PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 72 | 589-596
Article title

Social dimensions of innovation

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Every innovation has social dimension, because it engages social players and its users (societies) at time of forming. Innovations are inscribed into social change. “We cannot think separately about innovations (items, artefacts) and people. They are coupled with each other, and innovation does not have any objective power for changing common activities and effects, unless it is told in an attracting manner, it is explained, introduced into use” (Giza – Poleszczuk 2013, p. 70). Without philosophical and humanistic study on learning the directions of development for contemporary society, we would not be capable for proper assessment or even description of social and cultural changes in larger extent, in which innovation is only small fragment, but simultaneously a significant one. (cf. Beck 2002; Castells 2008; Florida 2010; Giddens 2001) (after Bukowski A., Rudnicki S., Strycharz J., 2012, p. 19). The papers cover the areas, such as social change, new innovation features and society’s openness to innovation.
Year
Volume
72
Pages
589-596
Physical description
Contributors
 • Faculty of Philosophy and Sociology, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland
References
 • [1] Batorski D. (2013), Kapitał społeczny i otwartość jako podstawa innowacyjności, in: P. Zadura –Lichota (red.), Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • [2] Bourdieu P. (1986), The forms of capital, in: J. G Richardson (red.), Handbook of theory and research for the sociology of education, Greenwood Press, New York, pp. 241-258.
 • [3] Bukowski A., Rudnicki S., Strycharz J. (2012), Społeczny wymiar innowacji. Zarządzanie Publiczne, 2(20), 13-22.
 • [4] Coleman J. (1988), Social capital In the creation of human capital, American Journal of Sociology, 94, 95-120.
 • [5] Coleman J. (1990), Foundations of social theory, Harvard University Press: Cambridge.
 • [6] Działek J. (2011), Kapitał społeczny- ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza. Studia Regionalne i Lokalne, 3(45), 100-118.
 • [7] Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., (2012), Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 • [8] Giddens A.(2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, transl. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [9] Giza – Poleszczuk A., Włoch R. (2013), Innowacje a społeczeństwo, in: P. Zadura –Lichota (red.), Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • [10] Kaufmann J-C. (2004), Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • [11] Kurasz I. (2008), Grupy dyspozycyjne w strukturze społecznej. Próba analizy socjologicznej, in: T. Kołodziejczyk, D. Kozerawski, J. Maciejewski (red.), Oficerowie grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • [12] Latour B. (2010), On actor-network theory. A few clarifications plus more than a few complications, CSI-Paris/Science Studies, San Diego, pp. 1-14.
 • [13] Lin N. (2001), Building a Network theory of social capital, in: N. Lin, K. Cook., R. Burt (red.), Social capital: theory and research, Aldine de Gruyter, New York, pp. 3-29.
 • [14] Lublińska-Kasprzak B., Zadura -Lichora P. (2011), Społeczny duch innowacyjności a wzrost gospodarczy, in: J. Babiak, T. Baczko (red.), Europejskie innowacje. Teoria i praktyka, Warszawa – Bruksela, pp. 54-66.
 • [15] Łobejko S. (2013), Międzynarodowe rankingi, wskaźniki i serwisy innowacji. Dyskusja na temat użyteczności i potrzeb na rzecz polityki innowacji w Polsce, in: P. Zadura -Lichota( red.), Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • [16] Mazur M. (2013), Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją. Nauki Społeczne - Social Sciences 2(8), 157-181.
 • [17] Merton R. (1992), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa.
 • [18] OECD (2009), New forms of innovations: challenges for Policy-making, DSTI/STP/TIP (2009) 6; 2009 Interim Report On The OECD Innovation Strategy SG/INNOV (2009) 1/REV1.
 • [19] Zarycki T. (2016), Rola kultury w strukturalnym ujęciu miejsca Polski w świecie. Kultura i Rozwój, 1/1, 74-85.
 • [20] Stoner A.F., Wankel Ch. (1997), Kierowanie, PWN, Warszawa, s. 362-364.
 • [21] Sztompka P. (2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • [22] Wronka-Pośpiech M. (2015), Innowacje społeczne - pojęcie i znaczenie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 212, 124-135.
 • [23] Raport (2006), Creating an Innovative Europe, Report of the Independent Expert Group on R&D and Innovations appointed following the Hampton Court Summit and chaired by Mr. Esko Aho 2006 http://www.eua.be/Libraries/research/aho_report.pdf?sfvrsn=0 (access: 02.03.2017)
 • [24] Raport o kapitale intelektualnym Polski, (2008), P. Bochniarz (red.), Prime Minister’s Strategic Counsellors Assembly, Warsaw. http://kramarz.pl/Raport_2008_Kapital_Intelektualny_Polski.pdf (access: 03.03.2017)
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5a699270-012d-49e8-a17f-cf783a5ecd1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.