PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 2 | 98-102
Article title

Metabolizm informacyjny człowieka a proces decyzyjny człowieka

Content
Title variants
EN
Human information metabolism and decision-making process
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to present the decision-making process in humans by creating a synthetic system of dependency between emotions (values) and surrounding reality (objects). The paper is based on the phenomenon of crystallization of emotions on objects, proceeding as crystallization of anxiety in compulsive-obsessive neurosis, but extending on the totality of objects, events and situations the person is dealing with, as well as on human information metabolism. Concerning the issue of information metabolism, the main emphasis is put on the emotional phase of this process, consisting precisely in crystallization of emotions on particular objects of surrounding reality. Associations arising between emotions (values) and objects of surrounding reality create the person’s system of values, which enables the person to make choices. In this way, we can distinguish an intellectual phase of information metabolism, which consists in recognition of cause-effect relationships existing in surrounding world, and an emotional phase, which makes possible evaluation of surrounding reality. Furthermore, emotional phase has been supplemented by an element of risk, which modifies the person’s relationship with surrounding reality. The element of risk leads to a decrease of “attractiveness” of emotion-crystallizing object. The element of risk appears when there is a probability of loss of object attained or when probability of attaining the object is limited.
PL
„Metabolizm informacyjny człowieka a proces decyzyjny człowieka" jest pracą zmierzającą do przedstawienia procesu decyzyjnego człowieka przez stworzenie syntetycznego układu zależności między uczuciami (wartościami) a otaczającą rzeczywistością (obiektami). Praca w zasadniczej części opiera się na zjawisku krystalizowania się uczuć na obiektach, przebiegającym tak jak krystalizacja lęku w nerwicach natręctw, lecz rozciągniętym na ogół przedmiotów, zdarzeń i sytuacji, z którymi człowiek ma styczność, oraz na metabolizmie informacyjnym człowieka. W kwestii metabolizmu informacyjnego główny nacisk został położony na fazę emocjonalną tego procesu, polegającą właśnie na krystalizacji uczuć na poszczególnych obiektach otaczającej rzeczywistości. Zależności powstające między uczuciami (wartościami) a obiektami tworzą system wartości człowieka, który umożliwia mu dokonywanie wyborów. W ten sposób została wyróżniona faza intelektualna metabolizmu informacyjnego, polegająca na poznawaniu przyczynowo-skutkowych zależności istniejących w otaczającym świecie, i faza emocjonalna, pozwalająca dokonać oceny otaczającej rzeczywistości. Ponadto faza emocjonalna została uzupełniona o element ryzyka, który modyfikuje stosunek człowieka do otaczającej rzeczywistości. Ów element ryzyka wpływa na obniżenie „atrakcyjności" obiektu, na jakim krystalizują się uczucia. Element ryzyka pojawia się przy zaistnieniu prawdopodobieństwa utraty osiągniętego obiektu bądź przy ograniczonych możliwościach jego osiągnięcia.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
98-102
Physical description
Contributors
  • Łupowo, ul. Słowackiego 21, 66-450 gm. Bogdaniec, tel.: 095 751 06 18
References
  • 1. Kępiński A.: Lęk. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
  • 2. Kępiński A.: Melancholia. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
  • 3. Kępiński A.: Psychopatologia nerwic. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5e3f1743-c747-4094-bd40-33a6cb46f3c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.