PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 3 | 363–367
Article title

Pregoreksja – anoreksja kobiet ciężarnych

Content
Title variants
EN
Pregorexia – anorexia of pregnant women
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zaburzenia odżywiania stanowią poważny i złożony problem zdrowotny oraz społeczny, z którym w swojej praktyce spotyka się wielu specjalistów medycyny, w tym lekarzy rodzinnych. Zaburzenia te dotyczą coraz większej liczby osób, a czynnikiem sprzyjającym ich rozwojowi są środki masowego przekazu, promujące szczupłą sylwetkę jako modną czy też idealną. Grupę szczególnie narażoną na powstanie zaburzeń odżywiania stanowią kobiety w ciąży. Ich ciało ulega dynamicznym zmianom, w efekcie których jest często dalekie od powszechnie lansowanego ideału. Niedożywienie kobiet planujących macierzyństwo i ciężarnych stwarza ryzyko nieprawidłowego przebiegu ciąży oraz gorszego stanu zdrowia nowo narodzonego dziecka. Ważne jest zatem, aby kobiety planujące ciążę zmieniły tryb życia i przestrzegały zasad prawidłowej, zbilansowanej diety. Celem pracy był przegląd dostępnych publikacji na temat pregoreksji, czyli zaburzenia odżywiania, którego istotą jest głodzenie się i/lub prowokowanie wymiotów w trakcie ciąży. W artykule przedstawiono aktualne rekomendacje odnośnie do masy ciała kobiety podczas ciąży, wskazano konsekwencje pregoreksji dotyczące matki i nienarodzonego dziecka, a także omówiono rolę specjalistów medycznych w zakresie tego niespecyficznego zaburzenia odżywiania. Na podstawie dostępnych źródeł można wywnioskować, że w przypadku grup zwiększonego ryzyka istnieje potrzeba prowadzenia przez specjalistów opieki zdrowotnej szerszej edukacji w zakresie diety i aktywności fizycznej. Wczesne podjęcie działań interdyscyplinarnego zespołu leczniczego sprzyja lepszym wynikom terapeutycznym, a kluczową rolę odgrywa tu prawidłowa edukacja zdrowotna.
EN
Eating disorders represent a serious and complex health and social problem which is encountered by many medical professionals in their practice, including by family doctors. An increasing number of individuals are affected by these disorders. The media, which promote slim figure as fashionable or perfect, are a contributing factor. Pregnant women are a group which is especially vulnerable to eating disorders. Their bodies are subject to dynamic changes; as a result, these are often far from the widely promoted ideal. Malnutrition in women planning to conceive a child and in pregnant women is a risk factor for abnormal course of pregnancy and poor health status of the newborn child. Therefore, it is important for women who are planning pregnancy to change their lifestyle and follow the rules of appropriate, balanced diet. The aim of the paper was to review the available publications on pregorexia, i.e. an eating disorder which involves self-starvation and/or inducing vomiting during pregnancy. The article presents the current recommendations concerning body mass of a woman during pregnancy and the consequences of pregorexia for the mother and the unborn child as well as discussing the role of medical professionals regarding this non-specific eating disorder. Based on the available sources it may be concluded that there is a need for wider education concerning diet and physical activity provided by medical professionals to higher-risk groups. Early intervention by an interdisciplinary therapeutic team contributes to better treatment results with appropriate health education being of key importance.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
363–367
Physical description
Contributors
 • Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – studia doktoranckie, Białystok, Polska
 • Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
References
 • 1. Lepiarz A: Zmiany psychiczne doświadczane przez kobiety oczekujące narodzin dziecka. Ginekol Prakt 2010; 1: 54–57.
 • 2. Łepecka-Klusek C, Syty K, Pilewska-Kozak AB et al.: Sense of own attractiveness among women in advanced pregnancy. Prog Health Sci 2015; 5: 7–13.
 • 3. Grabe S, Ward ML, Hyde JS: The role of the media in body image concerns among women: a meta-analysis of experimental and correlational studies. Psychol Bull 2008; 134: 460–476.
 • 4. Strzelecki W, Cybulski M, Strzelecka M et al.: Zmiana wizerunku medialnego kobiety a zaburzenia odżywiania we współczesnym świecie. Nowiny Lek 2007; 76: 173–181.
 • 5. Kubaszewska S, Sioma-Markowska U, Machura M et al.: Zaburzenia odżywiania w ciąży – pregoreksja. Gin Pol Med Project 2012; 2: 25–35.
 • 6. Mathieu J: What is pregorexia? J Am Diet Assoc 2009; 109: 976–979.
 • 7. Takimoto H, Mitsuishi C, Kato N: Attitudes toward pregnancy related changes and self-judged dieting behavior. Asia Pac J Clin Nutr 2011; 20: 212–219.
 • 8. Rasmussen KM, Yaktine AL (eds.): Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. National Academies Press, Washington 2009.
 • 9. Wierzejska R, Jarosz M, Stelmachów J et al.: Gestational weight gain by pre-pregnancy BMI. Postępy Nauk Med 2011; 24: 718–723.
 • 10. Sui Z, Moran LJ, Dodd JM: Physical activity levels during pregnancy and gestational weight gain among women who are overweight or obese. Health Promot J Austr 2013; 24: 206–213.
 • 11. Kaim I, Sochacka-Tatara E, Pac A et al.: Stan odżywienia kobiet ciężarnych a cechy rozwoju somatycznego noworodków. Przegl Lek 2009; 66: 176–180.
 • 12. Bodnar LM, Siega-Riz AM, Simhan HN et al.: Severe obesity, gestational weight gain, and adverse birth outcomes. Am J Clin Nutr 2010; 91: 1642–1648.
 • 13. Mirghani HM, Hamud OA: The effect of maternal diet restriction on pregnancy outcome. Am J Perinatol 2006; 23: 21–24.
 • 14. Bator E, Bronkowska M, Ślepecki D et al.: Anoreksja – przyczyny, przebieg, leczenie. Nowiny Lek 2011; 80: 184–191.
 • 15. Kapka-Skrzypczak L, Niedźwiecka J, Skrzypczak M et al.: Dieta ciężarnej a ryzyko wad wrodzonych dziecka. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2011; 17: 218–223.
 • 16. Etebary S, Nikseresht S, Sadeghipour HR et al.: Postpartum depression and role of serum trace elements. Iran J Psychiatry 2010; 5: 40–46.
 • 17. Wójciak RW, Mojs E, Michalska MM et al.: Podejmowanie odchudzania w okresie ciąży a poporodowe surowicze stężenia żelaza u kobiet – badanie wstępne. Probl Hig Epidemiol 2013; 94: 893–896.
 • 18. Ehmke vel Emczyńska E, Bebelska K, Czerwonogrodzka-Senczyna A: Znaczenie poradnictwa dietetycznego w prewencji powikłań ciąży. Nowiny Lek 2012; 81: 273–280.
 • 19. Frederick IO, Williams MA, Sales AE et al.: Pre-pregnancy body mass index, gestational weight gain, and other maternal characteristics in relation to infant birth weight. Matern Child Health J 2008; 12: 557–567.
 • 20. Bulik CM, Holle AV, Gendall K et al.: Maternal eating disorders influence sex ratio at birth. Acta Obstet Gynecol Scand 2008; 87: 979–981.
 • 21. Rasmussen KM, Abrams B, Bodnar LM et al.: Recommendations for weight gain during pregnancy in the context of the obesity epidemic. Obstet Gynecol 2010; 116: 1191–1195.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5ddab508-d38e-4ce4-a282-1b69105a728e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.