PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 19 | 3 | 23-30
Article title

Wpływ palenia papierosów na ryzyko zdrowotne mieszkańców miast wywołane środowiskową ekspozycją inhalacyjną na metale ciężkie (As, Cd, Ni)

Content
Title variants
EN
The effect of cigarette smoking on health risks for city residents caused by environmental inhalation exposure to heavy metals (As, Cd, Ni)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Zanieczyszczenie powietrza miejskiego metalami ciężkimi wpływa negatywnie na zdrowie mieszkańców. Osoby palące papierosy są narażone na dodatkową ekspozycję inhalacyjną, której źródłem są metale ciężkie obecne w tytoniu. Celem pracy było oszacowanie wpływu palenia papierosów na ryzyko zdrowotne mieszkańców miast, towarzyszące środowiskowej ekspozycji inhalacyjnej na metale ciężkie. Materiał i metody. Analizowano nara- żenie palaczy na metale ciężkie obecne w dymie papierosowym i zanieczyszczonym powietrzu atmosferycznym. Zastosowano metodologię oceny ryzyka zalecaną przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (US EPA). Wyniki. Wartości indeksu zagrożenia i ryzyka nowotworowego dla przyjętego scenariusza narażenia inhalacyjnego palacza na kadm, nikiel i arsen są kilkadziesiąt razy większe od wartości wyznaczonych dla osoby niepalącej. Wnioski. Poziom zagrożenia uzyskany dla scenariusza osoby palącej odznacza się większym prawdopodobieństwem wystąpienia chronicznych skutków zdrowotnych, natomiast poziom ryzyka nowotworowego palacza należy zakwalifikować jako poziom nieakceptowany.
EN
Introduction. Heavy metal contamination of urban air has a negative effect on residents’ health. Cigarette smokers are subjected to additional inhalation exposure caused by heavy metals present in tobacco. The aim of this study was the assessment of the impact of smokingon the health risk for residents of Polish cities, combined with environmental inhalation exposure to heavy metals. Materials and methods. The health risk for smokers was analyzed. The risk assessment methods used have been recommended by the US Environmental Protection Agency. Results. Hazard index and cancer risk values for the assumed scenario of Cd, Ni and As inhalation hazard for smokers are from several to about fifty times higher than the values determined for nonsmokers. Conclusion. Hazard index obtained for the smoker shows a high probability of chronic health effects, and the estimated cancer risk is at an unacceptable level.
Contributors
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Katedra Ochrony Środowiska, Zakład Analityki Stosowanej i Chemii Środowiska
References
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5b67b26a-4e91-4d1e-889c-bba7bb8544e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.