PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 10 | 2 | 73-85
Article title

Czynniki temperamentalne mogą być związane z preferencją specjalizacji lekarskiej – badanie pilotażowe

Content
Title variants
EN
Temperamental traits may be associated with medical students’ specialty preferences – pilot study
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Objective: This study was aimed at checking a hypothesis about a possible correlation between medical students’ temperamental traits and specialty preferences. Material and methods: The study was carried out among 202 students of the 6th year at the Medical University of Łódź in academic year 2008/2009. The examined group consisted of 140 women (69%) and 62 men (31%). The average age of the students included into the study was 24.7 years (range: 23-29). The subjects were asked to fill in a questionnaire on demographic variables and the Formal Characteristics of Behaviour- Temperament Inventory (FCB-TI) by Zawadzki and Strelau. Results: The students taking part in the study preferred specialties in internal diseases (22%), surgery (18%) and paediatrics (11%). Two point five percent of the students were indecisive in the specialty choice, 26% preferred surgical specialty and 71% – non-surgical specialty. Differences in temperamental traits were indicated between the students preferring different specialties. Students preferring surgery scored higher than those preferring internal medicine in Endurance (p=0.0036, d=0.63) and Activity (p=0.0292, d=0.63). Significantly higher average values were observed within two temperamental traits: Briskness (p=0.0083, d=0.5) and Endurance (p=0.0070, d=0.49) in students preferring surgical specialties, as compared to those choosing non-surgical specialties. Conclusions: Students’ preferring different medical specialties differ in temperamental traits. They obtained different results on the scales of Briskness, Endurance and Activity. The obtained results may be useful in vocational guidance within the choice of medical specialty.
PL
Cel badania: Zweryfikowanie hipotezy o istnieniu związku pomiędzy cechami temperamentu studentów wydziału lekarskiego a preferowaną przez nich specjalizacją medyczną. Materiał i metoda: Badanie przeprowadzono wśród 202 studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2008/2009. Wśród osób badanych było 140 kobiet (69%) i 62 mężczyzn (31%). Średni wiek studentów włączonych do badania wynosił 24,7 roku (zakres: 23-29). Badanych poproszono o wypełnienie ankiety dotyczącej zmiennych demograficznych oraz kwestionariusza temperamentu FCZ-KT Zawadzkiego i Strelaua. Wyniki: Badani najczęściej wybierali specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych (22%), chirurgii (18%) oraz pediatrii (11%). Wśród badanych studentów 2,5% nie podjęło ostatecznej decyzji co do wyboru specjalizacji. Specjalizację zabiegową preferowało 26% badanych, zaś niezabiegową 71%. Wykazano istnienie różnic cech temperamentu pomiędzy studentami preferującymi różne specjalizacje medyczne. Stwierdzono istotnie wyższe nasilenie cech temperamentu w skalach: Wytrzymałość (p=0,0036, d=0,63) oraz Aktywność (p=0,0292, d=0,63) w grupie studentów preferujących specjalizację z zakresu chirurgii w porównaniu z wybierającymi choroby wewnętrzne. Zaobserwowano istotne wyższe wartości przeciętne w zakresie dwóch skal: Żwawości (p=0,0083, d=0,5) oraz Wytrzymałości (p=0,0070, d=0,49) u studentów preferujących zabiegowe specjalizacje lekarskie w porównaniu z wybierającymi niezabiegowe. Wnioski: Studenci preferujący różne specjalizacje medyczne różnią się cechami temperamentu. Uzyskali różne wyniki w skalach Żwawość, Wytrzymałość i Aktywność. Uzyskane rezultaty mogą być wykorzystane w doradztwie zawodowym w zakresie wyboru specjalizacji lekarskiej.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
73-85
Physical description
Contributors
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
References
 • 1. Kozielec T, Stecker D., Karakiewicz B.: Oczekiwania studentów dotyczące specjalizacji z medycyny rodzinnej. Med. Rod. 2001; 4: 14-17.
 • 2. Latalski M., Smaga J., Gałązka B.: Plany zawodowe studentów VI roku wydziału lekarskiego. Med. Wiej. 1992; 3: 16-20.
 • 3. Król H., Pankowski J., Łopatyński J.: Medycyna rodzinna - wybór świadomy czy konieczny. Nadzieje i obawy studentów medycyny. Pol. Med. Rodz. 1999; 1: 53-58.
 • 4. Fołtyn W, Nowakowska-Zajdel E., Ziółko E., Brodziak A.: Talenty i ambicje studentów medycyny. Psychoterapia 1997; 100: 79-83.
 • 5. Pokrzycki B., Jędrzejowska M.: Losy zawodowe absolwentów II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie. Med. Dydakt. Wych. 1995; 3: 128-148.
 • 6. Pawełczyk A., Pawełczyk T., Bielecki J.: Differences in medical specialty choice and in personality factors among female and male medical students. Pol. Merkur. Lekarski 2007; 23: 363-366.
 • 7. Pawełczyk A., Pawełczyk T., Bielecki J.: Empatia studentów wydziału lekarskiego i jej związek z preferowaną specjalizacją medyczną. Psychiatr. Psychol. Klin. 2007; 7: 138-143.
 • 8. Trzeciak B., Kliszcz J., Nowicka K., Hebanowski M.: Empatia lekarzy różnych specjalności w świetle badań empirycznych. PZWL, Warszawa 1997: 85-98.
 • 9. Fołtyn W, Nowakowska-Zajdel E., Knopik J., Brodziak A.: The influence of early childhood experiences on depression among medical students. Preliminary study. Psychiatr. Pol. 1998; 32: 177-185.
 • 10. Górecka J., Kupska E., Misztal E. i wsp.: Nasilenie lęku i zaburzeń nerwicowych u studentów medycyny. Wiad. Psychiatr. 2001; 4: 17-20.
 • 11. Moszczyński P, Żabiński Z.: Osobowość lekarza a łagodzenie cierpień i jakość życia chorego. Sztuka Leczenia 2000; 3: 85-89.
 • 12. Pawełczyk A., Pawełczyk T., Bielecki J.: Female and male medical students differences in self-concept and aspirations. Pol. Merkur. Lekarski 2007; 23: 360-362.
 • 13. Burkett G.L., Gelula M.H.: Characteristics of students preferring family practice/primary care careers. J. Fam. Pract. 1982; 15: 505-512.
 • 14. Hojat M., Gonnella J.S., Mangione S. i wsp.: Empathy in medical students as related to academic performance, clinical competence and gender. Med. Educ. 2002; 36: 522-527.
 • 15. Merrill J.M., Camacho Z., Laux L.F. i wsp.: Machiavellianism in medical students. Am. J. Med. Sci. 1993; 305: 285-288.
 • 16. Bowman M.A., Haynes R.A., Rivo M.L. i wsp.: Characteristics of medical students by level of interest in family practice. Fam. Med. 1996; 28: 713-719.
 • 17. Vaidya N.A., Sierles F.S., Raida M.D. i wsp.: Relationship between specialty choice and medical student temperament and character assessed with Cloninger Inventory. Teach. Learn. Med. 2004; 16: 150-156.
 • 18. Eley D., Young L., Przybeck T.R.: Exploring temperament and character traits in medical students; a new approach to increase the rural workforce. Med. Teach. 2009: 31: 79-84.
 • 19. Strelau J., Zawadzki B.: The Formal Characteristics of Behavior - Temperament Inventory (FCB-TI): theoretical assumptions and scale construction. Eur. J. Pers. 1993; 7: 313-336.
 • 20. Strelau J., Zawadzki B.: The Formal Characteristics of Behavior - Temperament Inventory (FCB-TI): validity studies. Eur. J. Pers. 1995; 9: 207-229.
 • 21. Zawadzki B., Strelau J.: Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT). Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1997.
 • 22. Strelau J.: Temperament, osobowość, działanie. PWN, Warszawa 1985.
 • 23. Strelau J.: The location of the regulative theory of temperament (RTT) among other temperament theories. W: Hettema J., Deary I.J. (red.): Fundations of personality. Kluwer Academic Pubishers, Dordrecht 1993: 113-132.
 • 24. Cohen J.: Statistical power analysis for the behavioral sciences. Lawrence Earlbaum Associates, Hillsdale, NJ 1988.
 • 25. Strelau J.: Psychologia temperamentu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • 26. Zawadzki B.: Temperamentalny czynnik ryzyka chorób psychosomatycznych: raka płuc i zawału serca. W: Matczak A., Ciarkowska W (red.): Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001: 27-52.
 • 27. Wallick M.M., Cambre K.M., Randall H.M.: Personality type and medical specialty choice. J. La. State Med. Soc. 1999; 151: 463-469.
 • 28. Vaglum P., Wiers-Jenssen J., Ekeberg O.: Motivation for medical school: the relationship to gender and specialty preferences in a nationwide sample. Med. Educ. 1999; 33: 236-242.
 • 29. Erzurum VZ., Obermeyer R.J., Fecher A. i wsp.: What influences medical students’ choice of surgical careers. Surgery 2000; 128: 253-256.
 • 30. Eliasz A.: Rola interakcji temperamentu i środowiska w rozwoju człowieka. W: Eliasz A., Marszał-Wiśniewska M. (red.): Temperament a rozwój młodzieży. IP PAN, Warszawa 1992: 11-27.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-59a5b695-5dc3-4fce-a18c-c462744ae85e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.