PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 3 | 202-209
Article title

Neuropatia cukrzycowa u dzieci i dorosłych z cukrzycą typu I - diagnostyka, leczenie

Content
Title variants
EN
Diabetic neuropathy in children and adult with type I diabetes – diagnosis and management
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Diabetic neuropathy is one of the most common and serious complications of diabetes both type I and type II. In type I diabetes mellitus neuropathy usually assumes form of a distal symmetric polyneuropathy (DPN) and/or a diabetic autonomic neuropathy (DAN). Other forms as acute sensory neuropathy, cranial neuropathy, truncal radiculoneuropathy or proximal motor neuropathy are present sporadically in patients with type I diabetes. Damage to nerves in the abnormal environment of diabetes mellitus leads to diabetic neuropathy. There are three hypotheses that explain the pathogenetic mechanism of polyneuropathy: metabolic, vascular and immunological. Many diabetic patients have demonstrable abnormalities of autonomic function without any evidence of clinical disease. Tests of autonomic function and tests of conduction veloautocity in peripheral nerves are assumed to be a measure of neurological state and may be important methods of assessing therapy of diabetic complications. Control of hyperglycaemia is the basis of the adequate management. α-liponic acid is used due to some evidences suggesting the role of free radicals in pathogenesis diabetic neuropathy. Antiepileptics and antidepressants inhibiting selective norepinephrine and serotonin reuptake are administered for pain control in symptomatic management.
PL
Neuropatia cukrzycowa jest jednym z najczęściej występujących poważnych powikłań w cukrzycy zarówno typu I, jak i typu II. W cukrzycy typu I zwykle występują obwodowa symetryczna polineuropatia (DPN) i/lub cukrzycowa neuropatia autonomiczna (DAN). Inne formy, takie jak ostra czuciowa neuropatia, neuropatia czaszkowa, radikulopatia tułowia, neuropatia ruchowa proksymalna, u pacjentów z cukrzycą typu I występują rzadziej. Uszkodzenie włókien w przebiegu cukrzycy prowadzi do wystąpienia neuropatii. Wysuwane są trzy hipotezy dotyczące mechanizmów prowadzących do neuropatii cukrzycowej: metaboliczna, naczyniowa i immunologiczna. U wielu chorych występują nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu autonomicznego bez wyraźnych klinicznych objawów choroby. Wykonywanie testów czynności układu autonomicznego i testów oceniających przewodnictwo w nerwach obwodowych jest ważne dla oceny stanu neurologicznego i dla decyzji terapeutycznych w przypadku powikłań cukrzycowych. Kontrola hiperglikemii jest podstawą adekwatnego leczenia neuropatii cukrzycowej. Kwas α-liponowy jest stosowany w związku z uzasadnionymi sugestiami udziału wolnych rodników tlenowych w patogenezie neuropatii cukrzycowej. Leki przeciw-drgawkowe i antydepresyjne hamujące zwrotny wychwyt noradrenaliny lub serotoniny są stosowane dla łagodzenia dolegliwości bólowych.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
202-209
Physical description
Contributors
 • Poradnia Diabetologiczna GCZDiM, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice, tel.: 032 207 16 54, faks: 032 207 16 53
References
 • 1. American Diabetes Association: Standards of medical care in diabetes - 2006. Diabetes Care 2006; 29 (supl.): S4-42.
 • 2. Boulton A.J., Vinik A.I., Arezzo J.C. i wsp.: Diabetic neuropathies: a statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care 2005; 28: 956-962.
 • 3. Cornblath D.R., Vinik A., Feldman E. i wsp.: Surgical decompression for diabetic sensorimotor polyneuropathy. Diabetes Care 2007; 30: 421-422.
 • 4. Duby J.J., Campbell R.K., Setter S.M. i wsp.: Diabetic neuropathy: an intensive review. Am. J. Health Syst. Pharm. 2004; 61: 160-173.
 • 5. Jasik M., Karnafel W.: Rozpoznanie i terapia przyczynowa neuropatii cukrzycowej. Diabetologia Pol. 2004; 11: 135-141.
 • 6. Little A.A., Edwards J.L., Feldman E.L.: Diabetic neuropathies. Pract. Neurol. 2007; 7: 82-92.
 • 7. Otto-Buczkowska E.: Neuropatia cukrzycowa - autonomiczna i obwodowa. W: Otto-Buczkowska E. (red.): Cukrzyca typu I. Cornetis, Wrocław 2006: 338-350.
 • 8. Said G.: Diabetic neuropathy - a review. Nat. Clin. Pract. Neurol. 2007; 3: 331-340.
 • 9. Sieradzki J.: Neuropatia cukrzycowa. W: Sieradzki J. (red).: Cukrzyca. Via Medica, Gdańsk 2006: 825-871.
 • 10. Strojek K. (red).: Diabetologia. Praktyczny poradnik. Termedia, Poznań 2007: 27-36, 120-128, 141-147.
 • 11. Trotta D., Verrotti A., Salladini C., Chiarelli F.: Diabetic neuropathy in children and adolescents. Pediatr. Diabetes 2004; 5: 44-57.
 • 12. Vinik A.I., Maser R.E., Mitchell B.D., Freeman R.: Diabetic autonomic neuropathy. Diabetes Care 2003; 26: 1553-1579.
 • 13. Vinik A.I., KongX., Megerian J.T., Gozani S.N.: Diabetic nerve conduction abnormalities in the primary care setting. Diabetes Technol. Ther. 2006; 8: 654-662.
 • 14. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2007. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabetologia Praktyczna 2007; 8 (supl. A): 31-34.
 • 15. Ziegler D., Sohr C.G., Nourooz-Zadeh J.: Oxidative stress and antioxidant defense in relation to the severity of diabetic polyneuropathy and cardiovascular autonomic neuropathy. Diabetes Care 2004; 27: 2178-2183.
 • 16. Sinnreich M., Taylor B.V, Dyck P.J.: Diabetic neuropathies. Classification, clinical features, and pathophysiological basis. Neurologist 2005; 11: 63-79.
 • 17. Witek P., Sieradzki J.: Związek między wyrównaniem cukrzycy typu I a przebiegiem neuropatii autonomicznej układu sercowo-naczyniowego podczas 2-letniej obserwacji. Diabetologia Praktyczna 2006; 7: 366-372.
 • 18. Otto-Buczkowska E.: Neuropatia cukrzycowa - autonomiczna i obwodowa. Polska Medycyna Rodzinna 2003: 5: 112-118.
 • 19. Urban M., Peczyńska J., Kowalewski M., Głowińska-Olszewska B.: Czy autonomiczna neuropatia cukrzycowa wpływa na reaktywność mikrokrążenia u młodzieży z cukrzycą typu I? Endokrynol. Diabetol. Chor. Przemiany Materii Wieku Rozw. 2007; 13: 23-26.
 • 20. Kempler P., Tesfaye S., Chaturvedi N. i wsp.: Autonomic neuropathy is associated with increased cardiovascular risk factors: the EURODIAB IDDM Complications Study. Diabet. Med. 2002; 19: 900-909.
 • 21. Wysocka-Mincewicz M., Piontek E.: Neuropatia cukrzycowa u dzieci - epidemiologia, klasyfikacja i patofizjologia. Klinika Pediatr. 2006; 14: 47-52.
 • 22. DCCT Research Group. The effect of intensive diabetes therapy on measures of autonomic nervous system function in the Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). Diabetologia 1998; 41: 416-423.
 • 23. Larsen J.R., Sjoholm H., Berg TJ. i wsp.: Eighteen years of fair glycemic control preserves cardiac autonomic function in type I diabetes. Diabetes Care 2004; 27: 963-966.
 • 24. Witte D.R., Tesfaye S., Chaturvedi N. i wsp.: Risk factors for cardiac autonomic neuropathy in type I diabetes mellitus. Diabetologia 2005; 48: 164-171.
 • 25. Gryz E.A., Szermer P., Galicka-Latała D. i wsp.: Metody rozpoznawania i oceny neuropatii cukrzycowej. Przegląd piśmiennictwa oraz doświadczenia własne. Przegl. Lek. 2004; 61: 25-29.
 • 26. Pierzchała K.: Przewlekłe powikłania cukrzycy dotyczące układu nerwowego. W: Otto-Buczkowska E. (red.): Chory na cukrzycę w podstawowej opiece zdrowotnej. Program edukacyjny PTD. Via Medica, Gdańsk 2004; 8:4-7.
 • 27. Wysocka-Mincewicz M., Piontek E.: Diagnostyka neuropatii cukrzycowej. Klinika Pediatr. 2006; 14: 55-59.
 • 28. Jakimowicz W: Najpospolitsze choroby układu nerwowego. W: Jakimowicz W(red): Neurologia kliniczna w zarysie. PZWL, Warszawa 1981: 211.
 • 29. Simmat G., Alcalay M., Bontoux D.: Femoral neuralgia and diabetes. Method of clinical approach. Sem. Hop. 1983; 59: 2957-2961.
 • 30. Compagnoni L., Lanzetti A., Laterza A., Nappo A.: Problems of etiology in femoral neuropathies. Ital. J. Neurol. Sci. 1985; 6: 37-41.
 • 31. Kamińska A., Bronisz A., Tafil-Klawe M., Junik R.: Neu-ropatia autonomiczna sercowo-naczyniowa u chorych na cukrzycę - patogeneza, epidemiologia, obraz kliniczny. Diabetologia Pol. 2004; 11: 142-146.
 • 32. Maser R.E., Mitchell B.D., Vinik A.I., Freeman R.: The association between cardiovascular autonomic neuropathy and mortality in individuals with diabetes: a metaanalysis. Diabetes Care 2003; 26: 1895-1901.
 • 33. Wühl E., Witte K., Soergel M. i wsp.: Distribution of 24-h ambulatory blood pressure in children: normalized reference values and role of body dimensions. J. Hypertens. 2002; 20: 1995-2007.
 • 34. Tatoń J.: Neuropatia autonomiczna serca i naczyń. W: Czech A., Tatoń J. (red.): Cukrzyca achoroby serca. α-medica press, Warszawa 2000: 315-323.
 • 35. Lacy B.E., Crowell M.D., Schettler-Duncan A. i wsp.: The treatment of diabetic gastroparesis with botulinum toxin injection of the pylorus. Diabetes Care 2004; 27: 2341-2347.
 • 36. BenduchM., Otto-Buczkowska E.: Zaburzenia seksualne u kobiet chorych na cukrzycę. Ginekol. Prakt. 2003; 11: 32-33.
 • 37. Enzlin P, Mathieu C., Van den Bruel A. i wsp.: Prevalence and predictors of sexual dysfunction in patients with type I diabetes. Diabetes Care 2003; 26: 409-414.
 • 38. Cryer PE.: Hypoglycemia-associated autonomic failure in diabetes. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2001; 281: E1115-E1121.
 • 39. Várkonyi T.T., Börcsök E., Tóth F. i wsp.: Severity of autonomic and sensory neuropathy and the impairment of visual- and auditory-evoked potentials in type I diabetes: is there a relationship? Diabetes Care 2006; 29: 2325-2326.
 • 40. Vinik A.I., Ziegler D.: Diabetic cardiovascular autonomic neuropathy. Circulation 2007; 115: 387-397.
 • 41. Wadwa R.P., Rewers M.: Cardiovascular disease in diabetes: noninvasive detection. Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes 2004; 11: 70-74.
 • 42. Chessa M., Butera G., Lanza G.A. i wsp.: Role of heart rate variability in the early diagnosis of diabetic autonomic neuropathy in children. Herz 2002; 27: 785-790.
 • 43. Vinik A.: Neuropathies in children and adolescents with diabetes: the tip of the iceberg. Pediatr. Diabetes 2006; 7: 301-304.
 • 44. Kamińska A., Bronisz A., Tafil-Klawe M., Junik R.: Neuropatia autonomiczna sercowo-naczyniowa u chorych na cukrzycę - diagnostyka, rokowanie, leczenie. Diabetolo-gia Pol. 2004; 11: 147-152.
 • 45. Istenes I., Keresztes K., Tundik A. i wsp.: Blood pressure response to standing in the diagnosis of autonomic neuropathy: are initial (supine) values of importance. Diabet. Med. 2007; 24: 325-327.
 • 46. Heubeck E.: New treatment options for diabetic neuropathy. DOC News 2006; 3: 8-9.
 • 47. Várkonyi T, Kempler P: Diabetic neuropathy: new strategies for treatment. Diabetes Obes. Metab. 2007.
 • 48. Uzun N., Sarikaya S., Uluduz D., Aydin A.: Peripheric and automatic neuropathy in children with type I diabetes mellitus: the effect of L-carnitine treatment on the peripheral and autonomic nervous system. Electromyogr. Clin. Neurophysiol. 2005; 45: 343-351.
 • 49. Sima A.A., Calvani M., Mehra M. i wsp.: Acetyl-L-carnitine improves pain, nerve regeneration, and vibratory perception in patients with chronic diabetic neuropathy: an analysis of two randomized placebo-controlled trials. Diabetes Care 2005; 28: 89-94.
 • 50. ChongM.S., Hester J.: Diabetic painful neuropathy: current and future treatment options. Drugs 2007; 67: 569-585.
 • 51. Freeman R., Raskin P, Hewitt D.J. i wsp.: Randomized study of tramadol/acetaminophen versus placebo in painful diabetic peripheral neuropathy. Curr. Med. Res. Opin. 2007: 23: 147-161.
 • 52. Rauck R.L., Shaibani A., Biton V. i wsp.: Lacosamide in painful diabetic peripheral neuropathy: a phase 2 doubleblind placebo-controlled study. Clin. J. Pain 2007; 23: 150-158.
 • 53. Wong M.C., Chung J.W, Wong T.K.: Effects of treatments for symptoms of painful diabetic neuropathy: systematic review. BMJ 2007; 335: 87.
 • 54. Sieroń A., Biniszkiewicz T: Zastosowanie wybranych metod fizykalnych w leczeniu chorych na cukrzycę. Chory na cukrzycę w podstawowej opiece zdrowotnej. W: Otto-Buczkowska E. (red.): Program edukacyjny PTD. Via Medica, Gdańsk 2004; 8: 8-11.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5ea68bc6-4f04-4886-bf07-2f17fa9f7f48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.