznej neowaskularyzacji naczyniówkowej. Materiał i metody: Do badania włączono 3 pacjentów (4 oczu) w wieku 17, 37 i 46 lat z objawami pogorszenia ostrości widzenia, krzywieniem i ze zniekształceniem obrazu w centrum trwającym 2–5 tygodni. Wykluczono tło zapalne zmian. Podczas pierwszej wizyty przed włączeniem do badania, po miesiącu i na kolejnych wizytach oceniano najlepiej skorygowaną ostrość wzroku, angiografię fluoresceinową i centralną grubość siatkówki przy użyciu optycznej koherentnej tomografii. Po ustaleniu rozpoznania zastosowano iniekcję ranibizumabu do ciała szklistego. Wyniki: Podczas pierwszej kontroli w 3 oczach stwierdzono poprawę najlepiej skorygowanej ostrości wzroku; w czwartym pozostała ona niezmieniona. W badaniu oftalmoskopowym we wszystkich przypadkach stwierdzono ustąpienie wybroczyn i obrzęku siatkówki w plamce. W badaniu optycznej koherentnej tomografii siatkówki we wszystkich oczach centralna grubość siatkówki zmniejszyła się z wyraźną poprawą morfologii dołeczka. Obserwacja trwała 4–55 miesięcy, liczba powtórnych iniekcji w tym okresie wynosiła 2–5.
EN
Objective: To evaluate the efficacy of the ranibizumab intravitreal injection in idiopathic choroidal neovascularization. Material and methods: The study included 3 patients (4 eyes), aged 17, 37 and 46, with visual acuity deterioration, warping and distortion of the central image lasting for 2–5 weeks. Inflammatory background of the disease was excluded. The baseline examination and follow-up included the best corrected visual acuity (BCVA), fluorescein angiography and central retinal thickness (CRT) analysis using optical coherence tomography (OCT). When ICNV was diagnosed, intravitreal injections of ranibizumab were administered. Results: During the first follow-up test, 3 eyes showed improvement of BCVA, and in the fourth eye BCVA remained unchanged. In funduscopy, all patients showed reduced haemorrhage and oedema of the central retina. The OCT showed a reduction of the CRT and improvement in the morphology of the macula. The observation period ranged from 4 to 55 months, and the number of repeated injections during the observation ranged from 2 to 5. Conclusions: Injections of ranibizumab into the vitreous brought a significant improvement in the function of the treated eye, and in the morphology of the retina in OCT.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
29-33
Physical description
Contributors
author
 • Centrum Medyczne Dietla 19 w Krakowie – grupa UNO-MED
References
 • 1. Cleasby GW. Idiopathic focal subretinal neovascularization. Am J Ophthalmol 1976; 81(5): 590-599.
 • 2. Cohen SY, Laroche A, Leguen Y, et al. Etiology of choroidal neovascularization in young patients. Ophthalmology 1996; 103(8): 1241- 1244.
 • 3. Green WR, Wilson DJ. Choroidal neovascularization. Ophthalmology 1986; 93(9): 1169-1176.
 • 4. Ho AC, Yannuzzi LA, Pisicano K, DeRosa J. The natural history of idiopathic subfoveal choroidal neovascularization. Ophthalmology 1995; 102(5): 782-789.
 • 5. Poliner LS, Olk RJ, Burgess D, Gordon ME. Natural history of retinal pigment epithelial detachments in age-related macular degeneration. Ophthalmology 1986; 93(5): 543-551.
 • 6. Yoo MH, Boo HD, Kim HK. Result of photodynamic therapy for idiopathic subfoveal choroidal neovascularization. Korean J Ophthalmology 2005; 19(4): 264-268.
 • 7. Kang HM, Koh HJ. Intravitreal anti-vascular endothelial growth factor therapy versus photodynamic therapy for idiopathic choroidal neovascularization. Am J Ophthalmol 2013; 155(4): 713-719.
 • 8. Kim H, Lee K, Lee CS, et al. Subfoveal choroidal thickness in idiopathic choroidal neovascularization and treatment outcomes after intravitreal bevacizumab therapy. Retina 2015; 35(3): 481-486.
 • 9. Wang F, Wang W, Yu S, et al. Functional recovery after intravitreal bevacizumab treatments for idiopathic choroidal neovascularization in young adults. Retina 2012; 32(4): 679-686.
 • 10. Fukuchi T, Takahashi K, Ida H, et al. Staging of idiopathic choroidal neovascularization by optical coherence tomography. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2001; 239(6): 424-429.
 • 11. Shah ASN, Kang QY, Fan XJ, Sun YM. Optical coherence tomography characteristics of responses to intravitreal bevacizumab in idiopathic choroidal neovascularisation. Int J Ophthalmol 2016; 2(9): 271-274.
 • 12. Zhang H, Liu ZL, Sun P, Gu F. Intravitreal bevacizumab for treatment of subfoveal idiopathic choroidal neovascularization: results of a 1-year prospective trial. Am J Ophthalmol 2012; 153(2): 300-306.
 • 13. Bloom SM, Singal IP. The outer Bruch membrane layer: a previously undescribed spectral-domain optical coherence tomography finding. Retina 2011; 31(2): 316-323.
 • 14. Gomi F, Sawa M, Sakaguchi H, et al. Efficacy of intravitreal bevacizumab for polypoidal choroidal vasculopathy. Br J Ophthalmol 2008; 92(1): 70-73.
 • 15. Byun YJ, Lee SJ, Koh HJ. Predictors of response after intravitreal bevacizumab injection for neovascular age-related macular degeneration. Jpn J Ophthalmol 2010; 54(6): 571-577.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5f12386d-fa90-44b4-b13a-15ada3d4531d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.