PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 3 | 229-235
Article title

Ostre uszkodzenia nerek u dzieci leczonych na oddziale intensywnej terapii dziecięcej – prospektywna analiza epidemiologiczna

Content
Title variants
EN
Acute kidney injury in children treated in intensive care unit – a prospective epidemiologic analysis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Acute kidney injury (AKI) is common in hospitalised in intensive care unit (ICU) patients. The reported prevalence of AKI in critically ill patients ranges from 5% to 31% in adult ICU and from 4.5% to 10% in paediatric ICU. The incidents of AKI in ICU depend on several reasons, such as the hospital reference level and structure (surgery clinics and A&E units). Aim of the study: Assess the prevalence of AKI in critically ill children in multidisciplinary hospital with nephrology unit. Methods: We performed a prospective, descriptive epidemiological study assessing incidence of AKI in paediatric ICU patients. The research was conducted over a 1/2-year period. All consecutive admissions to the PICU were included unless they met one of the exclusion criteria, i.e. age <4 weeks of birth, >18 years of age, brain death at entry, expected PICU stay of <24 hours. Patients were classified according to RIFLE score. Results: Acute kidney injury occurred in 13.1% of admissions. The main reason of admission when AKI occurred was congenital heart defect after cardiac surgery (88.5% cases). The mortality rate of patients who met RIFLE criteria for acute kidney injury was 34.6%. Renal replacement therapy was implemented in 30.7% cases of AKI (peritoneal dialysis and continuous venovenous hemodiafiltration) with mortality rate of 88.8%. Conclusions: The study has revealed that the szpitaprevalence of AKI in PICU in multidisciplinary hospital is high with significantly poor outcome. In such a place close interdisciplinary treatment including full availability of renal replacement therapy is a must.
PL
Wstęp: Ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury, AKI) na oddziałach intensywnej terapii (OIT) występuje bardzo często. Ocenia się, że powikłanie to dotyczy około 5-31% dorosłych oraz 4,5-10% dzieci w OIT. Struktura występowania AKI zależy od stopnia referencyjnego szpitala i liczby oddziałów zabiegowych. Cel pracy: Ocena częstości występowania ostrego uszkodzenia nerek na OIT trzeciorzędowego ośrodka pediatrycznego z zapleczem do prowadzenia leczenia nerkozastępczego. Metody: Badanie przeprowadzono jako badanie prospektywne i obserwacyjne, polegało na ocenie częstości występowania AKI w grupie chorych przyjętych na oddział. Do badania kwalifikowano chorych, którzy ukończyli 28 dni, a nie ukończyli 18 lat w dniu przyjęcia. Kryteriami wyłączania pacjentów były: wiek poniżej 1 miesiąca oraz powyżej 18. roku życia, śmierć pnia mózgu w chwili przyjęcia, pobyt na oddziale powyżej 24 godzin. Do oceny AKI zastosowano skalę RIFLE. Wyniki: Do badania zakwalifikowano 198 pacjentów. Kryteria ostrego uszkodzenia nerek spełniło 26 osób (13,1%). Byli to głównie pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych (88,5%). Śmiertelność w grupie pacjentów z AKI wyniosła 34,6%. Metody nerkozastępcze zastosowano w 30,7% przypadków AKI (dializę otrzewnową i ciągłe techniki leczenia nerkozastępczego). Śmiertelność w grupie pacjentów dializowanych wynosiła 88,8%. Podsumowanie: Badanie wykazało, że częstość występowania ostrego uszkodzenia nerek na OIT wielospecjalistycznego ośrodka referencyjnego jest wysoka i zależy od specyficznego profilu pacjentów z wysokim ryzykiem okołooperacyjnym. W takim ośrodku konieczne jest zapewnienie dostępności wszystkich metod leczenia nerkozastępczego.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
229-235
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
author
 • Pododdział Nefrologii Kliniki Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • Pododdział Nefrologii Kliniki Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
References
 • 1. Bailey D. , Phan V, Litalien C i wsp. : Risk factors of acute renal failure in critically ill children: a prospective descriptive epidemiological study. Pediatr. Crit. Care Med . 2007; 8: 29-35.
 • 2. Schneider J., Khemani R., Grushkin C., Bart R.: Serum creatinine as stratified in the RIFLE score for acute kidney injury is associated with mortality and length of stay for children in the pediatric intensive care unit Crit Care Med . 2010; 38: 933-939.
 • 3. Williams D . M . , Sreedhar S .S. , Mickell J J . , Chan J . C . M. : Acute kidney failure: a pediatric experience over 20 years. Arch. Pediatr. Adolesc . Med . 2002; 156: 893-900.
 • 4. Metnitz PG.H., Krenn C.G., Steltzer H. i wsp.: Effect of acute renal failure requiring renal replacement therapy on outcome in critically ill patients . Crit. Care Med . 2002; 30: 2051-2058 .
 • 5. Barrantes F, Tian J. , Vazquez R. i wsp . : Acute kidney injury criteria predict outcomes of critically ill patients Crit. Care Med. 2008; 36: 1397-1403 .
 • 6. Rybicki Z.: Intensywna terapia dorosłych. Wyd. 2, Makmed, Lublin 2009: 595.
 • 7. Kellum J.A.: Acute kidney injury. Crit. Care Med . 2008; 36 (supl.): S141-S145 .
 • 8. Medve L. , Antek C . , Paloczi B . i wsp . : Epidemiology of acute kidney injury in Hungarian intensive care units: a multicenter, prospective, observational study. BMC Nephrol . 2011; 12: 43 .
 • 9. Noor S . , Usmani A. : Postoperative renal failure . Clin . Geriatr. Med. 2008; 24: 721-729.
 • 10. Nash K., Hafeez A. , Hou S . : Hospital-acquired renal insufficiency. Am . J . Kidney Dis . 2002; 39: 930-936 .
 • 11. Ricci Z . , Ronco C . : Kidney diseases beyond nephrology - intensive care . Nephrol . Dial . Transplant. 2007; 22: 708-711.
 • 12. Mehta R. L. , Pascual M .T. , Soroko S . i wsp . ; Program to Improve Care in Acute Renal Disease: Spectrum of acute renal failure in the intensive care unit: the PICARD experience Kidney Int 2004; 66: 1613-1621
 • 13. Hoste E .A. , Schurgers M .: Epidemiology of acute kidney injury: how big is the problem? Crit. Care Med . 2008; 36 (supl. ): S146-S151.
 • 14. Bellomo R , Ronco C , Kellum J A i wsp ; Acute Dialysis Quality Initiative workgroup: Acute renal failure - definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs: the Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. Crit. Care 2004; 8: R204-R212 .
 • 15. Hoste E.A.J., Clermont G., Kersten A. i wsp.: RIFLE criteria for acute kidney injury are associated with hospital mortality in critically ill patients: a cohort analysis Crit Care 2006; 10: R73 .
 • 16. Matuszkiewicz-Rowińska J. (red.): Ostra niewydolność nerek Wyd 1, PZWL, Warszawa 2006: 6
 • 17. Ricci Z., Ronco C., D’Amico G. i wsp.: Practice patterns in the management of acute renal failure in the critically ill patient: an international survey Nephrol Dial Transplant. 2006; 21: 690-696.
 • 18. de Mendonęa A. , Vincent J . L. , Suter P M . i wsp .: Acute renal failure in the ICU: risk factors and outcome evaluated by the SOFA score . Intensive Care Med . 2000; 26: 915-921
 • 19. Goldstein S.L.: Overview of pediatric renal replacement therapy in acute kidney injury. Semin . Dial . 2009; 22: 180-184
 • 20. Hui-Stickle S., Brewer E.D., Goldstein S.L.: Pediatric ARF epidemiology at a tertiary care center from 1999 to 2001. Am . J . Kidney Dis . 2005; 45: 96-101.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5b6cb704-668c-46f0-b7d9-d3d0c6ed2ba3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.