PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 67 | 339–347
Article title

Comparison of voiding cystourethrography and urosonography with second-generation contrast agents in simultaneous prospective study

Content
Title variants
PL
Porównanie cystouretrografii mikcyjnej i sonocystografii mikcyjnej z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego drugiej generacji w badaniu prospektywnym
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background: The invasiveness and exposure to radiation in voiding cystourethrography led to the introduction of alternative methods of diagnosis of vesicoureteral reflux, including contrast enhanced voiding urosonography. While there is a limited number of studies comparing these methods using new generation ultrasound contrast agents, none of them compared both methods simultaneously. This study is aimed at assessing agreement between contrast enhanced voiding urosonography with second-generation ultrasound contrast agents and voiding cystourethrography. Methods: From April 2013 to May 2014, 83 children (37 female and 46 male), mean age 3.5 years, age range from 1 month to 17.5 years, underwent prospective simultaneous assessment by contrast enhanced voiding urosonography and voiding cystourethrography, with a total of 166 uretero-renal units evaluated. Results: The sensitivity of voiding cystourethrography and contrast enhanced voiding urosonography were comparable, amounting to 88%, however, neither reached 100% for the entire studied population. The negative predictive value of voiding urosonography and voiding cystourethrography was 97%, and there was no difference between both methods. Conclusion: Voiding cystourethrography and contrast enhanced voiding urosonography are comparable methods in diagnosis of vesicoureteral reflux, and can be performed alternatively. However, some limitations of contrast enhanced voiding urosonography must be remembered.
PL
Wprowadzenie: Negatywne skutki promieniowania jonizującego wykorzystywanego do badań cystouretrografii mikcyjnej wymuszają poszukiwanie alternatywnych metod diagnostycznych. Takim badaniem może być sonocystografia mikcyjna z użyciem ultrasonograficznych środków kontrastujących. Liczba prac porównujących klasyczne badanie cystouretrografii mikcyjnej i badanie ultrasonograficzne z użyciem środków kontrastujących drugiej generacji jest jednak niewielka. Dotąd nie opublikowano pracy, która porównałaby jednoczasowo obie metody w diagnostyce odpływów pęcherzowo-moczowodowych. Prezentowana praca ma na celu ocenę zgodności między badaniem ultrasonograficznym z użyciem środków kontrastujących drugiej generacji i badaniem cystouretrografii mikcyjnej. Materiał i metody: W okresie od kwietnia 2013 do maja 2014 roku jednoczasowe badanie ultrasonograficzne z użyciem środków kontrastujących drugiej generacji i cystouretrografii mikcyjnej wykonano u 83 dzieci (37 dziewczynek i 46 chłopców, średnia wieku 3,5 roku, zakres wieku od 1 miesiąca do 17,5 roku). Prospektywnej ocenie zostało poddanych 166 jednostek moczowodowo-nerkowych. Wyniki: W badaniu wykazano podobną czułość obu metod diagnostycznych w diagnostyce odpływów pęcherzowo- moczowodowych, na poziomie 88%, żadna z metod nie osiągnęła wyniku 100%. Ujemna wartość predykcyjna dla obu metod wyniosła 97% i nie wykazano żadnej istotnej różnicy pomiędzy obiema metodami w zakresie diagnostyki odpływów pęcherzowo-moczowodowych. Wniosek: Obie metody wykazały podobną czułość w ocenie odpływów pęcherzowo-moczowodowych. Należy jednak pamiętać o możliwych ograniczeniach badania ultrasonograficznego z użyciem środków kontrastujących drugiej generacji w diagnostyce fazy mikcyjnej u niespokojnych, płaczących w trakcie badania dzieci.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
67
Pages
339–347
Physical description
Contributors
 • Department of Radiology, Medical University of Gdańsk, Poland
 • Department of Radiology, Medical University of Gdańsk, Poland
 • Department of Radiology, Medical University of Gdańsk, Poland
 • Department of Paediatrics, Nephrology and Hypertension, Medical University of Gdańsk, Poland
 • Department of Radiology, Medical University of Gdańsk, Poland
 • Institute of Statistics, Department of Economic Sciences, Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology, Poland
 • Department of Radiology, Medical University of Gdańsk, Poland
References
 • 1. Arant BS Jr: Vesicoureteric reflux and renal injury. Am J Kidney Dis 1991; 17: 491–511.
 • 2. Smellie JM, Normand IC: Bacteriuria, reflux, and renal scarring. Arch Dis Child 1975; 50: 581–585.
 • 3. Smellie J, Edwards D, Hunter N, Normand IC, Prescod N: Vesico-ureteric reflux and renal scarring. Kidney Int Suppl 1975; 4: S65–S72.
 • 4. Subcommittee on Urinary Tract Infection, Steering Committee on Quality Improvement and Management; Roberts KB: Urinary tract infection: clinical practice guideline for the diagnosis and management of the initial UTI in febrile infants and children 2 to 24 months. Pediatrics 2011; 128: 595–610.
 • 5. Hernandez RJ, Goodsitt MM: Reduction of radiation dose in pediatric patients using pulsed fluoroscopy. AJR Am J Roentgenol 1996; 167: 1247–1253.
 • 6. Boland GW, Murphy B, Arellano R, Niklason L, Mueller PR: Dose reduction in gastrointestinal and genitourinary fluoroscopy: use of grid-controlled pulsed fluoroscopy. AJR Am J Roentgenol 2000; 175: 1453–1457.
 • 7. Bosio M: Cystosonography with echocontrast: a new imaging modality to detect vesicoureteric reflux in children. Pediatr Radiol 1998; 28: 250–255.
 • 8. Darge K, Dütting T, Zieger B, Möhring K, Rohrschneider W, Troger J: [Diagnosis of vesicoureteral reflux with echo-enhanced micturition urosonography]. Radiologe 1998; 38: 405–409.
 • 9. Duran C, del Riego J, Riera L, Martin C, Serrano C, Palaña P: Voiding urosonography including urethrosonography: high-quality examinations with an optimised procedure using a second-generation US contrast agent. Pediatr Radiol 2012; 42: 660–667.
 • 10. Ascenti G, Zimbaro G, Mazziotti S, Chimenz R, Fede C, Visalli C et al.: Harmonic US imaging of vesicoureteric reflux in children: usefulness of a second generation US contrast agent. Pediatr Radiol 2004; 34: 481–487.
 • 11. Papadopoulou F, Anthopoulou A, Siomou E, Efremidis S, Tsamboulas C, Darge K: Harmonic voiding urosonography with a second-generation contrast agent for the diagnosis of vesicoureteral reflux. Pediatr Radiol 2009; 39: 239–244.
 • 12. Papadopoulou F, Ntoulia A, Siomou E, Darge K: Contrast-enhanced voiding urosonography with intravesical administration of a second-generation ultrasound contrast agent for diagnosis of vesicoureteral reflux: prospective evaluation of contrast safety in 1,010 children. Pediatr Radiol 2014; 44: 719–728.
 • 13. Kis E, Nyitrai A, Várkonyi I, Máttyus I, Cseprekál O, Reusz G et al.: Voiding urosonography with second-generation contrast agent versus voiding cystourethrography. Pediatr Nephrol 2010; 25: 2289–2293.
 • 14. Ključevšek D, Battelino N, Tomažič M, Kersnik Levart T: A comparison of echo-enhanced voiding urosonography with X-ray voiding cystourethrography in the first year of life. Acta Paediatr 2012; 101: e235–e239.
 • 15. Koff SA: Estimating bladder capacity in children. Urology 1983; 21: 248.
 • 16. Lebowitz RL, Olbing H, Parkkulainen KV, Smellie JM, Tamminen-Möbius TE: International system of radiographic grading of vesicoureteric reflux. International Reflux Study in Children. Pediatr Radiol 1985; 15: 105–109.
 • 17. Darge K, Troeger J: Vesicoureteral reflux grading in contrast-enhanced voiding urosonography. Eur J Radiol 2002; 43: 122–128.
 • 18. Landis JR, Koch GG: The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics 1977; 33: 159–174.
 • 19. Nakamura M, Shinozaki T, Taniguchi N, Koibuchi H, Momoi M, Itoh K: Simultaneous voiding cystourethrography and voiding urosonography reveals utility of sonographic diagnosis of vesicoureteral reflux in children. Acta Paediatr 2003; 92: 1422–1426.
 • 20. Darge K: Voiding urosonography with US contrast agent for the diagnosis of vesicoureteric reflux in children: an update. Pediatr Radiol 2010; 40: 956–962.
 • 21. Riccabona M, Avni FE, Blickman JG, Dacher JN, Darge K, Lobo ML et al.: Imaging recommendations in paediatric uroradiology: minutes of the ESPR workgroup session on urinary tract infection, fetal hydronephrosis, urinary tract ultrasonography and voiding cystourethrography, Barcelona, Spain, June 2007. Pediatr Radiol 2008; 38: 138–145.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5e902eb8-0bb4-4b5d-a0e0-3fad99d6d9d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.