PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72 | 230–235
Article title

Congenital tethered cord in adults with concomitant lipoma of filium terminale – case report

Content
Title variants
PL
Wrodzony zespół zakotwiczonego rdzenia u dorosłych z towarzyszącym tłuszczakiem nici końcowej – opis przypadku
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Congenital adult tethered cord syndrome (TCS) with accompanying lipoma is a rare disease in adults and difficult to diagnose. Surgical treatment is difficult and can lead to many complications. The authors present a case of a 26-year-old woman with a large filium terminale lipoma and tethered cord at the S2 level. The patient complained of pain in the lumbosacral region of the spine, moderate incontinence, and a right-sided foot drop with impaired sensation. Diagnostics were performed using magnetic resonance imaging (MRI). The patient underwent a surgical procedure untethering the spinal cord with a partial lipoma resection. Microsurgical techniques were used during the procedure and intraoperative neurophysiological monitoring was performed. In the postoperative observation, the pain in the lumbosacral region of the spine was reduced, and some of the sensory disturbances subsided. However, there was no significant improvement in the foot muscle strength. Long-term symptoms such as lumbosacral pain, sensory disturbances and poor urinary incontinence are not characteristic symptoms that clearly indicate tethered cord syndrome. Surgical treatment in this case is a difficult procedure due to the nature and location of changes in the environment of the cauda equina. Another serious problem is identifying the filium terminale. Surgical operation is associated with postoperative fluid fistula with impaired surgical wound healing. The outcome of the surgery is not always satisfactory for the patient, as the only treatment effect can be to stop the progressive neurological symptoms.
PL
Wrodzony zespół zakotwiczonego rdzenia u dorosłych (tethered cord syndrome – TCS) z towarzyszącym tłuszczakiem jest chorobą rzadko występującą u dorosłych i często sprawia problemy diagnostyczne. Leczenie operacyjne jest trudne i może prowadzić do licznych powikłań. Autorzy przedstawiają przypadek 26-letniej kobiety z olbrzymim tłuszczakiem nici końcowej i zakotwiczonym rdzeniem na poziomie S2. Pacjentka skarżyła się na bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. Ponadto obserwowano umiarkowanego stopnia nietrzymanie moczu i prawostronne opadanie stopy z zaburzeniami czucia. Diagnostykę przeprowadzono za pomocą rezonansu magnetycznego. Chora przeszła zabieg chirurgiczny uwolnienia rdzenia kręgowego z częściową resekcją tłuszczaka nici końcowej. Podczas zabiegu stosowano techniki mikrochirurgiczne oraz posiłkowano się neuromonitoringiem śródoperacyjnym. W obserwacji pooperacyjnej u chorej zmniejszyły się dolegliwości bólowe okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa, ustąpiły także częściowo zaburzenia czucia. Nie obserwowano natomiast znacznej poprawy siły mięśniowej stopy. Długo trwające objawy, takie jak bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, zaburzenia czucia, a także słabo zaznaczone objawy nietrzymania moczu, nie są objawami jednoznacznie wskazującymi na zespół zakotwiczonego rdzenia. Leczenie operacyjne w takim przypadku jest procedurą trudną ze względu na charakter i lokalizację zmiany w otoczeniu ogona końskiego. Innym poważnym problemem jest identyfikacja nici końcowej. Zabieg operacyjny obarczony jest wystąpieniem pooperacyjnej przetoki płynowej z zaburzeniem gojenia rany operacyjnej. Wynik zabiegu operacyjnego nie zawsze jest dla chorego satysfakcjonujący, ponieważ jedynym efektem leczenia może być zatrzymanie postępujących objawów neurologicznych.
Discipline
Year
Issue
72
Pages
230–235
Physical description
Contributors
  • 5th Military Hospital with Polyclinic in Cracow, Poland
author
  • 5th Military Hospital with Polyclinic in Cracow, Poland
  • 5th Military Hospital with Polyclinic in Cracow, Poland
  • 5th Military Hospital with Polyclinic in Cracow, Poland
author
  • Department of Neurosurgery, 2nd Voivodeship Specialist Hospital in Jastrzębie Zdrój
  • Department of Physiology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5d3620d7-1afd-448b-80a8-884d78dec6b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.