PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 16 | 4 | 156-163
Article title

Rak gruczołowo-torbielowaty regionu głowy i szyi – opis przypadków

Content
Title variants
EN
Adenoid cystic carcinoma of the head and neck – case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzenie. Rak gruczołowo-torbielowaty (adenoid cystic carcinoma, ACC), nazywany też oblakiem, jest rzadkim, wolno rosnącym, złośliwym guzem wywodzącym się z tkanki gruczołowej. Stanowi około 1% nowotworów złośliwych regionu głowy i szyi. ACC może naciekać nerwy i zazwyczaj jest diagnozowany w zaawansowanym stadium. Cel pracy. Zaprezentowanie własnego doświadczenia w leczeniu pacjentów z oblakami regionu głowy i szyi. Materiał i metody. Autorzy przedstawiają przypadki 10 pacjentów leczonych z powodu raka gruczołowo-torbielowatego w Klinice Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2011-2017. Wyniki. Grupa opisywanych pacjentów składała się z 7 kobiet i 3 mężczyzn w wieku od 31 do 68 lat. Guzy umiejscowione były w różnych lokalizacjach regionu głowy i szyi. Wszyscy pacjenci byli leczeni operacyjnie, 7 z  nich otrzymało również radioterapię uzupełniającą. Wnioski. Leczenie pacjentów z oblakami regionu głowy i szyi stanowi wyzwanie dla wielu specjalistów, w tym otorynolaryngologów, przede wszystkim z uwagi na trudną do radykalnego leczenia operacyjnego lokalizację. W przypadku ACC gruczo- łów ślinowych przedoperacyjny wynik biopsji guza często jest fałszywie ujemny. Właściwe rozpoznanie opiera się zawsze na skrupulatnej analizie patomorfologicznej.
EN
Introduction. Adenoid cystic carcinoma (ACC) is a rare, slowly growing, malignant tumor derived from adenoid tissue. It accounts for about 1% of head and neck head malignancies. ACC can infiltrate the nerves and is usually diagnosed at an advanced stage. Aim. The aim of the study was to present our own experience in the treatment of patients with head and neck ACCs. Material and methods. The authors present cases of 10 patients treated for adenocarcinoma in the Department of Laryngology of Medical University of Silesia in Katowice in 2011-2017. Results. The group of patients described consisted of 7 women and 3 men at the age of 31 to 68 years. Tumors were present in different, locations of head and neck region. All patients were surgically treated, 7 of them also received adjuvant radiotherapy. Conclusions. Treatment of ACC of head and neck region is a challenge for many specialists, including otorhinolaryngologists, most of all because of difficulties in radical surgical treatment of this location. In the case of ACC salivary gland preoperative tumor biopsy results are often false negative. Proper diagnosis is always based on rigorous pathological analysis.
Discipline
Publisher
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
156-163
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach
 • Katedra i Klinika Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach
author
 • Katedra i Klinika Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach
 • Katedra i Klinika Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach
 • Katedra i Klinika Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach
 • Katedra i Zakład Patomorfologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach
 • Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach
References
 • 1. Marszałek A. Patomorfologia zmian nowotworowych w  obrębie głowy i szyi. (w) Nowotwory w  otorynolaryngologii. Szyfter W (red.). Termedia, Poznań 2012: 27-70.
 • 2. Spiro RH, Huvos AG, Strong EW. Adenoid cystic carcinoma: Factors influencing survival. Am J Clin Pathol 1979; 138(4): 579-83.
 • 3. Ellington CL, Goodman M, Kono SA, Grist W, Wadsworth T, Chen AY, et al. Adenoid cystic carcinoma of the head and neck: Incidence and survival trends based on 1973-2007 Surveillance, Epidemiology, and End Results data. Cancer 2012; 118(18): 4444-51.
 • 4. Liu W, Chen X. Adenoid cystic carcinoma of the larynx: a report of six cases with review of the literature. Acta Otolaryngol 2015; 135(5): 489-93.
 • 5. Perzin KH, Gullane P, Clairmont AC. Adenoid cystic carcinomas arising in salivary glands: a correlation of histologic features and clinical course. Cancer 1978; 42(1): 265-82.
 • 6. Szanto PA, Luna MA, Tortoledo ME, White RA. Histologic grading of adenoid cystic carcinoma of the salivary glands. Cancer 1984; 54(6): 1062-9.
 • 7. Golusiński W. Nowotwory gruczołów ślinowych. (w) Chirurgia i onkologia głowy i szyi. Tom 2. Golusiński W (red.). Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014: 56-99.
 • 8. Singh FM, Mak SY, Bonington SC. Patterns of spread of head and neck adenoid cystic carcinoma. Clin Radiol 2015; 70(6): 644-53.
 • 9. Maroldi R, Lombardi D, Farina D, Tomenzoli D, Borghesi A, Pianta L. Malignant neoplasms. (w) Imaging in treatment planning for sinonasal diseases. Maroldi R, Nicolai P (red.). Springer, New York 2005: 177-84.
 • 10. Hanna E, Vural E, Prokopakis E, Carrau R, Snyderman C, Weissman J. The sensitivity and specificity of highresolution imaging in evaluating perineural spread of adenoid cystic carcinoma to the skull base. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2007; 133(6): 541-5.
 • 11. Bjørndal K, Krogdahl A, Therkildsen MH, Overgaard J, Johansen J, Kristensen CA, et al. Salivary gland carcinoma in Denmark 1990–2005: a national study of incidence, site and histology. Results of the Danish Head and Neck Cancer Group (DAHANCA). Oral Oncol 2011; 47: 677-82.
 • 12. Bonaparte JP, Hart R, Trites J, Taylor MS. Incidence of adenoid cystic carcinoma in nova scotia: 30 year population-based epidemiologic study. J Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 37(5): 642-8.
 • 13. Brown JS. Prognostic factors in oral, oropharyngeal and salivary gland cancer. (w) Maxillofacial Surgery. Booth PW, Schendel SA, Hausamen JE (red.). Edinburgh London New York: Churchill Livingstone 1999; 291-308.
 • 14. Khan AJ, DiGiovanna MP, Ross DA, Sasaki CT, Carter D, Son YH, et al. Adenoid cystic carcinoma: a retrospective clinical review. Int J Cancer 2001; 96(3):149-58.
 • 15. Bruzgielewicz A, Osuch-Wójcikiewicz E, Majszyk D, Chęciński P, Nyckowska J, Zawadzka B i wsp. Adenoid cystic carcinoma of the head and neck – a 10 years experience. Otolaryngol Pol 2012; 65(5): 6-11.
 • 16. Olosffon J, van Nostrand AWP. Adenoid cystic carcinoma of the larynx. A report of four cases and a review of the literature. Cancer 1977; 40(3): 1307-13.
 • 17. Shin YJ, Percodani J, Coste EU, Delisle MB, Serrano E, Pessey JJ. Adenoid cystic carcinoma of the larynx. A case report and review of the literature. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord) 1998; 119(2): 105-8.
 • 18. Javadi M, Bafrouee FM, Mohseni M, Asghari A. Laryngeal adenoid cystic carcinoma in a child: a case report. Ear Nose Throat J 2002; 81(1): 34-5.
 • 19. Shingaki S, Saito R, Kawasaki T, Nakajima T. Adenoid cystic carcinoma of the major and minor salivary glands. J Maxillofac Surg 1986; 14: 53-6.
 • 20. Spiro RH. Distant metastasis in adenoid cystic carcinoma of salivary origin. Am J Surg 1997; 174: 495-8.
 • 21. Olejniczak I, Kozłowski Z, Dąbrowska K, Lukomski M. Tumors of the parotid gland – management and results of surgical treatment. Otolaryngol Pol 2008; 62(4): 446-50.
 • 22. Stanley MW. Selected problems in fine needle aspiration of head and neck masses. Mod Pathol 2002; 15(3): 342-50.
 • 23. Shingaki S, Kanemaru S, Oda Y, Niimi K, Mikami T, Funayama A, et al. Distant metastasis and survival of adenoid cystic carcinoma after definitive treatment. J Oral Max Surg Med Pat 2014; 26(3): 312-16.
 • 24. Subramaniam T, Lennon P, O’Neill JP. Ongoing challenges in the treatment of adenoid cystic carcinoma of the head and neck. Ir J Med Sci 2015; 184(3): 583-90.
 • 25. Wardas P, Tymowski M, Piotrowska-Seweryn A, Kaspera W, Ślaska-Kaspera A, Markowski J. Endoscopic approach to the resection of adenoid cystic carcinoma of paranasal sinuses and nasal cavity: case report and own experience. Eur J Med Res 2015; 20: 97.
 • 26. Chen AM, Bucci MK, Weinberg V, Garcia J, Quivey JM, Schechter NR, et al. Adenoid cystic carcinoma of the head and neck treated by surgery with or without postoperative radiation therapy: prognositic features of recurrence. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006; 66(1): 152-9.
 • 27. Moukarbel RV, Goldstein DP, O’Sullivan B, Gullane PJ, Brown DH, Wang L, et al. Adenoid cystic carcinoma of the larynx: a 40-year experience. Head Neck. 2008; 30(7): 919-24.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-59b05f90-98f9-4bc1-8713-b9b58b81ef37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.