Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 5 | 22-28

Article title

Aspekty bezpieczeństwa w zakresie ciśnieniowego magazynowania wodoru w zbiornikach samochodowych

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Contributors

 • Politechniki Wrocławskiej, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej (IMiMT), Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
author
 • Politechniki Wrocławskiej, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej (IMiMT), Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
author
 • Politechniki Wrocławskiej, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej (IMiMT), Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

References

 • Czopor Julita., Rybaczuk Marek, Fibre breaking process in composites models and numerical simulations applying cellular automata, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, w druku.
 • [2] Aniszewska Dorota, Rybaczuk Marek: Fractal characteristics of defects evolution in parallel fibre reinforced composite in quasi-static process of fracture. Theoretical and Applied Fracture Mechanics. vol. 52, nr 2, s. 91-95, 2009,
 • [3] Czapliński T., Maciejewski Ł., Przygoda A., Ziętek G.: A model of textile reinforced composite: homogenisation and identification. Computer Methods in Mechanics – Zielona Góra, 2009.
 • [4] Draft ECE Compressed Gaseous Hydrogen Regulation, Revision 12b, 12.10.03, GRPE Informal Group: Hydrogen/Fuel Cell Vehicles.
 • [5] Draft International Standard ISO/DIS 15869.3: Gaseous hydrogen and hydrogen blends – Land vehicle fuel tanks.
 • [6] Regulation No. 110, Rev.2/Add.109/Rev.1.
 • [7] Gasior P., J. Kaleta, A. Sankowska, Optical fiber sensors in health monitoring of composite high pressure vessels for hydrogen, Proc. SPIE s. 66163G-1-66163G-10, cop. 2007.
 • [8] Błażejewski W., Gąsior P., Kaleta J., Sankowska A., Optical fiber sensors integrated with composite material based constructions, Lig1htguides and Their Applications III, Proc. SPIE s. 66081L-1-66081L-10, cop. 2007.
 • [9] W. Błażejewski, P. Gąsior, J. Kaleta, P. Kotowski: Quasistatyczna próba rozrywania butli kompozytowych do gromadzenia paliw gazowych pod dużym ciśnieniem, XXIII Sympozjum Mechaniki eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka, 2008.
 • [10] D. Inaudi, et al., Low-coherence deformation sensors for the monitoring of civil engineering structures, Sensors and Actuators, A 44, 1994, pp. 125-130.
 • [11] Błażejewski Wojciech, Gąsior Paweł, Kaleta Jerzy: Interferometryczne czujniki światłowodowe w monitorowaniu wysokowytężonych zbiorników kompozytowych. W: XXIII Sympozjum mechaniki eksperymentalnej ciała stałego, Jachranka, 15-18 października 2008. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-59b341ef-df3c-4d14-bef0-69037e6a1040
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.