PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 38 | 2 | 215-225
Article title

Estimation of Cyclin E expression and its possible prognostic value in nephroblastomas, rhabdomyosarcomas and teratomas in children

Content
Title variants
PL
Ocena ekspresji i potencjalnej wartości prognostycznej Cykliny E w nerczaku płodowym, mięśniakomięsaku prążkowanokomórkowym oraz grupie potworniaków dojrzałych u dzieci
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Nephroblastoma is the most common malignant renal tumor of childhood, rhabdomyosarcoma is the most common sarcoma of childhood, teratomas are a special group of entities typically occurring at the age of development. All of the examined entities belong to solid tumors of childhood and they are treated according to the histology and stage of the disease. Unexpected poor results of performed treatment prove the presence of complicated mechanisms of progression and still undiscovered prognostic factors. Cyclin E is involved in the regulation of the cell cycle and its activity is regulated by suppressor gene products. Its high expression was observed in malignant neoplsms among adults and leukemias and lymphomas of childhood. The aim of the study was to evaluate the expression and possible prognostic value of Cyclin E in nephroblastomas, rhabdomyosarcomas, and mature teratomas in children. Material and methods: 44 tumor tissue samples were selected for the study: 19 cases of nephroblastoma, 8 cases of rhabdomyosarcoma and 17 cases of mature teratomas. Formalin fixed and paraffin embedded tumor tissue samples were cut into 3-4 micrometer sections and stained with hematoxylin and eosine (HE) and used in immunohistochemical research with the use of mouse monoclonal antibody against Cyclin E (Novocastra Laboratories Ltd.) A nuclear type of reaction – brown color of tumor cell nuclei was interpreted as a positive reaction. Cyclin E expression was shown as an index (the percentage of Cyclin E- positive tumor cells) by counting 1000 tumor cells. In a statistical analysis we also investigated differences in the expression of Cyclin E in the two groups with and without chosen clinical features: the presence of metastases, recurrences and deaths of the disease. The differences were considered statistically significant if p < 0.05. Results: The higher values of Cyclin E indices in nephro-blastoma group were observed in cases with a less favorable prognosis: with metastases (26.5%) and recurrences (9.2%) as opposed to cases without metastases (14.9%) and recurrences (7.7%). Among rhabdomyo-sarcomas the values of Cyclin E indices seen in children who died of the disease were higher than among the patients who survived (38.3 % vs. 34.2%). The detected correlations failed to prove statistically significant. The expression of the investigated marker were not observed in any of the examined mature teratoma tissue samples. Conclusion: The obtained results indicated that the high values of Cyclin E indices may be indicative for a poor prognosis in nephroblastomas and rhabdomyosarcomas of childhood.
PL
Wstęp: Nerczak płodowy jest najczęstszym złośliwym nowotworem nerek u dzieci, mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy jest najczęściej występującym mięsakiem wieku dziecięcego. Potworniaki są specyficzną grupą guzów, których biologia zależy od reprezentowanego utkania. Wszystkie poddane badaniu rozrosty należą do grupy guzów litych i jako takie są leczone zgodnie z typem histologicznymi i stopniem zaawansowania choroby. Nieoczekiwane złe wyniki zastosowanego leczenia w niektórych przypadkach wskazują na skomplikowane mechanizmy progresji choroby i dowodzą obecności nieznanych jeszcze czynników prognostycznych. Cyklina E uczestniczy w regulacji cyklu komórkowego, a jej aktywność zależy od ekspresji genów supresorowych. Jej wysoka ekspresja została zaobserwowana w nowotworach złośliwych u dorosłych oraz białaczkach i chłoniakach u dzieci. Celem pracy była ocena ekspresji i potencjalnej wartości prognostycznej cykliny E w nerczaku płodowym, mięśniakomięsaku prążkowanokomórkowym i potworniakach dojrzałych u dzieci. Materiały i metody: Do badań wybrano 44 utrwalone w formalinie i zatopione w blokach parafinowych wycinki tkankowe guzów litych: 19 przypadków nerczaka płodowego, 8 przypadków mięśniakomięsaka prążkowano komórkowego i 17 przypadków potworniaków dojrzałych. Wykonano z nich 3-4-mikrometrowej grubości skrawki, zabarwiono rutynowo (hematoksyliną i eozyną) oraz wykorzystano do przeprowadzenia badań immunohistochemicznych z użyciem przeciwciała przeciwko cyklinie E (wyprodukowanego przez Novocastra Laboratories Ltd.). Za dodatni odczyn przyjmowano brązowe zabarwienie jąder komórkowych, a ekspresja cykliny E przedstawiana była jako indeks (procent komórek pozytywnych na 1000 komórek nowotworu). W analizie statystycznej poszukiwano różnic w ekspresji cykliny E w grupach: z i bez obecności wybranych cech klinicznych: przerzutów, wznowy i śmierci w wyniku choroby nowotworowej. Znamienność statystyczną przyjęto na poziomie p<0,05. Wyniki: W grupie nerczaka płodowego wyższe wartości indeksów cykliny E zaobserwowano w przypadkach o trudniejszym przebiegu klinicznym: z obecnością przerzutów (26,5%) i wznów (9,2%) w stosunku do przypadków bez przerzutów (14,9%) i bez wznów (7,7%). Wśród mięśniakomięsaków prążkowanokomórkowych wartości indeksów cykliny E były wyższe w przypadkach śmierci z powodu choroby nowotworowej (38,3 % vs. 34,2%). Różnice te nie okazały się znamienne statystycznie. W żadnym ze zbadanych przypadków potworniaka dojrzałego nie stwierdzono ekspresji cykliny E. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują to, że wysokie indeksy cykliny E mogą być wykładnikiem złego rokowania w nerczaku płodowym i mięśniakomięsaku prążkowanokomórkowym u dzieci.
Discipline
Publisher

Year
Volume
38
Issue
2
Pages
215-225
Physical description
Contributors
author
 • Department of Pathology of the Age of Development, Konopnicka Memorial Hospital, Medical University of Lodz
 • Department of Oncology and Pediatric Surgery, Konopnicka Memorial Hospital, Medical University of Lodz
author
 • Department of Pathology of the Age of Development, Konopnicka Memorial Hospital, Medical University of Lodz
References
 • Vujanic GM, Sandstedt B, Harms D, Kelsey A, Leuschner I and de Kraker J. On behalf of the SIOP Nephroblastoma Scientific Committee. Revised International Society of paediatric Oncology (SIOP) Working Classification of Renal Tumors of Childhood. Med Pediatr Oncol. 2002; 38: 79-82.
 • Mayer WH, Spunt SL. Soft tissue sarcomas of childhood. Cancer treatment Reviews. 2004; 30: 269-280.
 • Slater O, Simpley J. Clinical revelance of molecular genetics to pediatric sarcomas. J Clin Pathol. 2007; 60: 1187-1194.
 • Taran K, Sitkiewicz A, Andrzejewska E, Kobos J. Minochromosome mainte-nance 2 (MCM2) is a new prognostic proliferative marker in Wilms tumor. Pol J Pathol. 2011; 2: 84-88.
 • Taran K, Kobos J, Sitkiewicz A, Sporny S. Estimation of prognostic value of CD44 expression in neuroblastic tumours in children. Folia Neuropatologica. 2007; 45: 126-132.
 • Moroy T, Geisen C. Cyclin E. Inter J Biochemistry & Cell Biol 2004; 36: 1424 1439.
 • Geng Y, Lee Y, Welcker M, Swanger J, Zagozdzon A, Winer JD et al. Kinase- Independent Function of Cyclin E. Molecular Cell. 2007; 25: 127-139.
 • Zhang H. Life without Kinase: Cyclin E Promotes DNA Replication Licensing and Beyond. Molecular Cell. 2007; 25: 175-176.
 • Payton M, Coats S. Cyclin E2, the cycle continues. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology. 2002; 34: 315-320.
 • Roberts JM, Sherr CJ. Bared essentials of CDK2 and cyclin E. Nature Genetics. 2003; 35: 9-10.
 • Coqueret O. Linking cyclins to transcriptional control. Gene. 2002; 299: 35-55.
 • Llombart-Bosch A. Small round cell tumors. A challenge for surgical pathology: Past and future. Rev Esp Patol 1999; 32: 259-260.
 • Loeb KH, Kostner H, Firpo E, Norwood T, Tsuchiya KD, Clurman BE et al. A mouse model for cyclin E - dependent genetic intability and tumorgenesis. Cancer Cell. 2005; 8: 35-47.
 • Molenaar JJ, Ebus ME, Koster J, Sluis P, Noesel CJM, Versteeg R et al.. Cyclin D1 and CDK4 Activity Contribute to the Undifferentiated Phenotype in Neuroblastoma. Cancer Research. 2008; 68: 2599-2609.
 • Berrebi D, Leclerc J, Schleiermacher G, Zaccaria I, Boccon-Gibod L, Fabre M et al. High Cyclin E Staining Index in Blastemal, Stromal or Epithelial Cells Is Correlated with Tumor Aggressiveness in Patients with Nephroblastoma. Plos One. 2008; 3: 1-9.
 • Marotti RA, Nicol KK, Parham DM, Teot LA, Moore J, Hades J et al. An Immunohistochemical Algorithm to Facilitate Diagnosis and Subtyping of Rhabdomyosarcoma: The Children Oncology Group Experience. A J Surg Pathol. 2006; 30: 962-968.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5a63ffef-709b-435c-97b1-d960a90adf92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.