PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 16 | 1 | 13-18
Article title

Ocena ilościowa kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych – wyniki wstępne

Content
Title variants
EN
Quantitative assessment of SWI/SNF remodeling in chronic sinusitis – preliminary results
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzenie. Rozwój nauki w zakresie immunologii i biologii molekularnej, zwłaszcza w ciągu ostatnich dwudziestu lat, pozwolił zrozumieć różne procesy patofizjologiczne zachodzące na poziomie komórkowym, zaangażowane w przewlekłe zapalenie zatok przynosowych (PZZP). Jednak niektóre patomechanizmy PZZP nadal pozostają nieznane. SWF/SNF jest kompleksem remodelującym chromatynę zależnym od ATP i odgrywa ważną rolę w różnych procesach komórkowych. SWI/SNF umożliwia prawidłowe funkcjonowanie receptora dla glikokortykosteroidów (GR) i reguluje stan zapalny. Przypuszczalnie ma on związek z procesem zapalnym w PZZP. Cel pracy. Ocena poziomu ekspresji białka podjednostek kompleksu SWI/SNF (BAF155, BRM i BRG1) u pacjentów z PZZP. Materiał. Badaniami objęto 30 osób w wieku od 19 do 81 lat (12 kobiet i 18 mężczyzn), w tym 10 pacjentów z PZZP bez polipów, 10 pacjentów z PZZP z polipami oraz 10 osób bez PZZP stanowiących grupę kontrolną. Wyniki. Wyniki obserwacji wykazały mniejszą ekspresję białek kompleksu SWI/SNF w obu grupach z PZZP w porównaniu do grupy kontrolnej. Wnioski. Kompleks SWI/SNF może odgrywać istotną rolę w patogenezie PZZP, prawdopodobnie poprzez wpływ na hormony steroidowe oraz funkcjonowanie receptora dla glikokortykosteroidów. Konieczna jest dalsza analiza tego zagadnienia.
EN
Introduction. Over the last two decades, progress of science in the fields of immunology and molecular biology has brought understanding, at cellular level, of different pathophysiological processes involved in CRS. Nevertheless, the pathomechanisms of CRS remains unclear. SWI/SNF is a human ATP-dependent chromatin remodeling complex which plays an important role in several distinct cellular processes. SWI/SNF complex enables glucocorticoid receptor (GR) to function correctly and plays a role in regulation of inflammation. It has been hypothesized that SWI/SNF complex contributes to the pathogenesis of CRS. Aim. Assessment of the protein expression level of the SWI/ SNF complex subunits (BAF155, BRM and BRG1) in the group of patients with CRS. Materials. The study population consisted of 30 subjects, aged 19-81 (12 women and 18 men), including 10 patients with CRS without polyps, 10 patients with CRS and polyps, and 10 subjects without CRS constituting the control group. Results. Results of the observation revealed lower expression of the SWI\SNF complex in both CRS groups in comparison to the control group. Conclusions. SWI/SNF complex may play an important role in pathogenesis of CRS, probably through the influence on steroid hormone signaling and GR function. Further analysis of this issue is needed.
Discipline
Publisher
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
13-18
Physical description
Contributors
 • Klinika Otorynolaryngologii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
author
 • Klinika Otorynolaryngologii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Klinika Otorynolaryngologii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Klinika Otorynolaryngologii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Klinika Otorynolaryngologii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
References
 • 1. Bachert C, Holtappels G. Pathophysiology of chronic rhinosinusitis, pharmaceutical therapy options. GMS Curr Top Otorhinolaryngol Head Neck Surg 2015; 14: Doc09.
 • 2. Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, Bachert C, Alobid I, Baroody F, et al. EPOS 2012: European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. A summary for otorhinolaryngologists. Rhinology 2012; 50(1): 1-12.
 • 3. Ball SL, Suwara MI, Borthwick LA, Wilson JA, Mann DA, Fisher AJ. How reliable are sino-nasal cell lines for studying the pathophysiology of chronic rhinosinusitis? Ann Otol Rhinol Laryngol 2015; 124(6): 437-42.
 • 4. Santen GW, Kriek M, van Attikum H. SWI/SNF complex in disorder: SWItching from malignancies to intellectual disability. Epigenetics 2012; 7(11): 1219-24.
 • 5. Sarnowska E, Gratkowska DM, Sacharowski SP, Cwiek P, Tohge T, Fernie AR, et al. The Role of SWI/SNF Chromatin Remodeling Complexes in Hormone Crosstalk. Trends Plant Sci 2016; 21(7): 594-608.
 • 6. Neigeborn L, Carlson M. Genes affecting the regulation of SUC2 gene expression by glucose repression in Saccharomyces cerevisiae. Genetics 1984; 108(4): 845-58.
 • 7. Stern M, Jensen R, Herskowitz I. Five SWI genes are required for expression of the HO gene in yeast. J Mol Biol 1984; 178(4): 853-68.
 • 8. Smith CL, Horowitz-Scherer R, Flanagan JF, Woodcock CL, Peterson CL. Structural analysis of the yeast SWI/SNF chromatin remodeling complex. Nat Struct Biol 2003; 10(2): 141-5.
 • 9. Cairns BR, Kim YJ, Sayre MH, Laurent BC, Kornberg RD. A  multisubunit complex containing the SWI1/ADR6, SWI2/SNF2, SWI3, SNF5, and SNF6 gene products isolated from yeast. Proc Natl Acad Sci USA 1994; 91(5): 1950-4.
 • 10. Ramirez-Carrozzi VR, Nazarian AA, Li CC, Gore SL, Sridharan R, Imbalzano AN, et al. Selective and antagonistic functions of SWI/SNF and Mi-2beta nucleosome remodeling complexes during an inflammatory response. Genes Dev 2006; 20(3): 282-96.
 • 11. Lou H, Wang C, Zhang L. Steroid transnasal nebulization in the treatment of chronic rhinosinusitis. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2016; 16(1): 39-44.
 • 12. King HA, Trotter KW, Archer TK. Chromatin remodeling during glucocorticoid receptor regulated transactivation. Biochim Biophys Acta 2012; 1819(7): 716-26.
 • 13. Trotter KW, King HA, Archer TK. Glucocorticoid Receptor Transcriptional Activation via the BRG1-Dependent Recruitment of TOP2beta and Ku70/86. Mol Cell Biol 2015; 35(16): 2799-817.
 • 14. Horak F, Doberer D, Eber E, Horak E, Pohl W, Riedler J, et al. Diagnosis and management of asthma – Statement on the 2015 GINA Guidelines. Wien Klin Wochenschr 2016; 128(15-16): 541-54.
 • 15. Wilson BG, Roberts CW. SWI/SNF nucleosome remodellers and cancer. Nat Rev Cancer 2011; 11(7): 481-92.
 • 16. Jung I, Sohn DH, Choi J, Kim JM, Jeon S, Seol JH, et al. SRG3/mBAF155 stabilizes the SWI/SNF-like BAF complex by blocking CHFR mediated ubiquitination and degradation of its major components. Biochem Biophys Res Commun 2012; 418(3): 512-7.
 • 17. DelBove J, Rosson G, Strobeck M, Chen J, Archer TK, Wang W, et al. Identification of a core member of the SWI/ SNF complex, BAF155/SMARCC1, as a human tumor suppressor gene. Epigenetics 2011; 6(12): 1444-53.
 • 18. Glaros S, Cirrincione GM, Muchardt C, Kleer CG, Michael CW, Reisman D. The reversible epigenetic silencing of BRM: implications for clinical targeted therapy. Oncogene 2007; 26(49): 7058-66.
 • 19. Grivennikov SI, Greten FR, Karin M. Immunity, inflammation, and cancer. Cell 2010; 140(6): 883-99.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5a5dcf9f-84e8-4c30-9357-fef4af8fc3e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.