PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 6 | 94-99
Article title

Sport in the district of Myszków in the years 1956-1975

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper discusses the development of sport on the territory of the district of Myszków in the years 1956 -1975. The introductory part focuses on organizational units responsible for the development of physical culture (especially sport) on the territory of the district such as: Physical Culture Committ ee (established in 1956), Secretariat of Physical Culture (established in 1958 in place of the Physical Culture Committee), District Committee of Physical Culture (set up in 1960) and the unit established a year later (in 1961) - District Committee of Phys ical Culture and Tourism. Whereas the contents of the further part of the study also concern sports infrastructure on the territory of the district of Myszków, as well as sports activity conducted on the territory of the district by union sports clubs, Rur al Sports Teams and School Sports Association. Sports practised in the district of Myszków (years 1956 -1975) were primarily the following: cycling, basketball, track and field events, football, handball, volleyball, weightlifting, chess and table tennis.
Contributors
author
 • Institute of Physical Education, Tourism and Physiotherapy, Jan Dlugosz University, Czestochowa, Poland
 • Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine
References
 • 1. Dziennik Ustaw 1955, nr 45, poz. 297 [in Polish].
 • 2. Dziennik Ustaw 1955, nr 45, poz. 299 [in Polish].
 • 3. Szymański L, Kultura fizyczna i turystyka w polityce Polski Ludowej 1944 - 1989, Wrocław 2004, s. 85 [in Polish].
 • 4. Małolepszy E, Z dziejów organizacji i zarządzania kulturą fizyczną w Polsce w latach 1918- 1998, [in:] Rodziewicz - Gruhn J, Małolepszy E (ed.), „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria: Kultura Fizyczna”, 2001, z. IV, s. 93 [in Polish].
 • 5. Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: APCz), Prezydium Powiat owej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Myszkowie (dalej: PrezPRNiUPM), sygn. 109, Uchwała nr 2/56 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myszkowie z dnia 2 lutego 1956 roku w sprawie powołania kierowników Wydziałów, Oddziałów i Referatów Prezydium Powiatow ej Rady Narodowej w Myszkowie i przyznania im uposażeń służbowych, b. pag. [in Polish]
 • 6. APCz, PrezPRNiUPM, sygn. 113, Uchwała nr 15/91/58 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myszkowie z dnia 14 lipca 1958 roku w sprawie zniesienia niektórych zarządów i utworzenia wydziałów Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myszkowie, b. pag. [in Polish]
 • 7. APCz, PrezPRNiUPM, sygn. 119, Uchwała nr 10/82 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myszkowie z dnia 17 maja 1960 roku w sprawie powołania Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myszkowie, k. 84 [in Polish].
 • 8. APC z, PrezPRNiUPM, sygn. 119, Informacja o stanie sportu i turystyki na terenie powiatu Myszków w 1960 r., k. 119- 120 [in Polish].
 • 9. APCz, PrezPRNiUPM, sygn. 121, Uchwała nr 8/60/61 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myszkowie z dnia 8 maja 1961 roku w spraw ie utworzenia Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, k. 585 [in Polish].
 • 10. APCz, PrezPRNiUPM, sygn. 121, Uchwała nr 8/68/61 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myszkowie z dnia 8 maja 1961 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Myszkowie, k. 684 [in Polish].
 • 11. APCz, PrezPRNiUPM, sygn. 201, Sprawozdanie z działalności Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Myszkowie za rok 1966, k. 118- 119 [in Polish].
 • 12. APCz, PrezPRNiUPM, sygn. 244, Ocena przebiegu prac inwestycyjnych na odcinku sportu i turystyki, k. 88- 89 [in Polish].
 • 13. APCz, PrezPRNiUPM, sygn. 109, Sprawozdanie Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Wydziału Oświaty (Referat Wychowania Fizycznego) z przeprowadzonej analizy wychowan ia fizycznego w szkołach - umasowienie sportu w 1956 r., k. 251- 252 [in Polish].
 • 14. Miroszewski K, Instytucje, organizacje i stowarzyszenia powojennego Myszkowa, [in:] Miroszewski K (ed.), Po obu stronach Warty. Zarys dziejów Myszkowa, Myszków 2010, s. 583 -584 [in Polish].
 • 15. Goksiński J, Klubowa historia polskiej piłki nożnej w latach 1945 -1970, tom III, Warszawa 2013, s. 406- 407 [in Polish].
 • 16. APCz, PrezPRNiUPM, sygn. 197, Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego za rok 1962 w zakresie kultury fizycznej, k. 1 32 [in Polish].
 • 17. APCz, PrezPRNiUPM, sygn. 198, Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego za rok 1963 w zakresie wychowania fizycznego, k. 106 [in Polish].
 • 18. APCz, PrezPRNiUPM, sygn. 199, Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego za rok 1964 w zakresie k ultury fizycznej, k. 107 -108 [in Polish].
 • 19. APCz, PrezPRNiUPM, sygn. 200, Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego za rok 1965 w zakresie kultury fizycznej, k. 97 [in Polish].
 • 20. APCz, PrezPRNiUPM, sygn. 245, Praca ideowo -wychowawcza w klubach sportowych na terenie powiatu, k. 97 [in Polish].
 • 21. APCz, PrezPRNiUPM, sygn. 67, Informacja z działalności klubów sportowych powiatu myszkowskiego, k. 95- 96 [in Polish].
 • 22. APCz, PrezPRNiUPM, sygn. 202, Analiza do sprawozdania z wykonania planu gospodarczego za 1967 rok w z akresie kultury fizycznej, k. 148 [in Polish].
 • 23. Wąsik J, Shan G. Target effect on the kinematics of Taekwondo Roundhouse Kick - is the presence of a physical target a stimulus, influencing muscle -power generation? Acta of Bioengineering and Biomechanics 201 5, 17(4): 115- 120. doi: 10.5277/ABB -00229- 2014- 02
 • 24. Bakota D, Ortenburger D, Płomiński A. Selected aspects of biopsychosocial functioning of the senior national team in cycle speedway representing Poland in 2015 at the World Championships in Poole. Pedagogic s, psychology, medical -biological problems of physical training and sports, 2018; 22(2): 62- 70. doi: 10.15561/18189172.2018.0201
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5c6a2484-34b3-47a3-8d62-f53a79cf1f89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.