PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 74 | 255–264
Article title

TRUS-guided drainage of the ectopic ureter entering the prostatic urethra and TRUS-guided transurethral neo-orifice formation using holmium laser

Content
Title variants
PL
Drenaż pod kontrolą TRUS moczowodu uchodzącego ektopowo do cewki sterczowej oraz przezcewkowe wytworzenie nowego ujścia tego moczowodu laserem holmowym pod kontrolą TRUS
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
A fifty-nine year-old male was hospitalized for exacerbation of chronic pancreatitis. As a gigantic cyst of the pancreatic tail was identified, it was fused with the jejunal loop. Due to persistent fever and severe symptoms in the storage and voiding phases, the patient was referred to a urologist. Because transrectal ultrasound examination revealed a fluid collection resembling the left seminal vesicle filled with purulent material, a transrectal puncture procedure was performed. The analysis of computed tomography scans led to the diagnosis of duplicated collecting system of the left kidney with the enormous ureter of the upper moiety that entered the prostate gland. In order to permanently decompress the hydronephrosed upper moiety of the left kidney, the patient was deemed eligible for endoscopic treatment. A transurethral incision through the bladder wall and the adjacent segment of the ectopic ureter was made with holmium laser under transrectal ultrasonography guidance, thus creating a neo-orifice of this ureter.
PL
Pięćdziesięciodziewięcioletni mężczyzna został hospitalizowany z powodu zaostrzenia przewlekłego zapalenia trzustki. Rozpoznawszy olbrzymią torbiel ogona trzustki, dokonano jej zespolenia z pętlą jelita czczego. Ze względu na uporczywą gorączkę i nasilone objawy w fazie napełniania i wydalania moczu pacjent został skierowany na konsultację urologiczną. Ponieważ w przezodbytniczym badaniu ultrasonograficznym rozpoznano zbiornik płynowy przypominający pęcherzyk nasienny lewy wypełniony ropną treścią, dokonano jego punkcji z dostępu przezodbytniczego. Analiza obrazów tomografii komputerowej pozwoliła rozpoznać zdwojenie układu kielichowo-miedniczkowego nerki lewej z olbrzymim moczowodem górnego segmentu uchodzącym do stercza. W celu trwałego odbarczenia wodonerczowego segmentu górnego nerki lewej zakwalifikowano pacjenta do leczenia endoskopowego. Pod kontrolą przezodbytniczego badania ultrasonograficznego, przy użyciu lasera holmowego, dokonano przezcewkowego nacięcia przez ścianę pęcherza i przylegającego odcinka moczowodu ektopowego, wytwarzając nowe ujście moczowodu.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
74
Pages
255–264
Physical description
Contributors
 • Department of General and Transplant Surgery and Nutritional Treatment, Medical University of Lublin, Poland; Department of Urology, St. John of Dukla Center of Oncology of the Lublin Region, Lublin, Poland
author
 • Department of Radiology, 1st Military Hospital, Lublin, Poland
author
 • Department of Radiology, 1st Military Hospital, Lublin, Poland
 • Department of General and Transplant Surgery and Nutritional Treatment, Medical University of Lublin, Poland
 • Department of General and Transplant Surgery and Nutritional Treatment, Medical University of Lublin, Poland
References
 • 1. Amatulle P, Kane RA, Bradley F: Ureteral duplication anomaly with ectopic intraprostatic insertion. J Ultrasound Med 1997; 16: 231–233.
 • 2. Fannin O 3rd, Cammack JT, Crotty KL, Neal DE Jr: Bilateral single ectopic ureters: Diagnosis using transrectal ultrasound. J Urol 1993; 150: 1229–1231.
 • 3. Hubosky SG, Davis JW, Given RW, Fabrizio MD: Robotically assisted radical laparoscopic prostatectomy in a patient with ectopic ureteral insertion into the prostate. J Robot Surg 2007; 1: 85–88.
 • 4. Kim B, Kawashima A, Ryu JA, Takahashi N, Hartman RP, King BF Jr: Imaging of the seminal vesicle and vas deferens. Radiographics 2009; 29: 1105–1121.
 • 5. Kuligowska E, Keller E, Ferrucci JT: Treatment of pelvic abscesses: Value of one-step sonographically guided transrectal needle aspiration and lavage. AJR Am J Roentgenol 1995; 164: 201–206.
 • 6. Dell’Atti L: A new ultrasound and clinical classification for management of prostatic abscess. Arch Ital Urol Androl 2015; 87: 246–249.
 • 7. Bayne CE, Davis WA, Rothstein CP, Engel JD: Seminal vesicle abscess following prostate biopsy requiring transgluteal percutaneous drainage. Can J Urol 2013; 20: 6811–6814.
 • 8. Miyago N, Yasunaga Y, Oka T: Combined surgical treatment for localized prostate cancer and incidental ureteral duplication with ectopic ureter inserting into the prostatic urethra. Int J Urol; 2012: 19: 790–791.
 • 9. Timberlake MD, Corbett ST: Minimally invasive techniques for management of the ureterocele and ectopic ureter: upper tract versus lower tract approach. Urol Clin North Am 2015; 42: 61–76.
 • 10. Pinggera GM, Mitterberger M, Pallwein L, Frauscher F, Herwig R, Varkarakis J et al.: Case report: Laparoscopic ureteropyelostomy and distal ureterectomy for management of duplication with ectopia. J Endourol 2007; 21: 614–617.
 • 11. Marien TP, Shapiro E, Melamed J, Taouli B, Stifelman MD, Lepor H: Management of localized prostate cancer and an incidental ureteral duplication with upper pole ectopic ureter inserting into the prostatic urethra. Rev Urol 2008; 10: 297–303.
 • 12. Pagano MJ, van Batavia JP, Casale P: Laser ablation in the management of obstructive uropathy in neonates. J Endourol 2015; 29: 611–614.
 • 13. Haddad J, Meenakshi-Sundaram B, Rademaker N, Greger H, Aston C, Palmer BW et al.: “Watering Can” ureterocele puncture technique leads to decreased rates of de novo vesicoureteral reflux and subsequent surgery with durable results. Urology 2017; 108: 161–165.
 • 14. Arevalo MK, Prieto JC, Cost N, Nuss G, Brown BJ, Baker LA: Utility of retrograde ureterocelogram in management of complex ureterocele. J Pediatr Urol 2017; 13: 56e1–56e7.
 • 15. Swana HS, Hakky TS, Rich MA: Transurethral neo-orifice (TUNO) a novel technique for management of upper pole obstruction in infancy. Int Braz J Urol 2013; 39: 143–144.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-592c9829-be1c-4c4c-9592-bcec75bf9400
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.