PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 25 | 101 | 184- 200
Article title

EUROPEAN DISABILITY STRATEGY– ASSESSMENT OF IMPLEMENTATION OF EU DIRECTIVES ON THE EXAMPLE OF DISABLED CLIENT SERVICE IN POLISH BANKS

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Disability is one of the most crucial social problems of the 21st century because of the fact that one in six inhabitants of the European Union, namely, about 80 million in total, has a moderate or severe level of disability, whereas one-third of people at the age of above 75 is disabled. Constant progress in the process of diagnosing diseases, innovative methods of their prevention and treatment – thanks to the newest achievements in medical technology that are reflected in modern medical equipment – enable physicians to prolong life. So, gradual ageing of the population will lead to an increase of the number of disabled people and consequently, to the necessity of adapting the surrounding in such a way that we create for these people possibilities of participating in everyday life. In this publication we discuss several guidelines from the strategy of the European Union on disability and attempt to assess their implementation, conducted on the example of adjustedness of very special public institutions – banks – to the service on disabled persons. A major focus is on the analysis of the level of preparation of open-access rooms, taking into consideration architectural solutions, furnishing with modern equipment that supports the service on a disabled customer and also an appropriate training of thebank employees in order to raise the quality of service. Particular attention was paid to t
Year
Volume
25
Issue
101
Pages
184- 200
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Polska
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania I Komunikacji Społecznej Kraków, Polska
References
 • Jakubik A., Osobowość homilopatyczna, „Zeszyty Naukowe WSSM”, Nr 3/2001, s. 53-60.
 • Gulak S. Starość - etap życia, na który warto czekać. w: Z. Kotwica (red.), Medical and social problems of human in different periods of life, Technical University of Radom, 2010.
 • Gulak S., Old age and suffering in dimension of beauty and dignity of the human being, Medicina Internacia Revuo Nr 2 (99). Kraków-Tokyo-Ottawa-Amsterdam.2012
 • Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej. Wybrane dokumenty prawne, red. M. Piasecki. M. Stępniak, Fundacja Fuga Mundi, Lublin 2000.
 • Dyrektywa 2000/78/WE z dn. 27.11.2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz.U. WE L 303 z 2.12.2000.
 • Seroczyńska M., Prawo Unii Europejskiej a instytucja asystenta osobistego dla osoby niepełnosprawnej, w: I. Drobińska, Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej, [materiały poseminaryjne], Dębie 2003.
 • Kerr N., Understanding the process of adjust-ment to disability, w: J. Stubbins (red.), Social and psychological aspects of disability, University Park Press, Baltimore 1977.
 • Nowak J., Społeczne determinanty niepełnosprawności, w: Pedagogika specjalna – aktualne osiągnięcia i wyzwania, red. T. Żółkowska, Oficyna Wydawnicza In Plus, Szczecin 2005,
 • Górnik D., Przystosowanie banków do obsługi klientów niepełnosprawnych w ocenie pracowników banków, [praca magisterska], Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Chorzów 2012.
 • Szluz B., Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej – sytuacja i perspektywy, „Seminare. Poszukiwania naukowe”, T. 24 (2007), Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2007, s. 325-337 [online], http://www.seminare.pl/24/Szluz2007.pdf,
 • Najmiec A., Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w państwach Unii Europejskiej, CIOP, Warszawa 2007.
 • Turska E., Osoby niepełnosprawne na rynku pracy – sytuacja kobiet i mężczyzn pozostających bez pracy, „Chowanna”, Nr 1(28)/2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 53-62.
 • Bartman K., Firmy przestają zatrudniać niepełnosprawnych, [online] dostępny w Internecie: www.obserwatorfirmowy.pl/2012/01/10/rynek-pracy-niepelnosprawni-utrudnienia-dla-firm-dzialania-rzadu
 • Nizińska A., Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej, [praca dyplomowa], Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Chorzów 2010.
 • Christman L.A., B.L. Slaten, Attitudes toward people with disabilities and judgments of employment potential, „Perceptual and Motor Skills”, Nr 72
 • Krasnodębski M., Niepełnosprawność apelem o humanizm, „EPi”, nr 1(17)/2005, s. 12-15..
 • Bartkowski J., B. Gąciarz, E. Giermanowska, A. Kudlik, P. Sobiesiak, Pracodawcy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 • Gulak S. The moral dimension of terapy and the resuscitative actions. Should the doctor always interfere saving the dying man’s life, s.5-13., w: Neurosurgery, Advances in therapy and nursing Telemedicine, edited by Zbigniew Kotwica, Technical University of Radom 2011.
 • Gulak S. Philosophical and theological aspects of suffering as the toughest, among all, experi-ences of the Creator’s live to a human being. Suffering as gift of love, s.14 – 20., w: Neuro-surgery, Advances in therapy and nursing Telemedicine, edited by Zbigniew Kotwica, Technical University of Radom 2011.
 • Kossewska J., Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych – postawy i ich determinanty, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviencis. Studia Psychologica”, Zeszyt I (2003),
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5b427865-f320-4fbd-b62e-c0751db27481
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.