PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 3 | 390–397
Article title

Analiza składu masy ciała oraz wybranych parametrów lipidowych w populacji dzieci zdrowych – doniesienie wstępne

Content
Title variants
EN
Analysis of body composition and selected lipid parameters in healthy children – a preliminary report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel: Celem pracy była analityczna ocena składu masy ciała oraz wybranych parametrów lipidowych w populacji dzieci zdrowych. Materiał i metoda: Badaniami objęto grupę 81 dzieci (44 chłopców i 37 dziewcząt; średnia wieku 11,56 ± 2,84 roku) uczestniczących w projekcie badawczym w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych w Rzeszowie. U każdego dziecka wykonano pomiar składu masy ciała (analizator TANITA BC-420 S MA) i ocenę profilu lipidowego (Cholestech LDX). Analizę statystyczną zebranego materiału przeprowadzono w pakiecie Statistica 10.0 firmy StatSoft. W opracowaniu statystycznym stosowano analizę zmiennych przy użyciu testów parametrycznych i nieparametrycznych. Za poziom istotności statystycznej przyjęto p < 0,05. Wyniki: Zaobserwowano statystycznie istotne różnice w masie tłuszczowej (p < 0,001), masie beztłuszczowej (p = 0,003), masie mięśniowej (p = 0,003) oraz ilości wody całkowitej (p < 0,001) między dziećmi z prawidłową masą ciała a dziećmi z nadwagą bądź otyłością. Wykazano także istotnie dodatni wpływ masy tłuszczowej (R = 0,09; p = 0,416) i ujemny wpływ wody całkowitej ustroju (R = −0,40; p < 0,001) na wysokość parametru trójglicerydów. Ponadto wraz ze spadkiem masy tłuszczowej obserwowano istotny wzrost wartości „dobrego” (wysokiej gęstości) cholesterolu (R = −0,29; p = 0,009). Wnioski: Stwierdzono, że w populacji dzieci zdrowych występują różnice wybranych komponentów składu ciała, które skorelowane z wynikami lipidogramu pozwalają precyzyjniej monitorować stan odżywienia.
EN
Aim: The aim of the study was to perform an analytical evaluation of body composition and selected lipid parameters in a population of healthy children. Material and methods: The study included a group of 81 children (44 boys and 37 girls, mean age 11.56 ± 2.84 years) participating in a research project in the Centre for Medical and Natural Sciences Research and Innovation in Rzeszow. Body composition measurement (TANITA BC-420 S MA) and lipid profile assessment (Cholestech LDX) were performed in all patients. Statistical analysis of the collected material was conducted with Statistica 10.0 (StatSoft). Parametric and nonparametric tests were used for statistical analysis of variables. The level of statistical significance was adopted at p < 0.05. Results: A statistically significant difference in fat mass (p < 0.001), fat-free mass (p = 0.003), muscle mass (p = 0.003) and total body water (p < 0.001) was observed between children with normal body weight and overweight or obese children. A significant positive impact of FM (R = 0.09; p = 0.416) and a negative impact of total body water (R = −0.40; p < 0.001) on triglyceride parameters was demonstrated. Additionally, reduced fat mass correlated with a significant increase in high-density lipoprotein (R = −0.29; p = 0.009). Conclusions: The study demonstrated differences in the selected components of body composition in a population of healthy children, which allowed to precisely monitor the nutritional status when correlated with the results of lipid profile.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
390–397
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska
 • Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska
 • Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska
 • Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska
author
 • Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska
author
 • Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska
References
 • 1. Koletzko B, Skowrońska-Piekarska U, Kłęk S: Zapotrzebowanie na składniki odżywcze dzieci i młodzieży. In: Sobotka L (ed.): Podstawy żywienia klinicznego. Edycja czwarta. Scientifica, Kraków 2013: 69–85.
 • 2. Czerwionka-Szaflarska M: Żywienie dzieci zdrowych. In: Kubicka K, Kawalec W (ed.): Pediatria. Vol. 1, PZWL, Warszawa 2010: 38–45.
 • 3. Chung S: Body mass index and body composition scaling to height in children and adolescent. Ann Pediatr Endocrinol Metab 2015; 20: 125–129.
 • 4. Hartman C, Shamir R, Hecht C et al.: Malnutrition screening tools for hospitalized children. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2012; 15: 303–309.
 • 5. Barendregt K, Soeters PB, Allison SP et al.: Rozpoznawanie niedożywienia – badania przesiewowe i ocena pogłębiona. In: Sobotka L, Korta T, Łyszkowska M (eds.): Podstawy żywienia klinicznego. PZWL, Warszawa 2008: 11–19.
 • 6. Kondrup J, Allison SP, Elia M et al.: ESPEN guidelines for nutrition screening 2002. Clin Nutr 2003; 22: 415–421.
 • 7. Mehta NM, Corkins MR, Lyman B et al.: Defining pediatric malnutrition: a paradigm shift toward etiology-related definitions. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2013; 37: 460–481.
 • 8. Nouri Saeidlou S, Babaei F, Ayremlou P: Malnutrition, overweight, and obesity among urban and rural children in north of west Azerbijan. J Obes 2014; 2014: 541213.
 • 9. Maffeis C, Banzato C, Talamini G; Obesity Study Group of the Italian Society of Pediatric Endocrinology and Diabetology: Waist-to-height ratio, a useful index to identify high metabolic risk in overweight children. J Pediatr 2008; 152: 207–213.
 • 10. Schwandt P, von Eckardstein A, Haas GM: Percentiles of percentage body fat in German children and adolescents: an international comparison. Int J Prev Med 2012; 3: 846–852.
 • 11. Bohn B, Müller MJ, Simic-Schleicher G et al.; APV Initiative and the German BMBF Competence Network Obesity: BMI or BIA: is body mass index or body fat mass a better predictor of cardiovascular risk in overweight or obese children and adolescents? A German/Austrian/Swiss multicenter APV analysis of 3,327 children and adolescents. Obes Facts 2015; 8: 156–165.
 • 12. Ali O, Cerjak D, Kent JW et al.: Obesity, central adiposity and cardiometabolic risk factors in children and adolescents: a family-based study. Pediatr Obes 2014; 9: e58–e62.
 • 13. Munch-Andersen T, Sorensen K, Andersen LB et al.: Adverse metabolic risk profiles in Greenlandic Inuit children compared to Danish children. Obesity (Silver Spring) 2013; 21: 1226–1231.
 • 14. Westerterp KR, Skowrońska-Piekarska U, Szczepanek K: Budowa organizmu. W: Sobotka L (red.): Podstawy żywienia klinicznego. Edycja czwarta. Scientifica, Kraków 2013: 8–14.
 • 15. Duren DL, Sherwood RJ, Czerwinski SA et al.: Body composition methods: comparisons and interpretation. J Diabetes Sci Technol 2008; 2: 1139–1146.
 • 16. Lewitt A, Mądro E, Krupienicz A: Podstawy teoretyczne i zastosowania analizy impedancji bioelektrycznej (BIA). Endokrynologia, Otyłość, Zaburzenia Przemiany Materii 2007; 3: 79–84.
 • 17. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”: Siatki centylowe dzieci i młodzieży w wieku 3–18 lat. Available from: http:// www.czd.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1717&amp;Itemid=538.
 • 18. Plüddemann A, Thompson M, Price CP et al.: Point-of-care testing for the analysis of lipid panels: primary care diagnostic technology update. Br J Gen Pract 2012; 62: e224–e226.
 • 19. Petrie A, Sabin C: Medical Statistics at a Glance. 2nd ed., Blackwell Publishing Ltd, Oxford 2005.
 • 20. Freedman DS, Wang J, Thornton JC et al.: Classification of body fatness by body mass index-for-age categories among children. Arch Pediatr Adolesc Med 2009; 163: 805–811.
 • 21. Kolarzyk E, Janik A, Kwiatkowski J: Problemy z oceną zależności między zawartością tkanki tłuszczowej a kalorycznością diety dzieci przedszkolnych. Medycyna Ogólna 2010; 16: 347–353.
 • 22. Stańczyk M, Krenc Z, Tkaczyk M: Wpływ regularnej aktywności fizycznej na skład ciała i ciśnienie tętnicze dzieci ze szkoły sportowej. Pediatr Med Rodz 2013; 9: 165–172.
 • 23. Okorodudu DO, Jumean MF, Montori VM et al.: Diagnostic performance of body mass index to identify obesity as defined by body adiposity: a systematic review and meta-analysis. Int J Obes (Lond) 2010; 34: 791–799.
 • 24. Himes JH: Challenges of accurately measuring and using BMI and other indicators of obesity in children. Pediatrics 2009; 124 Suppl 1: S3–S22.
 • 25. Taylor RW, Grant AM, Williams SM et al.: Sex differences in regional body fat distribution from pre- to postpuberty. Obesity (Silver Spring) 2010; 18: 1410–1416.
 • 26. Govindan M, Gurm R, Mohan S et al.; University of Michigan Health System: Gender differences in physiologic markers and health behaviors associated with childhood obesity. Pediatrics 2013; 132: 468–474.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5c87a010-dcc8-4000-821e-8a7ed11357a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.