Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 10 | 2 |

Article title

Combined spinal epidural or epidural analgesia for labor and delivery: a balanced view based on experience and literature

Title variants

PL
Połączone znieczulenie podpajączynówkowe i zewnątrzoponowe porodu na podstawie doświadczeń i piśmiennictwa

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niemal dwie dekady upłynęły od kiedy ukazały się wyniki amerykańskich i francuskich analiz dotyczących podpajęczynówkowej podaży opioidów w trakcie znieczulenia porodu i odkąd ukazały się randomizowane badania Europejskie porównujące znieczulenie zewnątrzoponowe z połączonym znieczuleniem podpajęczynówkowym i zewnątrzoponowym (CSE). CSE zyskało ogólnoświatową akceptację i jest coraz szerzej stosowaną metodą znieczulenia porodu. Ta praca stanowi przegląd piśmiennictwa i podsumowywuje miejsce CSE w zwalczaniu bólu porodowego. Ocenia skuteczność i bezpieczeństwo stosowania CSE, porównuje tę metodę ze znieczuleniem zewnątrzoponowym, zawiera wskazówki co do idealnego połączenia leków podawanych podpajęczynówkowo oraz uwzględnia odpowiednie rekomendacje dotyczące prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego gdy podpajęczynówkowa komponenta CSE jest nieskuteczna.
EN
Almost two decades have passed since French and American trials evaluated the use of spinal opioids during labor and since European randomized trials compared conventional epidural analgesia with combined spinal epidural (CSE) analgesia. CSE analgesia has gained worldwide acceptance and is becoming increasingly popular as the method of choice for labor pain relief. This manuscript reviews the available literature and draws conclusions regarding the place of CSE in the management of labor pain. This review will evaluate efficacy and safety of CSE and make comparisons with conventional epidural analgesia, advise on the ideal spinal drug combination and give recommendations regarding maintenance of epidural analgesia once the spinal component wears off.

Discipline

Journal

Year

Volume

10

Issue

2

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-5c9e082f-20cf-4a0b-87be-7e3cbc365624
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.