PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 5 | 368–374
Article title

Dyspraksja w zespole Downa – aspekt neurorozwojowy

Content
Title variants
EN
Dyspraxia in Down Syndrome – the neurodevelopmental aspect
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Występowanie objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego, w tym deficytu w postaci zaburzenia planowania motorycznego u dzieci z zespołem Downa, jest przypisywane przede wszystkim niepełnosprawności intelektualnej. Artykuł stanowi próbę analizy uwarunkowań neurorozwojowych dziecka z zespołem Downa w aspekcie kształtowania się podstaw przetwarzania sensorycznego oraz zrozumienia celowości stosowania terapii neurorozwojowej, zarówno koncepcji NDT-Bobath, jak i Integracji Sensorycznej.
EN
The ccurrence of Sensory Processing Disorder (SPD) symptoms, including problems with motor planning, among children with Down Syndrome is primarily attributed to intellectual disability. The article attempts to analyse the neurode-velopmental determinants of a child with Down. Syndrome in terms of forming the basis of sensory processing in order to understand the purposefulness of neurodevelopmental treatment, of both the Bobath Concept and Sensory Integration.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
5
Pages
368–374
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Rehabilitacji Wydziau Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45/47 40-635 Katowice tel. 606 460 157
 • Katedra i Klinika Rehabilitacji Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Katedra Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka w Sosnowcu
References
 • 1. Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M. Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. Warszawa 1992, s. 7–18.
 • 2. Miller L.J., Anzalone M.F., Lane S.J., Cermak S.A.,Osten E.T. Concept Evolution in sensory integration: a proposed nosology for diagnosis. Am. J. Occup. Ther. 2007; 61: 135–140.
 • 3. Mon-Williams M., Tresilian J.R., Bell V.E., Coppard V.L., Jobling A., Carson R.G. The preparation of reach to grasp movements in adults with Down syndrome. Hum. Mov. Sci. 2001; 20: 587–602.
 • 4. Cermak S.A. Somatodyspraxie. W: Fisher A.G., Elizabeth A., Murray E. A., Budny A.C. Sensorische Integrationstherapie. Theorie und Praxis. Rehabilitation und Prävention Springer Verlag 2002; ISBN: 978-3-540-42435-2.
 • 5. Sigmundsson H. Disorders of motor development (clumsy child syndrome). J. Neural. Transm. Suppl. 2005; 6(9): 51–68.
 • 6. Lingam R.P., Novak C., Emond A., Coad J.E. The importance of identity and empowerment to teenagers with developmental co-ordinationdisorder. Child Care Health Dev. 2014; 40: 309–318. doi: 10.1111/cch.12082.
 • 7. Levy H.B. Minimal brain dysfunction/specific learning disability: a clinicalapproach for the primaryphysician. South Med. J. 1976; 69: 642–653.
 • 8. Nicolson R.I., Fawcett A.J., Berry E.L., Jenkins I.H., Dean P., Brooks D.J. Association of abnormalcerebellaractivation with motor learning difficulties in dyslexicadults. Lancet 1999; 353: 1662–1667.
 • 9. Ayres J. Patterns of perceptual-motor dysfunction in children: a facto-ranalyticstudy, MonographSupplement 1-V20. Percept. Mot. Skills 1965; 20: 335–368.doi: 10.2466/pms.1965.20.2.335.
 • 10. Ayres A.J. Sensory Integration and Learning Disorders. Los Angeles, CA, Western Psychological Services, 1972b.
 • 11. Ayres A.J. Sensory Integration and the Child. Los Angeles, CA, Western Psychological Services, 1979.
 • 12. Ayres A.J., Mailloux Z.K., Wendler C.L. Developmental dyspraxia: Isit a unitary function? Occup. Ther. J. Res. 1987; 7: 93–110.
 • 13. Cermak S. Developmental Dyspraxia. Advances in Psychology 1985; 23: 225–248.
 • 14. Goldenberg G., Hermsdorfer J., Glindemann R., Rorden C., Karnath H.O. Pantomime of tool use depends on integrity of left in ferior frontal cortex. Cereb. Cortex 2007; 17: 2769–2776.
 • 15. Frey S.H. What puts the how in where? Tool use and the divided visual streams hypothesis. Cortex 2007; 43: 368–375.
 • 16. Brinkman J., Kuypers H.G. Split brain monkeys: cerebralcontrol of ipsilateral and contralateralarm, hand, and fingermovements. Science 1972; 176: 536–539.
 • 17. Culham J.C., Danckert S.L., DeSouza J.F., Gati J.S., Menon R.S., Goodale M.A. Visually guided grasping produces fMR Iactivation in dorsal but not ventral stream brain areas. Exp. Brain Res. 2003; 153: 180–189.
 • 18. Lane S.J., Miller L.J., Hanft B.E. Towards a consensus in terminology in sensory integration theory and practice: Part 2: Sensory integration patterns of function and dysfunction. Sensory integration 2002; 23(2): 1–3.
 • 19. Sadowska L., Wójcik E. Czy w świetle współczesnych badań zespół Downa jest genetycznym przeznaczeniem? Med. Biol. 1997; 1: 10–18.
 • 20. Carter J.C., Capone G.T., Kaufmann W.E. Neuroanatomic correlates of autism and stereotypy in children with Down syndrome. Neuroreport 2008; 19: 653–656.
 • 21. Gruna-Ożarowska A., Sadowska L., Mysłek-Prucnal M. Ilościowa ocena czynności bioelektrycznej mózgu u osób zespołem Downa po stymulacji wolnozmiennymi polami magnetycznymi. Prz. Med. Uniw. Rzesz. 2006; 3: 199–206.
 • 22. Sadowska L., Gruna-Ożarowska A., Krefft A., Badowski R. Syntetyczna ocena zmian strukturalnych mózgu w badaniu magnetycznym rezonansem jądrowym (MRI) u leczonych osób z zespołem Downa. Prz. Med. Uniw. Rzesz. 2005; 3: 252–261.
 • 23. Sadowska L., Gruna-Ożarowska A., Krefft A., Badowski R. Syntetyczna ocena zmian strukturalnych mózgu w badaniu magnetycznym rezonansem jądrowym (MRI) u leczonych osób z zespołem Downa. Rzeszów: Prz. Med. Uniw. Rzesz. 2005; 3: 252–261.
 • 24. Murray-Slutsky C., Paris B.A. Is it sensory orisitbehavior? Behavior problem identification, assessment, and intervention. Austin, TX: Hammill Institute on Disabilities 2005.
 • 25. Kinnealey M., Miller L.J., Sensory Integration/Learning Disabilities. In Eds. Willard and Spackman’s Occupational Therapy H.L. Hopkins, H.D. Smith. J.B. Lippincott Co. (8th Edition), Philadelphia 1993; 474–489.
 • 26. Sadowska L., Mysłek-Prucnal M., Choińska M.A., Mazur A. Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu. Praca redakcyjna. Prz. Med. Uniw. Rzesz. 2009; 1: 8–30.
 • 27. Rast M.M., Harris S.R. Motor Control in Infants with Down Syndrome. Dev. Med. Child Neurol. 1985; 27: 682–685.
 • 28. Shumway-Cook A., Woollacott M.H. Dynamics of Postural Control in the Child with Down syndrome. Phys. Ther. 1985; 65: 1315–1322. Down-loaded from http://ptjournal.apta.org/ by guest on May 10, 2014.
 • 29. Korenberg J.R., Chen X.N., Schipper R. et al. Down syndrome phenotypes: cnsequences of chromosom imbalance. Proc. Natl. Acad. Sci USA 1994; 24; 91: 4997–5001.
 • 30. Lauteslager P.E.M., Vermeer A., Helders P.J.M. Disturbances in the motor behavior of children with Down’s Syndrome: the need for theoretical Framework. Physiotherapy 1998; 84: 5–13.
 • 31. Ayres A. Cluster analyses of measures of sensory integration. Am. J. Occup. Ther. 1977; 31: 362–366.
 • 32. Kinnealey M., Miller L.J. Sensory Integration/Learning Disabilities. In: Willard and Spackman’s Occupational Therapy. Eds. H.L. Hopkins, H.D. Smith. J.B. Lippincott Co. (8th Edition) Philadelphia 1993; 474–489.
 • 33. Dmitriev V. Early intervention for children with Down syndrome: Time to begin. Austin: Pro-Ed. 2001.
 • 34. Fidler D.J., Hepburn S., Mankin G., Rogers S. Praxis skills in young children with Down syndrome, other developmental disabilities, and typically developing children. Am. J. Occup. Ther. 2005; 59: 129–138.
 • 35. Wishart J.G., Duffy L. Instability of performance on cognitivetests in infants and young children with Down’s syndrome. Br. J. Educ. Psychol. 1990; 60: 10–22.
 • 36. Wishart J.G. The development of learning difficulties in children with Down’s syndrome. J. Intel. Disabil. Res. 1993; 37: 389–403.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5b22821b-7629-4295-94cb-f9bd7fd1cdbb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.