PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 10 | 1 | 19-25
Article title

Wskazania do leczenia operacyjnego w ostrej fazie udaru mózgu

Content
Title variants
EN
Indications for surgical treatment in acute stroke
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Stroke is an emergency state requiring immediate diagnosis and treatment. It is recommended that all acute stroke patients should be treated in a stroke unit. Thrombolytic therapy proved to be the most effective treatment. Although intravenous thrombolysis is available, only 10% of the patients are treated with recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) in the best Polish centres. Statistically, in scale of the country, the percentage of patients treated that way is no more than 1. Recently there has been a dynamic development of surgical neurology, which aims at surgical treatment of ischemic stroke including intraarterial thrombolysis, mechanical recanalisation of arteries (embolectomy), carotid endarectomy, remodeling, angioplasty and stenting. There is, however, lack of reliable research results confirming efficiency of these methods. According to recommendations of experts from the National Programme of Prevention and Treatment of Stroke POLKARD surgical stroke care is rarely advised. Surgical treatment is recommended in specific cases of ischemic stroke (malignant middle cerebral artery infarct, large spaceoccupying cerebellum infarct) and in some cases of intracerebral hemorrhage. Surgical treatment is restricted to patients with superficial intracerebral hematoma (cases with localization in basal ganglia), cases of rapid decrease of consciousness or neurological deterioration. Another issue is treatment of subarachnoid hemorhage connected with arteriovenous malformation where neurosurgical operations are more advised. In cases of aneurismal rupture neurosurgical clip is the method of choice.
PL
Udar mózgu jest stanem nagłym wymagającym szybkiej diagnostyki i terapii. Podstawowym postępowaniem w ostrej fazie udaru mózgu wciąż pozostaje leczenie zachowawcze, które należy prowadzić w warunkach pododdziału udarowego. Najlepsze efekty daje leczenie trombolityczne, ale mimo dostępności trombolizy dożylnej jedynie 10% pacjentów w najlepszych polskich ośrodkach jest leczonych rekombinowanym tkankowym aktywatorem plazminogenu (rt-PA). W skali kraju odsetek ten nie przekracza bariery 1%. W ostatnich latach dynamicznie rozwija się neurologia interwencyjna, której głównym celem jest zabiegowe leczenie niedokrwiennego udaru mózgu. Jej zakres działania obejmuje trombolizę dotętniczą, mechaniczną rekanalizację tętnic (embolektomię), endarterektomię, remodeling, angioplastykę i stentowanie tętnic w ostrym okresie udaru niedokrwiennego. Brak jest jednak wiarygodnych badań potwierdzających ich skuteczność. Zgodnie z Wytycznymi Grupy Ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD interwencja neurochirurgiczna wskazana jest w nielicznych sytuacjach. Leczenie chirurgiczne zalecane jest jedynie w szczególnych przypadkach udaru niedokrwiennego (złośliwy zespół tętnicy środkowej mózgu, rozległy zawał móżdżku) oraz w niektórych przypadkach krwotoku mózgowego. Leczenie operacyjne krwotoku ogranicza się do chorych z powierzchownie położonym krwiakiem bez zajęcia jąder podstawy oraz przypadków z szybko narastającymi zaburzeniami świadomości i pogłębiającym się deficytem neurologicznym. Osobnym zagadnieniem jest leczenie krwotoku podpajęczynówkowego związanego z malformacją tętniczo-żylną, gdzie zakres wskazań do operacji neurochirurgicznych jest znacznie większy. Chirurgiczne zamknięcie pękniętego tętniaka jest metodą z wyboru.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
19-25
Physical description
Contributors
 • Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Szpital Specjalistyczny, ul. Gimnazjalna 41, 26-200 Końskie, tel.: 41 390 22 59
 • Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Specjalistycznego w Końskich
References
 • 1. Adams H.P. Jr, del Zoppo G., Alberts M.J. i wsp.: Guidelines for the early management of adults with ischemic stroke: a guideline from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council, Clinical Cardiology Council, Cardiovascular Radiology and Intervention Council, and the Atherosclerotic Peripheral Vascular Disease and Quality of Care Outcomes in Research Interdisciplinary Working Groups: the American Academy of Neurology affirms the value of this guideline as an educational tool for neurologists. Stroke 2007; 38: 1655-1711.
 • 2. Swadron S.P., Selco S.L., Kim K.A. i wsp.: The acute cerebrovascular event: surgical and other interventional therapies. Emerg. Med. Clin. North. Am. 2003; 21: 847-872.
 • 3. Wytyczne Grupy Ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD. Postępowanie w udarze mózgu. Neurol. Neurochir. Pol. 2008; 42; 4 (supl. 3): 211-246.
 • 4. Kobayashi A., Czepiel W: Wewnątrznaczyniowe metody leczenia udaru niedokrwiennego mózgu. Polski Przegląd Neurologiczny 2008; 4 (supl. A): 18-19.
 • 5. Del Zoppo G.J., Higashida R.T., Furlan A.J. i wsp.: PROACT: a phase II randomized trial of recombinant prourokinase by direct arterial delivery in acute middle cerebral artery stroke. Stroke 1998; 29: 4-11.
 • 6. Furlan A.J., Higashida R.T., Wechsler L. i wsp.: Intra-arterial prourokinase for acute ischemic stroke. The PROACT II study: a randomized controlled trial. Prolyse in Acute Cerebral Thromboembolism. JAMA 1999; 282: 2003-2011.
 • 7. Mahon B.R., Nesbit G.M., Barnwell S.L. i wsp.: North American clinical experience with the EKOS MicroLysUS infusion catheter for the treatment of embolic stroke. AJNR Am. J. Neuroradiol. 2003; 24: 534-538.
 • 8. Mendel T.: Złośliwy zespół tętnicy środkowej mózgu. Neurol. Neurochir. Pol. 2005; 39: 366-371.
 • 9. Hacke W, Schwab S., Horn M. i wsp.: ’’Malignant” middle cerebral artery territory infarction: clinical course and prognostic signs. Arch. Neurol. 1996; 53: 309-315.
 • 10. Heinsius T., Bogousslavsky J., van Melle G.: Large infarcts in the middle cerebral artery territory. Etiology and outcome patterns. Neurology 1998; 50: 341-350.
 • 11. Vahedi K., Hofmeijer J., Juettler E. i wsp.: Early decompressive surgery in malignant infarction of the middle cerebral artery: a pooled analysis of three randomised controlled trials. Lancet Neurol. 2007; 6: 215-222.
 • 12. Mayer S.A., Coplin WM., Raps E.C.: Cerebral edema, intracranial pressure and herniation syndromes. J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 1999; 8: 183-191.
 • 13. Steiner T., Ringleb P., Hacke W.: Treatment options for large hemispheric stroke. Neurology 2001; 57: S61-S68.
 • 14. Hacke W, Stingele R., Steiner T i wsp.: Critical care of acute ischemic stroke. Intensive Care Med. 1995; 21: 856-862.
 • 15. Kalia K.K., Yonas H.: An aggressive approach to massive middle cerebral artery infarction. Arch. Neurol. 1993; 50: 1293-1297.
 • 16. Schwab S., Spranger M., Schwarz S. i wsp.: Barbiturate coma in severe hemispheric stroke: useful or obsolete? Neurology 1997; 48: 1608-1613.
 • 17. Hacke W: Decompressive surgery for malignant middle cerebral artery territory infarction. Pract. Neurol. 2002; 2: 144-154.
 • 18. Schwab S., Hacke W: Surgical decompression of patients with large middle cerebral artery infarcts is effective. Stroke 2003; 34: 2304-2305.
 • 19. Schwab S., Steiner T., Aschoff A. i wsp.: Early hemicraniectomy in patients with complete middle cerebral artery infarction. Stroke 1998; 29: 1888-1893.
 • 20. Heros R.C.: Cerebellar hemorrhage and infarction. Stroke 1982; 13: 106-109.
 • 21. Macdonell R.A., Kalnins R.M., Donnan G.A.: Cerebellar infarction: natural history, prognosis and pathology. Stroke 1987; 18: 849-855.
 • 22. Bogousslavsky J., Regli F., Maeder P i wsp.: The etiology of posterior circulation infarcts: a prospective study using magnetic resonance imaging and magnetic resonance angiography. Neurology 1993; 43: 1528-1533.
 • 23. Marchel M., Czernicki T: Wyniki leczenia udarów niedokrwiennych móżdżku. Neurol. Neurochir. Pol. 2004; 38, 1: 37-43.
 • 24. Jauss M., Krieger D., Hornig C. i wsp.: Surgical and medical management of patients with massive cerebellar infarctions: results of the German-Austrian Cerebellar Infarction Study. J. Neurol. 1999; 246: 257-264.
 • 25. Taneda M., Ozaki K., Wakayama A. i wsp.: Cerebellar infarction with obstructive hydrocephalus. J. Neurosurg. 1982; 57: 83-91.
 • 26. Chen H.J., Lee TC., Wei C.P.: Treatment of cerebellar infarction by decompressive suboccipital craniectomy. Stroke 1992; 23: 957-961.
 • 27. Mathew P., Teasdale G., Bannan A., Oluoch-Olunya D.: Neurosurgical management of cerebellar haematoma and infarct. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1995; 59: 287-292.
 • 28. Smith WS., Sung G., Starkman S. i wsp.: Safety and efficacy of mechanical embolectomy in acute ischemic stroke: results of the MERCI trial. Stroke 2005; 36: 1432-1438.
 • 29. Smith W.S. for the Multi MERCI Investigators: Safety of mechanical thrombectomy and intravenous tissue plasminogen activator in acute ischemic stroke. Results of the Multi Mechanical Embolus Removal in Cerebral Ischemia (MERCI) trial, part I. Am. J. Neuroradiol. 2006; 27: 1177-1182.
 • 30. Qureshi A.I., Tuhrim S., Broderick J.P i wsp.: Spontaneous intracerebral hemorrhage. N. Engl. J. Med. 2001; 344: 1450-1460.
 • 31. Broderick J.P., Connolly S., Feldmann E. i wsp.: Guidelines for the Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage in Adults 2007 Update: a guideline from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council, High Blood Pressure Research Council, and the Quality of Care and Outcomes in Research Interdisciplinary Working Group. Stroke 2007; 38: 2001-2023.
 • 32. Steiner T., Kaste M., Forsting M. i wsp.: Recommendations for the Management of Intracranial Haemorrhage - Part I: Spontaneous Intracerebral Haemorrhage. The European Stroke Initiative Writing Committee and the Writing Committee for the EUSI Executive Committee. Cerebrovasc. Dis. 2006; 22: 294-316.
 • 33. Flaherty M.L., Haverbusch M., Sekar P. i wsp.: Long-term mortality after intracerebral hemorrhage. Neurology 2006; 66: 1182-1186.
 • 34. Castellanos M., Leira R., Tejada J. i wsp.: Predictors of good outcome in medium to large spontaneous supratentorial intracerebral haemorrhages. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2005; 76: 691-695.
 • 35. Mendelow A.D., Gregson B.A., Fernandes H.M. i wsp.: Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial intracerebral haematomas in the International Surgical Trial in Intracerebral Haemorrhage (STICH): a randomized trial. Lancet 2005; 365: 387-397.
 • 36. Zazulia A.R., Diringer M.N., Derdeyn C.P., Powers WJ.: Progression of mass effect after intracerebral hemorrhage. Stroke 1999; 30: 1167-1173.
 • 37. Diringer M.N., Edwards D.F.: Admission to a neurologic/ neurosurgical intensive care unit is associated with reduced mortality rate after intracerebral hemorrhage. Crit. Care. Med. 2001; 29: 635-640.
 • 38. Choi J., Mohr J.: Brain arteriovenous malformations in adults. Lancet Neurol. 2005; 4: 299-308.
 • 39. Uysal E., Yanbuloglu B., Erturk M. i wsp.: Spiral CT angiography in diagnosis of cerebral aneurysms of cases with acute subarachnoid hemorrhage. Diagn. Interv. Radiol. 2005; 11: 77-82.
 • 40. Molyneux A., Kerr R., Stratton I. i wsp.; International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) Study Group: International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: a randomised trial. Lancet 2002; 360: 1267-1274.
 • 41. Hasegawa T, McInerney J., Kondziolka D. i wsp.: Long-term results after stereotactic radiosurgery for patients with cavernous malformations. Neurosurgery 2002; 50: 1190-1198.
 • 42. Huber R., Muller B.T., Seitz R.J. i wsp.: Carotid surgery in acute symptomatic patients. Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2003; 25: 60-67.
 • 43. Zaidat O.O., Alexander M.J., Suarez J.I. i wsp.: Early carotid artery stenting and angioplasty in patients with acute ischemic stroke. Neurosurgery 2004; 55: 1237-1243.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5db3d065-82a3-4068-8f4c-0d4265073a7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.