PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | XVIII | 2 | 197-214
Article title

Ja-cielesne a procesy formowania tożsamości u kobiet z doświadczeniami przemocy seksualnej

Content
Title variants
EN
Body self versus identity processes in women with sexual violence experiences
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the study is to investigate the link between body self and identity processes in women who experienced sexual violence and in women without such experiences. Measurement of identity processes, using Identity and Experience Scale by Whitbourne, Sneed and Skultety, and body-self, using Questionnaire of Body Self by Sakson-Obada, were administered among control and clinical group. The control group consisted of 149 women who have not experienced sexual violence and in clinical group there were 43 women with sexual trauma. Results show that sexual trauma could lead to distortions in experiencing own body. Whereas difficulties in assimilation and integration those traumatic experiences indicate that sexual violence and changes in perception of own body might be a threat for coherence of identity.
Year
Volume
Issue
2
Pages
197-214
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • nstytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Allport, G. (1998). Osobowość i religia. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Berzonsky, M.D. (2004). Identity processing style, self-construction, and personal epistemic assumptions: a social-cognitive perspective. European Journal of Developmental Psychology, 1 (4), 303-315.
 • Burgess, A.W., Holmstrom, L.L. (1974). Rape Trauma Syndrome. American Journal of Psychiatry, 131, 981-986.
 • Buss, A. (2001). Psychological Dimensions of the Self. London: Sage Publications.
 • Cole, P., Putman, F. (1992). Effect of Incest on Self and Social Functioning: A Developmental Psychopathology Perspective. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60 (2), 174-184.
 • Corbin, J.M. (2003). The body in health and illness. Qualitative Health Research, 13 (2), 256-267.
 • Ellis-Hill, C.S., Payne, S., Ward, C. (2000). Self-body split: Issues of identity in physical recovery following a stroke. Disability and Rehabilitation, 22 (16), 725-733.
 • Erikson, E. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Goldenberg, J., Shackelford, T. (2005). Is It Me or Is It Mine? Body-self Integration as a Function of Self-esteem, Body-esteem, and Morality Salience. Self and Identity, 4 (3), 227-241.
 • Herman, J. (2004). Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • James, W. (2002). Psychologia. Kurs skrócony. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jarymowicz, M. (2000). Psychologia tożsamości. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 3, s. 107-125). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kowalik, S. (2003). Ja-cielesne – próba nowego spojrzenia. Polskie Forum Psychologiczne, 8 (1-2), 5-29.
 • Krueger, D. (2002). Integrating Body Self and Psychological Self. New York, London: Brunner-Routledge.
 • Krzemionka-Brózda, D. (2008). Balast ciała w schemacie Ja. Emocjonalne i tożsamościowe korelaty nadwagi u młodych kobiet. W: D. Kubacka-Jasiecka, M. Kuleta (red.), W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości (s. 117-130). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kubacka-Jasiecka, D., Kuleta, M. (2008). Wprowadzenie. W: D. Kubacka-Jasiecka, M. Kuleta (red.), W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości (s. 7-13). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Legrand, D. (2006). The bodily self: The sensori-motor roots of pre-reflective self-consciousness. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 5, 89-118.
 • Legrand, D. (2007). Pre-reflective self-as-subject from experiential and empirical perspectives. Consciousness and Cognition, 16, 583-599.
 • Łuszczyńska-Cieślak, A. (1994). Przemoc seksualna i jej psychologiczne konsekwencje. Nowiny Psychologiczne, 1, 71-84.
 • Meeus, W., Iedema, J., Maassen, G.H. (2002). Commitment and exploration as mechanisms of identity formation. Psychological Reports, 90 (3), 771-185.
 • Mirucka, B. (2003). Ja-cielesne fundamentem tożsamości. Polskie Forum Psychologiczne, 8 (1-2), 30-40.
 • Nijjenhiuis, E.R., Spinhover, P., van Dyck, R., van der Hart, O., Vanderlinden, J. (1998) Degree of Somatoform and Psychological Dissocation in Dissociative Disorder is Corelated with Reported Trauma. Journal of Nervous and Mental Disease, 184, 688-694.
 • Oleś, P.K. (2008). O różnych rodzajach tożsamości oraz ich stałości i zmianie. W: P.K. Oleś, A. Batory (red.), Tożsamość i jej przemiany a kultura (s. 41-84). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Oleś, P.K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Orbach, I., Mikulincer, M. (1998). The Body Investment Scale: Construction and validation of body experience scale. Psychological Assessment, 10, 4, 415-425.
 • Piaget, J. (1966). Studia z psychologii dziecka. Warszawa: PWN.
 • Piaget, J. (1981). Równoważenie struktur poznawczych: centralny problem rozwoju. Warszawa: PWN.
 • Pilarska, A. (2012). Ja i tożsamość a dobrostan psychiczny. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Pynoos, R. (1995). Traumatic Stress and Developmental Psychopathology in Children and Adolescents. W: R. Pynoos (red.), Postraumatic Stress Disorder: A Clinical Review (s. 65-98). Baltimore, MD, US: The Sidran Press.
 • Sakson-Obada, O. (2009). Pamięć ciała. Ja cielesne w relacji przywiązania i w traumie. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Skrzypska, N., Suchańska, A. (2011). Uraz seksualny jako czynnik ryzyka zaburzeń doświadczania własnej cielesności. Seksuologia Polska, 9, 2.
 • Sokolik, M. (1993). Psychoanaliza i Ja. Kliniczna problematyka poczucia tożsamości. Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.
 • Suchańska, A., Krysińska, K., (2003). Impas i alienacja wewnętrzna w modelu kryzysu suicydalnego Orbacha. W: A. Suchańska, K. Krysińska, Samobójstwo – perspektywa psychologiczna (s. 25-50). Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 • Terr, L.C. (1985) Remembered Images of the Trauma – A Psychology of the Supernatural. Psychoanalytic Study of the Child, 40, 493-533.
 • Terr, L.C. (1991). Childhood Traumas: An Outline and Overview. American Journal of Psychiatry, 148, 10-20.
 • Van der Kolk, B.A. (1996). The Body Keeps the Score. W: B.A. van der Kolk, A. McFarlane L. Weisaeth (red.), Traumatic Stress (s. 245-329). New York: The Guliford Press.
 • Van der Kolk, B.A. (2003). The Neurobiology of Childhood Trauma and Abuse. Child and Adolescent Psychiatric Clinics, 12, 293-317.
 • Van der Kolk, B.A., Fisler, R. (1995). Dissociation and the Fragmentary Nature of Traumatic Memories: Overview and Exploratory Study. Journal of Traumatic Stress, 8 (4), 505-525.
 • Vleioras, G., Bosma, H.A. (2005). Are identity styles important for psychological well-being? Journal of Adolescence, 28 (3), 397-409.
 • Whitbourne S.K., Collins K.J. (1998). Identity Processess and Perceptions of Physical Functioning in Adults: Theoretical and Clinical Implications. Psychoterapy, 35, 4, 519-530.
 • Whitbourne S.K., Sneed J.R., Skultety K.M. (2002). Identity Process in Adulthood: Theoretical and Metodological Challenges. Identity: An International Journal of Theory and Research, 2, 29-45.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5dda48ed-2404-4ded-84f6-fb1290c8e121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.