PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 3 | 2 | 51-57
Article title

Acute pulmonary embolism as the first manifestation in a COVID-like severe acute respiratory syndrome.

Content
Title variants
PL
Ostra niewydolność oddechowa podobna do COVID jako manifestacja ostrej zatorowości płucnej.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In the era of new coronavirus infection pulmonary embolism (PE) is a corollary manifestation that may aggravate the patient`s clinical status. In this setting of patients various coagulation abnormalities such as raised D-dimers and prolonged APTT have been reported previously in up to 65% and 45% of adults SARS patients respectively and multiple previously necropsy series of SARS patients showed that vascular thromboses were not uncommonly seen in lung specimens. During this period emergency rooms work is note of worthy in differentiation COVID from non-COVID patients due to separate admission procedure in the hospital. Accordingly, among the non-COVID population there exist a high percentage of patients with a typical radiologic pattern of COVID-19 but without a positive reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) resulting in naso-faringeal swamp. The above findings raise the suspicion of an occulted COVID-19 or a like-COVID-19 clinical presentation. In the last istance there is a need to pay more attention just to avoid further contamination. In this report we describe a case with high risk PE, as a first manifestation of a like- COVID-19 pneumonia. In the above case the patient in question, after careful CT angiography evaluation, has a clear COVID-19 pneumonia radiological findings in spite of three RT-PCR swamp negative for true COVID-19.
PL
W erze nowego zakażenia koronawirusem zatorowość płucna (PE) jest następstwem, które może nasilać stan kliniczny pacjenta. W tym przypadku u pacjentów wykazywano różne nieprawidłowości krzepnięcia, takie jak podniesione D-dimery i przedłużone APTT u odpowiednio 65% i 45% dorosłych pacjentów z SARS, zaś w wielu przypadkach sekcja zwłok pacjentów z SARS wykazała, że ​​w płucach nie było rzadkich przypadków zakrzepicy naczyniowej. W tym okresie podczas pracy na ostrym dyżurze wymagane jest odróżnienie pacjentów z COVID i bez COVID, aby przyjąć ich do szpitala. W związku z tym wśród populacji spoza COVID istnieje wysoki odsetek pacjentów z typowym obrazem radiologicznym COVID-19, ale bez dodatniej odwrotnej transkrypcji reakcji łańcuchowej polimerazy (RT-PCR), w wyniku której powstaje zajęcie nosa i gardła. Powyższe ustalenia budzą podejrzenie obrazu klinicznego ukrytego COVID-19 lub podobnego do COVID-19. W ostatnim przypadku należy zwrócić większą uwagę tylko w celu uniknięcia dalszego zainfekowania. W tym raporcie opisane został przypadek PE o wysokim ryzyku, jako pierwszy przejaw podobnego zapalenia płuc COVID-19. W powyższym przypadku badany pacjent, po dokładnej ocenie angiografii CT, ma jasne wyniki radiologiczne zapalenia płuc COVID-19 pomimo trzech negatywnych wyników RT-PCR dla prawdziwego COVID-19.
Discipline
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
51-57
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5a07bf5b-f03e-42a0-bd9a-6ceb4ddaf649
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.