Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 2 | 1 | 32-34

Article title

Confirmation of the correct position of the endotracheal tube using the auscultation method - considering the order in which the procedure was performed.

Content

Title variants

PL
Potwierdzenie prawidłowego położenia rurki intubacyjnej metodą osłuchiwania – rozważania nad kolejnością wykonania procedury.

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Intubation of endotracheal route using direct laryngoscopy is the most commonly used technique of instrumental airway clearance. There is a question about the validity of the commonly used sequence of auscultating the patient immediately after the intubation. Should the first hearing of the upper abdomen decrease the risk of possible complications resulting from the introduction of the tube into the esophagus? In the preliminary studies conducted on human cadavers, it appears that auscultatory diagnosis of bubbling sounds during gastric ventilation is recognized in approximately 95% of cases.
PL
Intubacja dotchawicza za pomocą laryngoskopii bezpośredniej jest najczęściej stosowaną obecnie techniką przyrządowego udrożenia dróg oddechowych. Zachodzi pytanie o słuszność stosowanej powszechnie kolejności osłuchiwania pacjenta bezpośrednio po wykonanej intubacji. Czy osłuchanie w pierwszej kolejności nadbrzusza nie powinno zmniejszyć ryzyka ewentualnych powikłań wynikających z wprowadzenia rurki do przełyku? W prowadzonych wstępnych badaniach na ludzkich zwłokach wynika, że osłuchowe rozpoznanie odgłosów “bulgotania” podczas wentylacji żołądka jest rozpoznawane w około 95% przypadków.

Keywords

Discipline

Year

Volume

2

Issue

1

Pages

32-34

Physical description

Contributors

References

Document Type

communication

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-5c76ae7c-8812-4d3e-a453-8e83d5eca6e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.