PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 13 | 7-20
Article title

Postawy i zwyczaje studentów medycyny w Polsce związane z samoleczeniem lekami OTC

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Wstęp: Leki dostępne bez recepty (OTC) są bezpośrednio sprzedawane konsumentowi. Są one szeroko dostępne i uznawane za stosunkowo bezpieczne. Zgodnie z dostępnymi badaniami samoleczenie jest częstą praktyką we współczesnym społeczeństwie. Cel: Zbadanie częstości stosowania leków OTC wśród studentów medycyny w Polsce. Materiały i metody: Studenci wypełniali ankietę zaprojektowaną przez autorów. Dla wygody respondentów była ona udostępniona online. Studenci byli pytani o dane podstawowe oraz o zwyczaje dotyczące stosowania leków OTC. Analiza statystyczna została przeprowadzona przy użyciu programu Statistica 10.0 (StatSoft Poland). Wyniki: Ankieta zaprojektowana przez autorów została wypełniona przez 777 studentów (w tym 67,57% kobiet) z sześciu polskich uniwersytetów medycznych. Liczba respondentów z poszczególnych lat studiów była zbliżona, a średni wiek grupy badanej wyniósł 22,54 ±1,89. W skali od 0 do 10, gdzie 10 odzwierciedlało najlepszy możliwy stan zdrowia, studenci ocenili swój stan na 8,01 ±1,74. Aż 97,68% studentów potwierdziło stosowanie leków OTC w ostatnich 12 miesiącach. Ponad 60% podało, że samoleczenie jest ich pierwszym wyborem przy wystąpieniu problemów zdrowotnych. Przyjmowanie leków OTC było istotnie częstsze wśród kobiet (p<0,05). Zdaniem studentów czynnikami najsilniej wpływającymi na częstość stosowania leków OTC są: łatwa dostępność, zachęcające reklamy oraz satysfakcjonujące efekty terapeutyczne. Interesujący jest fakt, że tylko 5,41% studentów uznało takie leczenie za wysoce skuteczne. Najczęstszymi przyczynami stosowania leków bez recepty były niemigrenowe bóle głowy (60,62%), przeziębienie (54,18%) i bóle menstruacyjne u kobiet (71,81%). Aż 99,49% studentów było świadomych, że leki OTC mogą powodować niebezpieczne działania niepożądane. Mimo to 88,29% nigdy nie konsultuje się z lekarzem przed zakupem nowego leku OTC, bez istotnych statystycznie różnic pomiędzy poszczególnymi latami studiów. Co więcej, ponad 20% studentów potwierdziło łączenie leków OTC z alkoholem. Czynniki takie jak subiektywna ocena stanu zdrowia, wiek i wielkość miasta nie korelowały istotnie z ilością przyjmowanych leków OTC. Wnioski: Przyjmowanie leków dostępnych bez recepty przez studentów medycyny jest częste i nie ma związku z ich subiektywną oceną stanu zdrowia. Stosunkowo wielu studentów łączy leki OTC z alkoholem. W razie problemów zdrowotnych studenci leczą się bez konsultacji z lekarzem. Wydaje się, że pomimo świadomości możliwych skutków ubocznych studenci nie przekładają tej wiedzy na praktykę, co może wzbudzać niepokój.
Contributors
 • Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
 • Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
author
 • Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
author
 • Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
References
 • Aljinovic-Vucic V., Trkulja V., Lackovic Z., Content of Home Pharmacies and Self-medication Practices in Households of Pharmacy and Medical Students in Zagreb, Croatia: Fin-dings in 2001 with a Reference to 1977, “Croat. Med. J.” 2005, Vol. 46 (1), s. 74–80.
 • Almalak H. et al., Students’ Attitude Toward Use of Over the Counter Medicines During Exams in Saudi Arabia, “Saudi Pharmaceutical Journal” 2014, Vol. 22, s. 107–112.
 • Bażydło M., Żułtak-Bączkowska K., Zaremba-Pechmann L., Rotter I., Karakiewicz B., Analiza stosowania leków OTC bez konsultacji z lekarzem w poszczególnych grupach wiekowych oraz ocena zapotrzebowania na edukację zdrowotną w tym zakresie, „Family Medicine &amp; Primary Care Review” 2010, Vol. 12, No. 2, s. 127–130.
 • Bochenek T., Godman B., Lipowska K., Mikrut K., Zuziak S., Pedzisz M., Nowak A., Pilc A., Over-the-counter Medicine and Dietary Supplement Consumption Among Academic Youth in Poland, “Expert. Rev. Pharmacoecon. Outcomes. Res.” 2016, Vol. 16 (2), s. 199–205.
 • Czerw A., Religioni U., Kunda A., Augustynowicz A., Samoleczenie jako problem zdrowia publicznego w Polsce, „Journal of Health Sciences” 2014 Vol. 4 (9), s. 249–256.
 • Fidut-Wronska J., Latosiewicz R., Sokołowski K., Janikowska K., Samoleczenie wśród studentów fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2012, t. 18, nr 1, s. 9–11.
 • Kaperczyk J., Joko J., Klimasara J., Juszczyk J., Pelikajnien M., Zjawisko samoleczenia wśród studentów wybranych kierunków studiów, „Probl. Hig. Epidemiol.” 2007, Vol. 88 (2), s. 206–209.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5a7d29a4-96c0-443c-8e96-46df4c0a32d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.