PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 36 | 2 | 111-129
Article title

Ocena skuteczności działania nowych substancji dezynfekcyjnych - Kloracidu, Desinoxidu i Syrlicidu w uprawie pieczarek

Content
Title variants
EN
Effectiveness evaluation of new disinfection substances - Kloracid, Desinoxid, Syrlicid in cultivation mushroom
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Dezynfekcja jest to postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i stosowane jest powszechnie nie tylko w medycynie, biologii i przemyśle spożywczym, ale także w pieczarkarstwie. W pracy oceniono wpływ nowych biodegradowalnych środków dezynfekcyjnych firmy Norenco - Kloracidu, Desinoxidu i Syrlicidu na zapobieganie i niszczenie zakażeń biologicznych. Materiały i metody: Badania prowadzono w warunkach laboratoryjnych na podłożach hodowlanych i w warunkach uprawowych w wybranych pieczarkarniach na terenie Polski. Jako bioindykatory wykorzystano izolaty grzybów patogennych z rodzaju Trichoderma sp., Verticillium fungicola, Mycogene perniciosa, Cladobotryum dendroides, Penicillium sp., i bakterii Pseudomonas tolaasii, oraz grzybnię pieczarki Agaricus bisporus. Wyniki: Wykazano, że wszystkie trzy badane środki odkażające posiadają zdolność niszczenia patogenów występujących w uprawach pieczarek. Ustalono, że w pieczarkarniach do dezynfekcji ogólnej preparat Kloracid może być stosowany w stężeniu 4,0%, Desinoxid w stężeniu 1,4%, a Syrlicid w stężeniu 5,0%. Natomiast do dezynfekcji elementów drewnianych najniższe skuteczne stężenie Kloracidu wynosi 0,5%, a preparatów Desinoxid i Syrlicid - 0,03%. Ponadto oceniając aromat, smak i barwę pieczarek stwierdzono, że środki dezynfekcyjne firmy Norenco nie wpływają negatywnie na właściwości organoleptyczne grzybów.
EN
Introduction: Disinfection means any action aiming at the elimination of pathogenic microorganisms and has been commonly used not only in medicine, biology or food industry but also in mushroom cultivation as a means of prophylaxis and control of microbiological infections caused by bacteria, viruses and pathogenic fungi. In this study, new biodegradable disinfectants: Kloracid, Desinoxid and Syrlicid from Norenco, Poland were assessed. Materials and methods: Laboratory tests were carried out on growing media and were tested in selected mushroom cultivations. The isolates of pathogenic fungi: Trichoderma sp., Verticillium fungicola, Mycogene perniciosa, Cladobotryum dendroides, Penicillium sp., and bacteria Pseudomonas tolaasii as well as mycelium of Agaricus bisporus were used as bioindicators. Results: It was demonstrated that all of the tested substances were effective in destroying pathogens in mushroom cultivations. For general disinfection (surfaces, utensils, cabinet and packaging) Kloracid solution was effective at the concentration of 4.0%, Desinoxid solution – at the concentration of 1.4 % and Syrlicid – at 5.0%. For woodwork disinfection in the mushroom cultivation Kloracid worked effectively already at the concentration of 0.5%, Desinoxid and Syrlicid – at the concentration of 0.03%. Applying the tested disinfectants Norenco, Poland did not affect organoleptic properties of the cultivated mushrooms.
Discipline
Year
Volume
36
Issue
2
Pages
111-129
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. Prof. Szczepana A. Pieniążka, Skierniewice
 • Samodzielna Pracownia Grzybów Uprawnych, Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach
 • Zakład Neuroendokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • Adie BAT, Grogan HM. The liberation of cobweb (Cladobotryum mycophilum) conidia within a mushroom crop. Science and Cultivation of Edible Fungi. 2000; 595–600.
 • Burbianka M, Pliszka A, Burzyńska H. Mikrobiologia żywności. PZWL Warszawa 1983; 540.
 • Chruściel A, Szymański J, Hreczuch W. Dwutlenek chloru (ClO2) jako nowoczesny środek dezynfekcyjny. Biul Prod Piecz, Pieczarki, 2005; 3: 27-31.
 • Damięcka J. Wrażliwość izolatów grzyba Verticillium fungicola (Preuss) Hasselbrauk sprawcy suchej zgnilizny pieczarki (Agaricus bisporus (Lange) Imbach) na prochloraz-Mn. Nowości Warzywnicze, 2007, 44:26-31.
 • Fletcher JT, Gaze RH. Mushroom pest and disease control: a colour handbook‎. Academic Press, Elsevier, 2008.
 • Holland DM, Parker ML, Cookie RC, Evans GH. Germinaton of bicellular conidia of Mycogone Perniciosa, the et bubble pathogen of the cultivated mushroom. Trans Br Soc, 1985; 85: 730–735.
 • Holland DM, Parker ML, Cookie RC, Evans GH. Występowanie chorób w uprawie pieczarki przy biologicznej ochronie. Prog Plant Prot./ Postępy Ochr Rośl, 2000; .40: 594–597.
 • Kosewska L. Analiza mikrobiologiczna w przemyśle spożywczym. WSP Warszawa, 1985; 271.
 • Maszkiewicz J, Dmowska E, Ignatowicz S, Lewandowski M, Szymański J, Uliński Z. Ochrona pieczarki, Warszawa. Hortpress Sp. z o.o. 1999.
 • Maszkiewicz J. Co na temat białej i suchej zgnilizny pieczarki pisze brytyjski miesięcznik „Mushroom Journal’. Biul Prod Piecz, 1997; 4: 71–73.
 • Maszkiewicz J. Grzyby z rodzaju Trichoderma w uprawie pieczarki. Biul Prod Piecz, 1992; 2: 19–23.
 • Smith FEV. Three diseases of cultivated mushrooms. Transactions of the British Mycological Society, 1924; 10:81-97.
 • Szymański J. Kontrola czystości mikrobiologicznej podstawa produkcji grzybni pieczarki. Zrzeszenie Producentów Grzybni Pieczarki. Ożarów Mazowiecki, 1985; 28.
 • Szymański J. Zakażenia bakteryjne grzybni pieczarki i sposoby ich zwalczania (zapobiegania). Mat. XXVI Sesji Nauk. IOR. cz.II Postery, 1986; 209-315.
 • Szymański J. Znaczenie Chlorynki P w profilaktyce i leczeniu w ogrodnictwie. Rocz PZH, 1993; 44: 247-252.
 • Szymański J. Zabezpieczanie elementów drewnianych w pieczarkarniach Cz.IV Badanie preparatu Safetray. Biul Warz, 1996; XLIV: 127-131.
 • Szymański J. New aspects in the prophylaxis and controlling on the bacterial disease especially the cultivated mushroom. The disinfection in the cultivation of cultivated mushroom at the present. Materiały. II Meż Konf Doneck, Ukraina, 2002; 57-60.
 • Szymański J. Potrzeba nowych środków dezynfekcyjnych Biul. Prod Piecz, 2000; 1: 18–20.
 • Szymański J. Nowe dezynfektanty dla pieczarkarstwa: Licosil Taby i Top Mycel 3000. Nowości Warzywnicze, 2007, 44:7-12.
 • Szymański J. Stosowane w pieczarkarni dezynfektanty przyczyniają się do zapobiegania i zwalczania zakażeń grzybami z rodzaju Trichoderma sp. Pieczarki – Biul Prod Piecz, 2008; 1:17-21.
 • Szymański J, Szudyga K. Wpływ niektórych preparatów dezynfekcyjnych na bakterie powodujące miękką zgniliznę pieczarki. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2004; 497: 147-155.
 • Szymański J. Tekiela A. P3 Oxonia, P3 Tsunami, P3 Topax 99, P3 Topax 91, P3 Hypochloran do dezynfekcji w pieczarkarniach. Pieczarki – Biul Prod Piecz, 2008; 1:8-14.
 • Szymański J, Ważny J. Dezynfekcja drewna używanego w pieczarkarniach przy zastosowaniu Mycetoxu. Rocz PZH. XL, VI, 1995; 2: 193-197.
 • Tekiela A. Grzyby patogeniczne w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange.) Imbach. Acta Agrobotanica 2005; 58: 189–196.
 • Thapa CD, Jandaik CL. Physiochemical changes in Agaricus bisporus (Lange) Singer due to infection of Verticillium fungicola (Preuss) Hassebr. Proc. Int’I. Sym. Scientific and Technical Aspects of Cultivating Edible Fungi. The Penna State Univ., University park, PA, USA: July 1986: 411–417.
 • Thapa CD, Jandaik CL. Spore germination behaviour of Verticillium fungicola Preuss) Hassebr. under different environmental conditions. Proc. Int’I. Sym. Scientific and Technical Aspects of Cultivating Edible Fungi. The Penna State Univ., University park, PA, USA: July 1986a: 405–410.
 • Vedder PCJ. Nowoczesna uprawa pieczarki. PWRiL. Warszawa 1980.
 • Ważny J, Szymański J. Zabezpieczanie elementów drewnianych w pieczarkarniach Cz.II Skuteczność wybranych środków w metodzie skryningowej. Biul Warz, 1993; XL: 163-160.
 • Ważny J, Szymański J, Szudyga K. Zabezpieczanie elementów drewnianych w pieczarkarniach. Cz. II Skuteczność preparaty Mycetox AL. Biul Warz, 1994; XL: 131 137.
 • Ważny J, Szymański J. Zabezpieczanie elementów drewnianych w pieczarkarniach. Cz. IV badanie preparatu Belosan 20 SL. Biul Warz 1996; XLIV: 121-126;
 • Burbianka M, Pliszka A, Burzyńska H. Mikrobiologia żywności. PZWL Warszawa 1983; 540.
 • Kosewska L. Analiza mikrobiologiczna w przemyśle spożywczym. WSP Warszawa, 1985; 271
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5dc603ad-de28-47b2-bada-6757d7b08649
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.