PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 10 | 3 | 200-204
Article title

Czego dowiedzieliśmy się o ADHD dzięki strukturalnym badaniom neuroobrazowym?

Content
Title variants
EN
What have we learned about ADHD from the structural neuroimaging studies?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) belongs to the most common behavioural disorders of childhood. ADHD can be conceptualised as a diverse developmental disorder characterised by a variable clinical expression, which is underlain by heterogeneity leading to the neural system dysfunction. Neuroimaging for childhood psychiatric disorders has the potential to increase our understanding of the pathophysiology of childhood mental disorders. In recent years, neuroimaging techniques have been used with increasing frequency in attempts to identify structural and functional abnormalities in the brains of children with ADHD. Structural imaging methods have localized abnormalities in key brain regions and neural networks associated with cognition and behaviour consistent with the clinical picture of ADHD. Structural imaging studies suggest that the ADHD pathophysiology would be conditioned by the dysfunction in frontosubcortical pathways. Currently increasing is the evidence that other brain regions such as the cerebellum, the parietal lobes and temporal lobes may also have an important role in this condition. The findings generally suggest deficits in the brain areas mentioned above, with decreased volumes. However, it is also evident that some areas show enlargement as a compensation for the observed deficits. Apart from the issue of reliability, there is a more basic question about how the results of neuroimaging studies are to be interpreted.
PL
Zaburzenie hiperkinetyczne (attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD) należy do najczęściej obserwowanych zaburzeń behawioralnych okresu dzieciństwa. Może być rozpatrywane jako zróżnicowane zaburzenie rozwojowe, charakteryzujące się różnorodną ekspresją kliniczną, u podłoża którego leżą różne czynniki prowadzące do dysfunkcji systemu nerwowego. Badania neuroobrazowe u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wieku rozwojowego przyczyniają się do przybliżenia wyjaśnienia patofizjologii zaburzeń psychicznych u dzieci. W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost częstości wykorzystania techniki neuroobrazowania do identyfikacji odchyleń w mózgu dzieci z zaburzeniem hiperkinetycznym. Strukturalne badania neuroobrazowe pokazują nieprawidłowości w okolicach mózgu i sieci połączeń kluczowych, które mogą być podłożem objawów ADHD, takich jak zaburzenia uwagi i behawioralne. Wyniki tych badań sugerują dysfunkcje połączeń czołowo-podkorowych jako podłoże patofizjologii ADHD. Obecnie wzrasta liczba doniesień o roli innych regionów mózgu, takich jak móżdżek, płaty ciemieniowe i skroniowe w etiologii tego zaburzenia. Wskazuje się głównie na deficyty we wspomnianych regionach, spadek objętości. Niektóre prace mówią o powiększeniu części obszarów mózgu jako kompensacji obserwowanych deficytów. Odkładając na bok brak jednoznacznych wyników uzyskanych za pomocą neuroobrazowania, należy zastanowić się nad ich interpretacją.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
200-204
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Psychiatrii CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
References
 • 1. Wilens Te., Biederman J., Spencer T.J.: Attention deficit hyperactivity disorder across the lifespan. Ann. Rev. Med. 2002; 53: 113-131.
 • 2. Still G.F.: Some abnormal psychical conditions in children: lectures I, II and III. Lancet 1902; 1: 1008-1012, 1077-1082, 1163-1168.
 • 3. Bond E.D., Partridge G.E.: Postencephalitic behaviour disorders in boys and the management in hospital. Am. J. Psychiatry 1926; 83: 3-103.
 • 4. Kahn E., Cohen L.H.: Organic driveness: a brain-stem syndrome and experience - with case reports. N. Engl. J. Med. 1934; 210: 748-756.
 • 5. Strauss A.A., Lehtinen L.E.: Psychopathology and Education of the Brain-Injured Child. Grune & Stratton, New York 1947.
 • 6. Knobloch H., Pasamanick B.: Prospective studies on the epidemiology of reproductive causality; methods, findings, and some implications. Merrill-Palmer Q 1966; 12: 27-43.
 • 7. Taylor E.: Syndrome of Attention Deficit and Overactivity. W: Rutter M., Taylor E., Hersov L. (red.): Child and Adolescent Psychiatry. Wyd. 3, Blackwell Scientific, London 1994: 285-307.
 • 8. Wolańczyk T., Komender J.: Zaburzenie hiperkinetyczne. W: Namysłowska I. (red.): Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
 • 9. Shaw P., Lerch J., Greenstein D. i wsp.: Longitudinal mapping of cortical thickness and clinical outcome in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. Arch. Gen. Psychiatry 2006; 63: 540-549.
 • 10. Durston S., Fossella J.A., Casey B.J. i wsp.: Differential effects of DRD4 and DAT1 genotype on frontostriatal grey matter volumes in a sample of subjects with attention deficit hyperactivity disorder, their unaffected siblings, and controls. Mol. Psychiatry 2005; 10: 678-685.
 • 11. Plessen K.J., Bansal R., Zhu H. i wsp.: Hippocampus and amygdala morphology in attention deficit/hyperactivity disorder. Arch. Gen. Psychiatry 2006; 63: 795-807.
 • 12. Serene J.A., Ashtari M., Szeszko PR., Kumra S.: Neuroimaging studies of children with serious emotional disturbances: a selective review. Can. J. Psychiatry 2007; 52: 135-145.
 • 13. Shaw P., Gornick M., Lerch J. i wsp.: Polymorphisms of the dopamine D4 receptor, clinical outcome, and cortical structure in attention deficit hyperactivity disorder. Arch. Gen. Psychiatry 2007; 64: 921-931.
 • 14. Berquin PC., Giedd J.N., Jacobsen L.K. i wsp.: Cerebellum in attention deficit hyperactivity disorder: a morphometric study. Neurology 1998; 50: 1087-1093.
 • 15. Castellanos F.X., Giedd J.N., Eckburg P. i wsp.: Quantitative morphology of the caudate nucleus in attention deficit hyperactivity disorder. Am. J. Psychiatry 1994; 151: 1791-1796.
 • 16. Castellanos F.X., Giedd J.N., Marsh WL. i wsp.: Quantitative brain magnetic resonance imaging in attention-deficit hyperactivity disorder. Arch. Gen. Psychiatry 1996; 53: 607-616.
 • 17. Filipek PA., Semrud-Clikeman M., Steingard R.J. i wsp.: Volumetric MRI analysis comparing subjects having attention deficit hyperactivity disorder with normal controls. Neurology 1997; 48: 589-601.
 • 18. Hynd G.W, Semrud-Clikeman M., Lorys A.R. i wsp.: Brain morphology in developmental dyslexia and attention deficit disorder hyperactivity. Arch. Neurol. 1990; 47: 919-926.
 • 19. Aylward E.H., Reiss A.L., Reader M.J. i wsp.: Basal ganglia volumes in children with attention deficit hyperactivity disorder. J. Child Neurol. 1996; 11: 112-115.
 • 20. Hynd G.W, Hern K.L., Novey E.S. i wsp.: Attention deficit hyperactivity disorder and asymmetry of the caudate nucleus. J. Child Neurol. 1993; 8: 339-347.
 • 21. Lyoo I.K., Noam G.G., Lee C.K. i wsp.: The corpus callosum and lateral ventricles in children with attention-deficit hyperactivity disorder: a brain magnetic resonance imaging study. Biol. Psychiatry 1996; 40: 1060-1063.
 • 22. Semrud-Clikeman M., Filipek P.A., Biederman J. i wsp.: Attention deficit hyperactivity disorder: magnetic resonance imaging morphometric analysis of the corpus callosum. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 1994; 33: 875-881.
 • 23. Overmeyer S., Simmons A., Santosh J. i wsp.: Corpus callosum may be similar in children with ADHD and siblings of children with ADHD. Dev. Med. Child Neurol. 2000; 42: 8-13.
 • 24. Nasrallah H.A., Loney J., Olson S.C. i wsp.: Cortical atrophy in young adults with a history of hyperactivity in childhood. Psychiatr. Res. 1986; 17: 241-246.
 • 25. Shaywitz B.A., Shaywitz S.E., Byrne T. i wsp.: Attention deficit disorder: quantitative analysis of CT. Neurology 1983; 33: 1500-1503.
 • 26. Desmond J.E., Fiez J.A.: Neuroimaging studies of the cerebellum: language, learning and memory. Trends Cogn. Sci. 1998; 2: 355-362.
 • 27. Schmahmann J.D., Sherman J.C.: The cerebellar cognitive affective syndrome. Brain 1998; 121: 561-579.
 • 28. Schmahmann J.D.: Disorders of the cerebellum: ataxia, dysmetria of thought, and the cerebellar cognitive affective syndrome. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2004; 16: 367-378.
 • 29. Harrington D.L., Lee R.R., Boyd L.A. i wsp.: Does the representation of time depend on the cerebellum? Effect of cerebellar stroke. Brain 2004; 127: 561-574.
 • 30. Ivry R.B., Spencer R.M., Zelaznik H.N. i wsp.: The cerebellum and event timing. Ann. NY Acad. Sci. 2002; 978: 302-317.
 • 31. Van Mier H.I., Petersen S.E.: Role of the cerebellum in motor cognition. Ann. NY Acad. Sci. 2002; 978: 334-353.
 • 32. Mostofsky S.H., Reiss A.L., Lockhart P., Denckla B.: Evaluation of cerebellar size in attention deficit hyperactivity disorder. J. Child Neurol. 1998; 13: 434-439.
 • 33. Bussing R., Grudnik J., Mason D. i wsp.: ADHD and conduct disorder: an MRI study in a community sample. World J. Biol. Psychiatry 2002; 3: 216-220.
 • 34. Durston S., Hulshoff Pol H.E., Schnack H.G. i wsp.: Magnetic resonance imaging of boys with attention deficit hyperactivity disorder and their unaffected siblings. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 2004; 43: 332-340.
 • 35. Mackie S., Shaw P., Lenroot R. i wsp.: Cerebellar development and clinical outcome in attention deficit hyperactivity disorder. Am. J. Psychiatry 2007; 164: 647-655.
 • 36. Overmeyer S., Bullmore E.T., Suckling J. i wsp.: Distributed grey and white matter deficits in hyperkinetic disorder: MRI evidence for anatomical abnormality in an attentional network. Psychol. Med. 2001; 31: 1425-1435.
 • 37. McAlonan G.M., Cheung V, Cheung C. i wsp.: Mapping brain structure in attention deficit hyperactivity disorder: a voxel-based MRI study of regional grey and white matter volume. Psychiatry Res. 2007; 154: 171-180.
 • 38. Makris N., Biederman J., Valera E.M. i wsp.: Cortical thinning of the attention and executive function networks in adults with attention deficit hyperactivity disorder. Cereb. Cortex 2007; 17: 1364-1375.
 • 39. Sowell E.R., Thompson PM., Welcome S.E. i wsp.: Cortical abnormalities in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Lancet 2003; 362: 1699-1707.
 • 40. Brieber S., Neufang S., Bruning N. i wsp.: Structural brain abnormalities in adolescents with autism spectrum disorder and patients with attention deficit hyperactivity disorder. J. Child Psychol. Psychiatry 2007; 48: 1251-1258.
 • 41. Semrud-Clikeman M., Biederman J., Sprich-Buckminster S. i wsp.: Comorbidity between ADHD and learning disability: a review and report in a clinically referred sample. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 1992; 31: 439-448.
 • 42. Milich R., Lorch E.P, Berthiaume K.: Story Comprehension in Children with ADHD: Research Findings and Treatment Implications. W: Larimer M.P. (red.): Attention Deficit Hyperactivity Disorder Research. Nova Sciences, Hauppauge, Nowy Jork 2005: 111-137.
 • 43. Johansen E.B., Aase H., Meyer A. i wsp.: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) behaviour explained by dysfunctioning reinforcement and extinction processes. Behav. Brain Res. 2002; 130: 37-45.
 • 44. Carmona S., Vilarroya O., Bielsa A. i wsp.: Global and regional grey matter reductions in ADHD: a voxel-based morphometric study. Neurosci. Lett. 2005; 389: 88-93.
 • 45. Castellanos F.X., Lee P.P., Sharp W i wsp.: Developmental trajectories of brain volume abnormalities in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. JAMA 2002; 288: 1740-1748.
 • 46. Barkley R.A., Koplowitz S., Anderson T. i wsp.: Sense of time in children with ADHD: effects of duration, distraction, and stimulant medication. J. Int. Neuropsychol. Soc. 1997; 3: 359-369.
 • 47. Kerns K.A., McInerney R.J., Wilde N.J.: Time reproduction, working memory, and behavioural inhibition in children with ADHD. Child Neuropsychol. 2001; 7: 21-31.
 • 48. Smith A., Taylor E., Rogers J.W i wsp.: Evidence for a pure time perception deficit in children with ADHD. J. Child Psychol. Psychiatry 2002; 43: 529-542.
 • 49. Anderson C.M., Polcari A., Lowen S.B. i wsp.: Effects of methylphenidate on functional magnetic resonance relaxometry of the cerebellar vermis in boys with ADHD. Am. J. Psychiatry 2002; 159: 1322-1328.
 • 50. Fassbender C., Schweitzer J.B.: Is there evidence for neural compensation in attention deficit hyperactivity disorder? A review of the functional neuroimaging literature. Clin. Psychol. Rev. 2006; 26: 445-465.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5df1d842-fa50-4d9b-9fce-431b4f101b30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.