PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 2 | 4 | 276-278
Article title

Późny nawrót przewlekłej białaczki szpikowej po alogenicznym przeszczepieniu komórek macierzystych – opis przypadku

Authors
Content
Title variants
EN
Late relapse of chronic myeloid leukemia after allogeneic stem cell transplantation – a case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przewlekła białaczka szpikowa obecnie w większości przypadków jest chorobą dobrze poddającą leczeniu inhibitorami kinazy tyrozynowej. Nadal jednak jedyną procedurą leczniczą dającą możliwość wyleczenia jest aloprzeszczepienie komórek macierzystych. U 30-letniej pacjentki 18 lat po aloprzeszczepieniu od dawcy rodzinnego z powodu przewlekłej białaczki szpikowej stwierdzono wznowę choroby. Po leczeniu cytoredukcyjnym włączono standardową dawkę imatynibu. Z powodu toksyczności hematologicznej zmniejszano ją do obecnej – 100 mg/24 h. Po 2,5 roku leczenia u pacjentki utrzymuje się pogłębiająca się większa odpowiedź molekularna.
EN
Chronic myeloid leukemia now is a disease which in the most cases is well manageable with tyrosine kinase inhibitors treatment. Still however the only potentially curable therapeutic approach is for chronic myeloid leukemia allogeneic stem cell transplantation. 30-years old woman was diagnosed as a relapse 18 years after sibling matched donor allotransplantation. After a short cytoreductive treatment imatinib was given in standard dose. Then due to hematological toxicities the dose was diminished to 100 mg. The patient has maintained major molecular response since 2,5 years.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
276-278
Physical description
Contributors
  • Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
  • Baccarani M., Cortes J., Pane F. et al.: Chronic Myeloid Leukemia. An update of concepts and management. Recommendations of the European LeukemiaNet. J. Clin. Oncol. 2009 Dec 10; 27(35): 6041-51.
  • Mahon F.X., Pellegrin C.: In how many patients can we discontinue TKI therapy now and in the future. CML GOLS Basel 2011.
  • Goldman J.M.: Chronic Myeloid Leukemia (CML). ELN Frontiers Congress Istanbul 2012.
  • Niederwieser D.: Allo-SCT for CML. Patient stratification, technique and Timing. CML GOLS Dresden 2010.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5e25bf80-9494-4d97-8582-e5dc0ca45eda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.