PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 1 | 63-67
Article title

Koarktacja aorty u 13-letniego chłopca z chorobą trzewną i chorobą Leśniowskiego-Crohna – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Aortic coarctation in a 13-year-old male patient with celiac disease and Crohn’s disease – a case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Coarctation of the aorta (CoA) is a narrowing of the aorta most commonly found just distal to the origin of the left subclavian artery. It is a relatively common anomaly that accounts for 5-7.5% of all congenital heart diseases. Male to female predominance is 2:1-3:1. This condition may occur as an isolated defect or in association with various other lesions, most commonly bicuspid aortic valve. Coarctation of the aorta is the most common cardiac defect associated with Turner syndrome. This congenital aorta disease is characterized by a high blood pressure in the upper part of the body and a decreased blood pressure in the lower part. Hypertension is common in older children but infants may present early heart failure. CoA can be diagnosed with echocardiography, but the most accurate methods are CT angiography or MR angiography. Management of coarctation of aorta depends upon age, clinical presentation, type of coarctation and associated heart defects. Various surgical options, e.g. end-to-end anastomosis, subclavian flap, synthetic grafts are reported. Endovascular treatment (balloon angioplasty and stent placement) is an acceptable alternative to surgical repair of native and recurrent coarctation. This paper presents unusual coexistence of aortic coarctation, celiac disease and Crohn’s disease in a 13-year-old male patent.
PL
Koarktacja aorty (CoA) jest to zwężenie światła aorty umiejscowione najczęściej poniżej odejścia lewej tętnicy podobojczykowej. Występuje z częstością 5-7,5% wszystkich wad wrodzonych serca i dwu-, trzykrotnie częściej u chłopców niż u dziewcząt. Koarktacja aorty jest najczęstszą wadą układu sercowo-naczyniowego u pacjentek z zespołem Turnera. Wada może mieć charakter izolowany lub występować w skojarzeniu z innymi wadami, zwłaszcza dwupłatkową zastawką aorty. Najbardziej typowym objawem CoA jest wzrost ciśnienia na kończynach górnych, a jego obniżenie na kończynach dolnych. Nadciśnienie tętnicze obserwuje się głównie u dzieci starszych, podczas gdy u niemowląt mogą wcześnie rozwinąć się objawy niewydolności krążenia. Badanie echokardiograficzne jest podstawową metodą w diagnostyce koarktacji aorty, ale bardziej precyzyjną ocenę wady można uzyskać w badaniach angiograficznych CT lub MR. Postępowanie lecznicze w CoA zależy od wieku pacjenta, objawów klinicznych, typu wady oraz wad towarzyszących. W leczeniu operacyjnym stosowane są różne metody, np. zespolenie koniec do końca, poszerzenie zwężonego odcinka z wykorzystaniem łaty z własnej tętnicy podobojczykowej czy tworzywa sztucznego. Alternatywą dla operacji chirurgicznej są metody leczenia interwencyjnego (angioplastyka balonowa, implantacja stanu), szczególnie w przypadku nawrotów zwężenia. W niniejszej pracy prezentujemy przypadek nieopisywanego dotąd w piśmiennictwie współistnienia koarktacji aorty, choroby trzewnej i choroby Leśniowskiego-Crohna. Jest to jednocześnie przykład późnego rozpoznania wady układu sercowo-naczyniowego u 13-letniego chłopca.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
63-67
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman. Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii Instytutu CZMP w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Zakład Żywienia w Chorobach Przewodu Pokarmowego UM w Łodzi. Kierownik Zakładu: doc. dr hab. n. med. Leokadia Bąk-Romaniszyn. Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii Instytutu CZMP w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
References
 • 1. Laohaprasitiporn D., Jarucharoenporn S., Nana A. i wsp.: Coarctation of the aorta in children at Siriraj Hospital. J. Med. Assoc. Thai. 2000; 83 supl. 2: S89-S97.
 • 2. Samánek M., Vorisková M.: Congenital heart disease among 815,569 children born between 1980 and 1990 and their 15-year survival: a prospective Bohemia survival study. Pediatr. Cardiol. 1999; 20: 411-417.
 • 3. Eichhorn P., Sütsch G., Jenni R.: Congenital heart defects and abnormalities newly detected with echocardiography in adolescents and adults. Schweiz. Med. Wochenschr. 1990; 120: 1697-1700.
 • 4. Hari P., Bagga A., Srivastava R.N.: Sustained hypertension in children. Indian Pediatr. 2000; 37: 268-274.
 • 5. Di Filippo S., Sassolas F., Bozio A.: Long-term results after surgery of coarctation of the aorta in neonates and children. Arch. Mal. Coeur Vaiss. 1997; 90 supl.: 1723-1728.
 • 6. Sysa V., Wosik-Erenbek M., Krenc Z. i wsp.: Późne rozpoznanie wrodzonej wady układu sercowo-naczyniowego. Koarktacja aorty u 15-letniej pacjentki. Standardy Medyczne 2003; 5: 1457-1458.
 • 7. Silvilairat S., Cetta F., Biliciler-Denktas G. i wsp.: Abdominal aortic pulsed wave Doppler patterns reliably reflect clinical severity in patients with coarctation of the aorta. Congenit. Heart Dis. 2008; 3: 422-430.
 • 8. Thornton M., Solomon M.J.: Crohn’s disease: in defense of a microvascular aetiology. Int. J. Colorectal Dis. 2002; 17: 287-297.
 • 9. Lomax A.E., O’Reilly M., Neshat S., Vanner S.J.: Sympathetic vasoconstrictor regulation of mouse colonic submucosal arterioles is altered in experimental colitis. J. Physiol. 2007; 583: 719-730.
 • 10. Giovagnorio F., Diacinti D., Vernia P.: Doppler sonography of the superior mesenteric artery in Crohn’s disease. AJR Am. J. Roentgenol. 1998; 170: 123-126.
 • 11. Byrne M.F., Farrell M.A., Abass S. i wsp.: Assessment of Crohn’s disease activity by Doppler sonography of the superior mesenteric artery, clinical evaluation and the Crohn’s disease activity index: a prospective study. Clin. Radiol. 2001; 56: 973-978.
 • 12. Magalotti D., Volta U., Bonfiglioli A. i wsp.: Splanchnic haemodynamics in patients with coeliac disease: effects of a gluten-free diet. Dig. Liver Dis. 2003; 35: 262-268.
 • 13. Ertem D., Tüney D., Baloglu H., Pehlivanoglu E.: Superior mesenteric artery blood flow in children with celiac disease. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 1998; 26: 140-145.
 • 14. Brzezińska-Rajszys G., Zubrzycka M., Jagiełłowicz D. i wsp.: Wyniki implantacji stentów u chorych z koarktacją aorty. Post. Kardiol. Interw. 2007; 3, 4: 175-183.
 • 15. Tan J.L., Babu-Narayan S.V., Henein M.Y. i wsp.: Doppler echocardiographic profile and indexes in the evaluation of aortic coarctation in patients before and after stenting. J. Am. Coll. Cardiol. 2005; 46: 1045-1053.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5c2c7808-5622-42be-8ad9-bc7812dd1ceb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.