PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 3 | 166-173
Article title

Adiuwantowa chemioterapia raka jajnika według schematu paklitaksel/cisplatyna u kobiet powyżej 70. roku życia – analiza przebiegu leczenia i toksyczności

Content
Title variants
EN
Adjuvant chemotherapy of ovarian cancer using paclitaxel/cisplatin protocol in women over 70 – analysis of treatment course and toxicity
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim of paper: Analysis of clinical course of 1st line chemotherapy acc. to paclitaxel/cisplatin protocol in women over 70 with ovarian cancer. Secondary endpoint was treatment-related toxicity in this population of patients. Material and method: This retrospective study included 25 patients over 70 with confirmed diagnosis of ovarian cancer at the beginning of their therapy (study group) and 25 patients under 70 continuing their therapy (control group). All patients underwent primary surgery and received adjuvant chemotherapy (paclitaxel 135 mg/m2 and cisplatin 75 mg/m2). Treatmentrelated toxicity was assessed using Common Terminology Criteria for Adverse Events v. 3.0 (CTCAE). Results: Patients in both groups did not differ significantly in clinical stage of their disease. Women in the study group presented a significantly higher proportion of poorly differentiated ovarian cancer as compared with controls. Baseline mean CA-125 level was similar in both groups. No significant intergroup differences occurred concerning the number of chemotherapy cycles delivered or mortality rate during the therapy. Proportion of patients requiring delay or cessation of treatment was similar in both groups. No significant difference was observed in remission rates between study and control groups. Incidence of hematologic complications, renal failure, neurotoxicity and hepatotoxicity was similar in both groups. No cardiologic complications were noticed in this population of patients and proportion of patients who required blood transfusion was similar in both groups. Conclusions: Course of treatment, toxicity and clinical response are not age-dependent in patients with ovarian cancer receiving paclitaxel/cisplatin protocol.
PL
Cel: Analiza przebiegu chemioterapii I rzutu z wykorzystaniem schematu paklitaksel/cisplatyna u kobiet powyżej 70. roku życia chorujących na raka jajnika. Dodatkowo oceniano toksyczność tego leczenia w badanej grupie pacjentek. Materiał i metody: Badaniem retrospektywnym objęto grupę 25 pacjentek z rozpoznanym rakiem jajnika, które miały ponad 70 lat w momencie rozpoczęcia terapii (grupa badana), oraz grupę 25 pacjentek w wieku poniżej 70 lat w trakcie trwania terapii (grupa kontrolna). Pacjentki z obu grup zostały poddane pierwotnemu zabiegowi operacyjnemu i następowej chemioterapii: paklitakselem (135 mg/m2) i cisplatyną (75 mg/m2). Toksyczność terapii oceniano według Common Terminology Criteria for Adverse Events v. 3.0 (CTCAE). Wyniki: Pacjentki z obu grup nie różniły się znamiennie w odniesieniu do stopnia klinicznego zaawansowania. U kobiet z grupy badanej odnotowano istotny wzrost odsetka raka jajnika o niskim stopniu histologicz nego zróżnicowania w porównaniu z grupą kontrolną. Średnie stężenie markera CA-125 przed rozpoczęciem leczenia było podobne w obu grupach. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami w odniesieniu do liczby podanych cykli chemioterapii oraz odsetka zgonów w trakcie terapii. Odsetek pacjentek wymagających czasowego przerwania terapii lub odstąpienia od jej kontynuowania był podobny w obu grupach. Wśród pacjentek z grupy badanej w porównaniu z grupą kontrolną nie wykazano znamiennej statystycznie różnicy w odniesieniu do odsetka pacjentek, które osiągnęły remisję. Częstość występowania powikłań hematologicznych, niewydolności nerek, neurotoksyczności i hepatotoksyczności była podobna w obu grupach. W obu grupach nie stwierdzono występowania powikłań kardiologicznych. Odsetek pacjentek wymagających transfuzji krwi w obu grupach był podobny. Wnioski: Przebieg i toksyczność terapii oraz odpowiedź kliniczna nie są czynnikami zależnymi od wieku pacjentki podczas stosowania schematu paklitaksel/cisplatyna w leczeniu raka jajnika.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
166-173
Physical description
Contributors
 • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, tel.: 784 017 736. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
 • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
References
 • 1. Krajowa Baza Danych Nowotworowych. Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie.
 • 2. Lambrou N.C., Bristow R.E.: Ovarian cancer in elderly women. Oncology (Williston Park) 2003; 17: 1075-1081, discussion 1081, 1085-1086, 1091.
 • 3. Markman M., Lewis J.L. Jr, Saigo P. i wsp.: Epithelial ovarian cancer in the elderly. The Memorial Sloan-Kettering Cancer Center experience. Cancer 1993; 71 (supl.): 634-637.
 • 4. Munoz K.A., Harlan L.C., Trimble E.L.: Patterns of care for women with ovarian cancer in the United States. J. Clin. Oncol. 1997; 15: 3408-3415.
 • 5. Cress R.D., O’Malley C.D., Leiserowitz G.S., Campleman S.L.: Patterns of chemotherapy use for women with ovarian cancer: a population-based study. J. Clin. Oncol. 2003; 21: 1530-1535.
 • 6. Merino M.J., Jaffe G.: Age contrast in ovarian pathology. Cancer 1993; 71 (supl.): 537-544.
 • 7. Eisenhauer E.L., Tew WP., Levine D.A i wsp.: Response and outcomes in elderly patients with stages IIIC-IV ovarian cancer receiving platinum-taxane chemotherapy. Gynecol. Oncol. 2007; 106: 381-387.
 • 8. Efstathiou E., Dimopoulos M.A., Bozas G. i wsp.: Advanced epithelial ovarian cancer in the elderly: chemotherapy tolerance and outcome. Anticancer Res. 2007; 27: 611-617.
 • 9. Winter W.E. 3rd, Maxwell G.L., Tian C. i wsp.; Gynecologic Oncology Group Study: Prognostic factors for stage III epithelial ovarian cancer: a Gynecologic Oncology Group Study. J. Clin. Oncol. 2007; 25: 3621-3627.
 • 10. Sajdak S., Spaczyński M., Kędzia H. i wsp.: Nowotwory jajnika. W: Spaczyński M. (red.): Onkologia ginekologiczna. Urban & Partner, Wrocław 1997: 205-242.
 • 11. Ceccaroni M., D’Agostino G., Ferrandina G. i wsp.: Gynecological malignancies in elderly patients: is age 70 a limit to standard-dose chemotherapy? An Italian retrospective toxicity multicentric study. Gynecol. Oncol. 2002; 85: 445-450.
 • 12. Gronlund B., H0gdall C., Hansen H.H., Engelholm S.A.: Performance status rather than age is the key prognostic factor in second-line treatment of elderly patients with epithelial ovarian carcinoma. Cancer 2002; 94: 1961-1967.
 • 13. Bruchim I., Altaras M., Fishman A.: Age contrasts in clinical characteristics and pattern of care in patients with epithelial ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 2002; 86: 274-278.
 • 14. Wimberger P., Lehmann N., Kimmig R. i wsp.; AGO-OVAR: Impact of age on outcome in patients with advanced ovarian cancer treated within a prospectively randomized phase III study of the Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie Ovarian Cancer Study Group (AGO-OVAR). Gynecol. Oncol. 2006; 100: 300-307.
 • 15. Delgado G., Oram D.H., Petrilli E.S.: Stage III epithelial ovarian cancer: the role of maximal surgical reduction. Gynecol. Oncol. 1984; 18: 293-298.
 • 16. Redman J.R., Petroni G.R., Saigo P.E. i wsp.: Prognostic factors in advanced ovarian carcinoma. J. Clin. Oncol. 1986; 4: 515-523.
 • 17. McGuire W.P., Hoskins WJ., Brady M.F. i wsp.: Cyclophosphamide and cisplatin versus paclitaxel and cisplatin: a phase III randomized trial in patients with suboptimal stage III/IV ovarian cancer (from the Gynecologic Oncology Group). Semin. Oncol. 1996; 23 (supl. 12): 40-47.
 • 18. Cloven N.G., Manetta A., Berman M.L. i wsp.: Management of ovarian cancer in patients older than 80 years of age. Gynecol. Oncol. 1999; 73: 137-139.
 • 19. Czernek U., Potemski P., Płużańska A.: Ocena skuteczności leczenia skojarzonego pierwszego rzutu chorych na raka jajnika. Onkol. Pol. 2009; 12: 7-11.
 • 20. Ozols R.F., Bundy B.N., Greer B.E. i wsp.; Gynecologic Oncology Group: Phase III trial of carboplatin and paclitaxel compared with cisplatin and paclitaxel in patients with optimally resected stage III ovarian cancer: a Gynecologic Oncology Group study. J. Clin. Oncol. 2003; 21: 3194-3200.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5a8b6ef0-f37f-4aba-8988-a1cbcdaffed1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.