Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2013 | 14 | 4 | 33-37

Article title

Generic substitution in the pharmacotherapy of pain – are medicines containing the same active substance the same?

Title variants

PL
Substytucja generyczna w farmakoterapii bólu – czy leki zawierające tą samą substancję czynną są identyczne?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Substytucja generyczna na polskim rynku farmaceutycznym jest coraz częstsza. Zarówno lekarze jak i farmaceuci nie do końca są świadomi różnic, jakie mogą występować pomiędzy lekami oryginalnymi i generycznymi a zatem ich decyzja, która powinna być terapeutyczną decyzją merytoryczną jest przypadkowa. W większości przypadków nie jest ona poparta znajomością badania biorównoważności, które jest niezbędne do racjonalnej substytucji leków. O wiele bardziej skomplikowany jest problem w przypadku zamiany leków dostępnych w postaciach o modyfikowanym uwalnianiu. W pracy autorzy pragną przybliżyć ten jakże ważny dla lekarza praktyka oraz farmaceuty problem, z którym spotykamy się w codziennej pracy.
EN
Generic substitution on the Polish pharmaceutical market is becoming more common. Both doctors and that pharmacists are not fully aware of the differences that may exist between original and generic drugs so their decision that should be substantive therapeutic decision is random. In most cases, it is not supported by the knowledge of the bioequivalence study, which is necessary for rational drug substitution. Much more complicated is the problem in the case of conversion of drugs available in forms with modified release. The authors wish to bring this important for the practitioner and pharmacist problem that we encounter in everyday work.

Discipline

Journal

Year

Volume

14

Issue

4

Pages

33-37

Physical description

Contributors

  • Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków; Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Zakład Badania i Leczenia Bólu, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-5c93e8ee-bf93-482b-988c-02f44f727134
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.