PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 1 | 27-33
Article title

Ocena dystrybucji przerzutów do węzłów chłonnych u chorych na raka jajnika

Content
Title variants
EN
Distribution of lymph node metastases in patients with ovarian cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background: Ovarian cancer disseminates by lymphatic vessels much more frequently than any other gynecological malignancy. Assessment of regional lymph nodes is an integral part of diagnostic work-up in ovarian cancer patients. It contributes essential information enabling correct clinical staging and, by the same token, definition of optimal therapeutic management. Aim of paper: Determination of distribution of lymphatic metastases in ovarian cancer patients. Material and method: Retrospective analysis of 211 consecutive patients with ovarian cancer, treated at the Institute of Oncology, Warsaw, Poland, since 1998 thru 2006. All patients underwent surgical treatment, according to currently valid protocol, including pelvic and periaortal lymphadenectomy, followed by complementary chemotherapy. Analysis encompassed location of lymph node metastases and correlation thereof with key clinical-pathological variables, including clinical stage, grade of differentiation and histological tumor type. Results: Ovarian cancer patients diagnosed with FIGO stage I and II had a similar prevalence of pelvic and periaortal lymph node metastases. In advanced ovarian cancer cases (FIGO stage III and IV), periaortal lymph nodes were invaded more often than pelvic ones. Conclusion: Lymph node metastases are frequent in ovarian cancer patients. Their incidence depends on clinical stage (acc. to FIGO classification), as well as tumor grade and type.
PL
Wstęp: Spośród nowotworów narządów płciowych kobiecych rak jajnika najczęściej tworzy przerzuty drogą limfatyczną. Ocena stanu regionalnych węzłów chłonnych stanowi integralną składową diagnostyki u chorych na ten nowotwór. Jest istotnym elementem, na podstawie którego ustalany jest właściwy stopień zaawansowania klinicznego nowotworu, a tym samym odpowiedni sposób postępowania terapeutycznego. Cel: Ocena dystrybucji przerzutów do węzłów chłonnych u chorych na raka jajnika. Materiał i metoda: Przeprowadzono retrospektywną analizę kolejnych 211 chorych leczonych w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie w latach 1998-2006. U wszystkich pacjentek przeprowadzono leczenie chirurgiczne, zgodnie z obowiązującym protokołem, wraz z limfadenektomią miedniczą i aortalną. Po zabiegu zastosowano chemioterapię uzupełniającą. Dokonano analizy lokalizacji przerzutów do węzłów chłonnych, a następnie zależności częstości ich występowania od najważniejszych czynników kliniczno-patologicznych, takich jak: stopień zaawansowania klinicznego nowotworu, stopień zróżnicowania i typ utkania histopatologicznego guza. Wyniki: U chorych na raka jajnika w stopniu zaawansowania I i II według FIGO odsetek przerzutów do węzłów chłonnych miedniczych i aortalnych jest podobny. U chorych na zaawansowanego raka jajnika (FIGO III i IV) odsetek przerzutów do węzłów chłonnych okołoaortalnych jest wyższy niż do miedniczych. Wnioski: Odsetek przerzutów do węzłów chłonnych u chorych na raka jajnika jest wysoki. Częstość ich występowania zależy od stopnia zaawansowania według FIGO, stopnia zróżnicowania i utkania histopatologicznego guza.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
27-33
Physical description
Contributors
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
 • Zakład Teleradioterapii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
References
 • 1. Aletti G.D., Dowdy S., Podratz K.C., Cliby W.A.: Role of lymphadenectomy in the management of grossly apparent advanced stage epithelial ovarian cancer. Am. J. Obstet. Gynecol. 2006; 195: 1862-1868.
 • 2. Aletti G.D., Gostout B.S., Podratz K.C., Cliby W.A.: Ovarian cancer surgical resectability: relative impact of disease, patient status, and surgeon. Gynecol. Oncol. 2006; 100: 33-37.
 • 3. Ayhan A., Gultekin M., Dursun P. i wsp.: Metastatic lymph node number in epithelial ovarian carcinoma: does it have any clinical significance? Gynecol. Oncol. 2008; 108: 428-432.
 • 4. Morice P., Joulie F., Camatte S. i wsp.: Lymph node involvement in epithelial ovarian cancer: analysis of 276 pelvic and paraaortic lymphadenectomies and surgical implications. J. Am. Coll. Surg. 2003; 197: 198-205.
 • 5. Pereira A., Magrina J.F., Rey V i wsp.: Pelvic and aortic lymph node metastasis in epithelial ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 2007; 105: 604-608.
 • 6. Tsumura N., Sakuragi N., Hareyama H. i wsp.: Distribution pattern and risk factors of pelvic and para-aortic lymph node metastasis in epithelial ovarian carcinoma. Int. J. Cancer 1998; 79: 526-530.
 • 7. Harter P., Gnauert K., Hils R i wsp.: Pattern and clinical predictors of lymph node metastases in epithelial ovarian cancer. Int. J. Gynecol. Cancer 2007; 17: 1238-1244.
 • 8. Roger N., Zafrani Y., Uzan C. i wsp.: Should pelvic and para-aortic lymphadenectomy be different depending on histological subtype in epithelial ovarian cancer? Ann. Surg. Oncol. 2008; 15: 333-338.
 • 9. Burghardt E., Girardi F., Lahousen M. i wsp.: Patterns of pelvic and paraaortic lymph node involvement in ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 1991; 40: 103-106.
 • 10. Di Re F., Baiocchi G., Fontanelli R. i wsp.: Systematic pelvic and paraaortic lymphadenectomy for advanced ovarian cancer: prognostic significance of node metastases. Gynecol. Oncol. 1996; 62: 360-365.
 • 11. Carnino F., Fuda G., Ciccone G. i wsp.: Significance of lymph node sampling in epithelial carcinoma of the ovary. Gynecol. Oncol. 1997; 65: 467-472.
 • 12. Bidziński M., Radziszewski J., Panek G., Dańska-Bidzińska A.: Ryzyko przerzutów do węzłów chłonnych u chorych na raka jajnika. Ginekol. Pol. 2003; 74: 671-676.
 • 13. Cass I., Li A.J., Runowicz C.D. i wsp.: Pattern of lymph node metastases in clinically unilateral stage I invasive epithelial ovarian carcinomas. Gynecol. Oncol. 2001; 80: 56-61.
 • 14. Di Re F., Baiocchi G.: Value of lymph node assessment in ovarian cancer: status of the art at the end of the second millennium. Int. J. Gynecol. Cancer 2000; 10: 435-442.
 • 15. Takeshima N., Hirai Y., Umayahara K. i wsp.: Lymph node metastasis in ovarian cancer: difference between serous and non-serous primary tumors. Gynecol. Oncol. 2005; 99: 427-431.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5d5f0147-41d4-4442-a935-ac35fbb6083f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.