PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2019 | 6 | 2 | 121-126
Article title

Zastosowanie wewnątrzgałkowych wieloogniskowych soczewek torycznych w korekcji prezbiopii oraz astygmatyzmu rogówkowego w chirurgii zaćmy – analiza wyniku refrakcji i stabilności osiowej soczewki AcrySof® IQ PanOptix TFNTx

Content
Title variants
EN
Application of intraocular multifocal toric lenses in the correction of presbyopia and corneal astigmatism in cataract surgery – analysis of the refraction outcome and axial stability of the AcrySof® IQ PanOptix TFNTx Intraocular Lens
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest ocena wyników ostrości wzroku do dali, bliży i odległości pośredniej, refrakcji obiektywnej, keratometrii rogówkowej oraz stabilności rotacyjnej soczewki u pacjentów poddanych operacji zaćmy z implantacją wieloogniskowej soczewki torycznej AcrySof® IQ PanOptix TFNTx w rocznym okresie obserwacji.Materiał i metody_ Do badania włączono 20 oczu 14 pacjentów. Poddano ich operacji zaćmy metodą koaksjalnej fakoemulsyfikacji z szerokością cięcia rogówkowego 2,2 mm oraz z implantacją soczewki AcrySof® IQ PanOptix TFNTx. Przed zabiegiem oceniono ostrość wzroku do dali bez korekcji i z najlepszą korekcją, refrakcję obiektywną oraz keratometrię rogówkową. 12 miesięcy po operacji oceniono ostrość wzroku do dali bez korekcji i z najlepszą korekcją, ostrość wzroku do odległości pośredniej bez korekcji, ostrość wzroku do bliży bez korekcji, refrakcję obiektywną, keratometrię rogówkową oraz stabilność rotacyjną implantu w torebce.Wyniki_ W rocznym okresie obserwacji zanotowano istotną statystycznie poprawę ostrości wzroku do dali bez korekcji i z najlepszą korekcją (p = 0,005 oraz p = 0,016). Nie zaobserwowano istotnej statystycznie zmiany w wielkości keratometrii rogówkowej w południku płaskim i stromym (p = 0,94 oraz p = 0,63) oraz w wielkości cylindra rogówkowego (p = 0,49). Odnotowano istotne statystycznie zmniejszenie mocy cylindrycznej w refrakcji obiektywnej (p = 0,002). Średnie odchylenie osi wszczepionej soczewki od zaplanowanej osi implantacji wyniosło 2,51°. Nie zaobserwowano powikłań śród- ani pooperacyjnych u żadnego z pacjentów.Wnioski_ Implantacja wieloogniskowej torycznej soczewki AcrySof® IQ PanOptix TFNTx jest bezpiecznym i efektywnym sposobem leczenia prezbiopii współistniejącej z astygmatyzmem rogówkowym w trakcie operacji zaćmy_
EN
Purpose: To evaluate distance, near and intermediate visual acuity, objective refraction, corneal keratometry and rotational stability after cataract surgery with an implantation of multifocal toric AcrySof® IQ PanOptix TFNTx intraocular lens in one-year follow-up. Material and methods: A total of 20 eyes of 14 patients underwent 2.2 mm coaxial cataract surgery with an implantation of AcrySof® IQ PanOptix TFNTx intraocular lens. Before surgery uncorrected and best-corrected distance visual acuity, objective refraction and corneal keratometry were evaluated. Twelve months after the surgery uncorrected and best-corrected distance visual acuity, uncorrected near and intermediate visual acuity, objective refraction, corneal keratometry and rotational stability of the implant were analyzed. Results: One year after the surgery there was statistically significant improvement of uncorrected and best corrected distance visual acuity (p = 0.005 and p = 0.016). There was no significant change in corneal keratometry in flat and steep meridian (p = 0.94 and p = 0.63) and keratometric cylinder (p = 0.49). There was statistically significant decrease in objective refraction cylinder (p = 0.002). The mean rotation of an implanted intraocular lens axis was 2.51°. There were no intra- and post-operative complications in any of the patients. Conclusions: AcrySof® IQ PanOptix TFNTx intraocular lens implantation is a safe and effective method to correct presbyopia coexisting with corneal astigmatism during cataract surgery
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
121-126
Physical description
Contributors
 • Centrum Okulistyczne EYEMED w Lublinie
 • Centrum Okulistyczne EYEMED w Lublinie
References
 • 1. Khandelwal SS, Jun JJ, Mak S, et al. Effectiveness of multifocal and monofocal intraocular lenses for cataract surgery and lens replacement: a systematic review and meta-analysis. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2019. DOI: 10.1007/s00417-018-04218-6. Dostęp: 24.03.2019.
 • 2. Lehmann R, Waycaster C, Hileman K. A comparison of patient-reported outcomes from an apodized diffractive intraocular lens and a conventional monofocal intraocular lens. Curr Med Res Opin 2006; 22(12): 2591-2602.
 • 3. Hayashi K, Manabe S, Yoshida M, Hayashi H. Effect of astigmatism on visual acuity in eyes with a diffractive multifocal intraocular lens. J Cataract Refract Surg 2010; 36(8): 1323-1329.
 • 4. Ferrer-Blasco T, Montés-Micó R, Peixoto-de-Matos SC, et al. Prevalence of corneal astigmatism before cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2009; 35(1): 70-75.
 • 5. Sachdev GS, Sachdev M. Optimizing outcomes with multifocal intraocular lenses. Indian J Ophthalmol 2017; 65(12): 1294.
 • 6. Gundersen KG, Makari S, Ostenstad S, Potvin R. Retreatments after multifocal intraocular lens implantation: an analysis. Clin Ophthalmol Auckl NZ 2016; 10: 365-371.
 • 7. Kohnen T, Herzog M, Hemkeppler E, et al. Visual Performance of a Quadrifocal (Trifocal) Intraocular Lens Following Removal of the Crystalline Lens. Am J Ophthalmol 2017; 184: 52-62.
 • 8. de Carneros-Llorente AM, de Carneros AM, de Carneros-Llorente PM, Jiménez-Alfaro I. Comparison of visual quality and subjective outcomes among three trifocal intraocular lenses and one bifocal intraocular lens. J Cataract Refract Surg 2018; 0(0) [online: https:// www.jcrsjournal.org/article/S0886-3350(18)31000-9/abstract]. Dostęp: 31.03.2019.
 • 9. García-Pérez JL, Gros-Otero J, Sánchez-Ramos C, et al. Short term visual outcomes of a new trifocal intraocular lens. BMC Ophthalmol [Internet] 2017; 17 [online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5436431/]. Dostęp: 31.03.2019.
 • 10. Lehmann R, Modi S, Fisher B, et al. Bilateral implantation of +3.0 D multifocal toric intraocular lenses: results of a US Food and Drug Administration clinical trial. Clin Ophthalmol Auckl NZ 2017; 11: 1321-1331.
 • 11. Knorz MC, Rincón JL, Suarez E, et al. Subjective Outcomes After Bilateral Implantation of an Apodized Diffractive +3.0 D Multifocal Toric IOL in a Prospective Clinical Study. J Refract Surg 2013; 29(11): 762-767.
 • 12. Kohnen T, Nuijts R, Levy P, et al. Visual function after bilateral implantation of apodized diffractive aspheric multifocal intraocular lenses with a +3.0 D addition. J Cataract Refract Surg 2009; 35(12): 2062-2069.
 • 13. Lane SS, Javitt JC, Nethery DA, Waycaster C. Improvements in patient-reported outcomes and visual acuity after bilateral implantation of multifocal intraocular lenses with +3.0 diopter addition: Multicenter clinical trial. J Cataract Refract Surg 2010; 36(11): 1887-1896.
 • 14. Cochener B, Boutillier G, Lamard M, Auberger-Zagnoli C. A Comparative Evaluation of a New Generation of Diffractive Trifocal and Extended Depth of Focus Intraocular Lenses. J Refract Surg 2018; 34(8): 507-514.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5b9fb2a5-11b2-444f-a313-638b58f7c575
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.