PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 4 | 242-245
Article title

Patofizjologia zespołów cieśni

Authors
Content
Title variants
EN
Pathophysiology of entrapment mononeuropathies
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The paper reviews the pathophysiology of both acute and chronic peripheral nerve entrapments. Factors influencing susceptibility of the nerve fibers to such an injury were presented. Pathophysiological mechanisms influencing extent of the injury of the nerve were looked at, taking into consideration cases of double crush syndrome. Moreover, pathological changes occurring in the instances of short-lasting acute compression of the nerve were described, namely metabolic conduction block and segmental, local perinodal demyelinization with partial or complete conduction block. Furthermore, microscopic and ultrastructural changes found in chronically compressed nerves were presented in detail, explaining the mechanisms of demyelinization injury in the early phase of entrapment neuropathy and demyelinization-axonal injury in the advanced stage of the disease. This paper reviews two best known grading systems of peripheral nerve injuries, i.e. Seddon’s and Sunderland’s classifications which assess the functional condition of the nerve and ongoing histological changes. These classifications were explained along with neurophysiological data in order to facilitate understanding of neurography and EMG tests results as the guide for therapy and prognosis.
PL
W pracy przedstawiono mechanizmy uszkodzenia nerwów obwodowych na skutek ucisku. W pierwszym rzędzie zwrócono uwagę na czynniki determinujące podatność nerwów na ten rodzaj urazu, starając się przy tym wyjaśnić, od czego zależy rozległość uszkodzenia kompresyjnego nerwu, uwzględniając m.in. zespół podwójnego zmiażdżenia (double crush syndrome). Ponadto w pracy omówiono zmiany patofizjologiczne w nerwach obwodowych, rozwijające się na skutek nagłego, krótkotrwałego ucisku, tj. metaboliczny blok przewodzenia i odcinkową, miejscową, przywęzłową demielinizację z częściowym lub całkowitym blokiem przewodzenia. Oprócz tego bardzo szczegółowo przedstawiono zmiany mikroskopowe i ultrastrukturalne zachodzące w nerwach narażonych na długotrwały ucisk, wyjaśniając mechanizmy uszkodzenia demielinizacyjnego w początkowej fazie zespołów cieśni oraz uszkodzenia demielinizacyjno-aksonalnego w bardzo zaawansowanym stadium tejże choroby. W pracy przedstawiono także dwie najbardziej znane klasyfikacje uszkodzeń nerwów obwodowych, tj. wg Seddona oraz wg Sunderlanda, pozwalające ocenić stan funkcjonalny nerwu i zmiany histologiczne w nim zachodzące. Klasyfikacje te wzbogacono o informacje i komentarze neurofizjologiczne, ułatwiające interpretację wyników badań przewodnictwa i EMG, będące przy tym źródłem wskazówek terapeutycznych i rokowniczych.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
242-245
Physical description
Contributors
 • Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital im. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, tel.: 042 677 67 70, faks: 042 677 67 81
References
 • 1. Cho S.C., Pham C.J., Cho Y. i wsp.: Management of entrapment neuropathies of the upper extremities: part I. Contemporary Neurosurgery 2002; 24: 1-8.
 • 2. Counelis G.J., Zager E.L.: Surgical management of lower extremity entrapment neuropathies: part II: clinical presentation and management. Contemporary Neurosurgery 2002; 24: 1-6.
 • 3. Greenberg M.S.: Entrapment neuropathies. W: Greenberg M.S.: Handbook of Neurosurgery. Greenberg Graphics, Inc., Lakeland 1997.
 • 4. Tindall S.C.: Chronic injuries of peripheral nerves by entrapment. W: Youmans J.R. (red.): Neurological Surgery. W.B. Saunders Co., Philadelphia 1997.
 • 5. Kimura J.: Anatomy and physiology of the peripheral nerve. W: Kimura J.: Electrodiagnosis in Diseases of Nerve and Muscle, Principles and Practice. Oxford University Press, New York200l.
 • 6. Upton R.M., McComas A.J.: The double crush in nerve entrapment syndromes. Lancet 1973; 2: 359-362.
 • 7. Morgan G., Wilbourn A.J.: Cervical radiculopathy and coexisting distal entrapment neuropathies: double-crush syndromes? Neurology 1998; 50: 78-83.
 • 8. Wilbourn A.J., Gilliatt R.W.: Double-crush syndrome: a critical analysis. Neurology 1997; 49: 21-29.
 • 9. Gołąb B.: Anatomia czynnościowa obwodowego układu nerwowego. Wydawnictwo Czelej, Lublin 1998.
 • 10. Ochoa J.L., Torebjork H.E.: Paraesthesiae from ectopic impulse generation in human sensory nerves. Brain 1980: 103: 835-853.
 • 11. Kaku D.A., Malamut R.I., Frey D.J., Parry G.J.: Conduction block as an early sign of reversible injury in ischemic monomelic neuropathy. Neurology 1993; 43: 1126-1130.
 • 12. Bogucki A.: Mechanizm uszkodzenia nerwów obwodowych wzespołach cieśni. W: Banach M., Bogucki A. (red.): Zespoły z ucisku, diagnostyka i leczenie. Medycyna Praktyczna, Kraków 2003.
 • 13. Gilliatt R.W, Ochoa J., Rudge P, Neary D.: The cause of nerve damage in acute compression. Trans. Am. Neurol. Assoc. 1974; 99: 71-74.
 • 14. Bolton C.F., McFarlane R.M.: Human pneumatic tourniquet paralysis. Neurology 1978; 28: 787-793.
 • 15. Rudge P: Tourniquet paralysis with prolonged conduction block. An electrophysiological study. J. Bone Joint Surg. Br. 1974; 56B: 716-720.
 • 16. Vennix M.J.: Anatomy and physiology of the peripheral nerve. W: Tan F.C. (red.): eMg Secrets. Hanley and Bel-fus, Philadelphia 2004.
 • 17. Williams I.R., Jefferson D., Gilliatt R.W: Acute nerve compression during limb ischaemia - an experimental study. J. Neurol. Sci. 1980; 46: 199-207.
 • 18. Miller R.G.: Acute vs. chronic compressive neuropathy. Muscle Nerve 1984; 7: 427-430.
 • 19. Hong C.Z., Yu J.: Electrophysiologic recovery of acute conduction block of rat tail nerve. Arch. Phys. Med. Rehabil. 1989; 70: 205-209.
 • 20. Jefferson D., Eames R.A.: Subclinical entrapment of the lateral femoral cutaneous nerve: an autopsy study. Muscle Nerve 1979; 2: 145-154.
 • 21. Neary C., Eames R.A.: The pathology of ulnar nerve compression in man. Neuropathol. Appl. Neurobiol. 1975; 1: 69-88.
 • 22. Neary D., Ochoa J., Gilliatt R.W.: Subclinical entrapment neuropathy in man. J. Neurol. Sci. 1975; 24: 284-298.
 • 23. Thomas PK., Fullerton P.M.: Nerve fiber size in carpal tunnel syndrome. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1963; 26: 520-527.
 • 24. Krarup C., Loeb G.E.: Conduction studies in peripheral cat nerve using implanted electrodes: I. Methods and findings in controls. Muscle Nerve 1988; 11: 922-932.
 • 25. Krarup C., Loeb G.E., Pezeshkpour G.H.: Conduction studies in peripheral cat nerve using implanted electrodes: II. The effects of prolonged constriction on regeneration of crushed nerve fibers. Muscle Nerve 1988; 11: 933-944.
 • 26. Krarup C., Loeb G.E., Pezeshkpour G.H.: Conduction studies in peripheral cat nerve using implanted electrodes: III. The effects of prolonged constriction on the distal nerve segment. Muscle Nerve 1989; 12: 915-928.
 • 27. Sunderland S.: The nerve lesion in the carpal tunnel syndrome. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1976; 39: 615-626.
 • 28. Weisl H., Osborne G.V: The pathological changes in rats’ nerves subject to moderate compression. J. Bone Joint Surg. Br. 1964; 46: 297-306.
 • 29. Gilliatt R.W: Acute compression block. W: Sumner A.J. (red.): The Physiology of Peripheral Nerve Disease. W.B. Saunders Co., Philadelphia 1980.
 • 30. Kimura J.: The carpal tunnel syndrome: localization of conduction abnormalities within the distal segment of the median nerve. Brain 1979; 102: 619-635.
 • 31. Ochoa J., Marotte L.: The nature of the nerve lesion caused by chronic entrapment in the guinea-pig. J. Neurol. Sci. 1973; 19: 491-495.
 • 32. Seddon H.J.: Surgical Disorders of the Peripheral Nerves. Churchill Livingstone, Edinburgh 1975.
 • 33. Sunderland S.: Nerves and Nerve Injuries. Churchill Livingstone, Edinburgh 1978.
 • 34. Milner T.E., Stein R.B.: The effects of axotomy on the conduction of action potentials in peripheral sensory and motor nerve fibres. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1981; 44: 485-496.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5c8369ac-993f-4c6b-ab0e-4efecca3515e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.