PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 4 | 194–200
Article title

Zastosowanie tetrabenazyny w leczeniu późnych dyskinez polekowych – opis czterech przypadków

Content
Title variants
EN
The use of tetrabenazine for the treatment of drug-induced tardive dyskinesia – report of four cases
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Późne dyskinezy definiowane są jako zespół mimowolnych, nieregularnych, hiperkinetycznych ruchów obejmujący mieszane zaburzenia ruchowe w obrębie twarzy i ust oraz ruchy choreoatetotyczne w obrębie tułowia i kończyn. Stanowią one poważny i zwykle nieodwracalny niepożądany efekt przewlekłego leczenia neuroleptykami, występujący u około 15–20% pacjentów. Podejmowano próby leczenia amantadyną, lewetiracetamem, piracetamem, klonazepamem, propranololem, witaminą B6, witaminą E, ondansetronem, toksyną botulinową oraz preparatami Ginkgo biloba, jednak skuteczność terapii w wielu przypadkach nie ma potwierdzenia w długoterminowych badaniach na liczniejszych grupach chorych. Jedną z dostępnych opcji terapeutycznych jest tetrabenazyna, zarejestrowana w Polsce w leczeniu hiperkinetycznych zaburzeń motorycznych w chorobie Huntingtona. W artykule przedstawiamy przebieg i efekty leczenia tetrabenazyną u czterech pacjentów z późnymi dyskinezami wywołanymi przez leki przeciwpsychotyczne. Na podstawie doświadczenia zdobytego w czasie prowadzenia programu badawczego z użyciem tetrabenazyny uważamy, że stosowanie tego leku należy ograniczyć do pacjentów będących w  stabilnym stanie psychicznym, bez objawów zespołu depresyjnego i  bez aktywnych objawów psychotycznych. Za bezwzględne przeciwwskazania uznajemy obecność wyraźnych skłonności, myśli i tendencji suicydalnych oraz obecność w wywiadzie złośliwego zespołu poneuroleptycznego. Podejmując decyzję o włączeniu tetrabenazyny, należy pamiętać o uzyskaniu zgody pacjenta na zastosowanie leku poza zarejestrowanymi wskazaniami, a także o wnikliwym monitorowaniu stanu psychicznego i neurologicznego.
EN
Tardive dyskinesias are defined as a syndrome of involuntary, irregular, hyperkinetic movement disorders, including mixed movement disorders of the face and the mouth as well as choreoathetoid movements of the trunk and limbs. They are a serious and usually irreversible side effect of chronic neuroleptic treatment and affect approximately 15–20% of patients. Treatment attempts using amantadine, levetiracetam, piracetam, clonazepam, propranolol, vitamin  B6, vitamin  E, ondansetron, botulinum toxin and Ginkgo biloba were made. However, in many cases the treatment efficacy has not been confirmed in long-term studies in larger groups of patients. Tetrabenazine, registered in Poland for the treatment of hyperkinetic motor disorders in the Huntington’s disease, is one of the available therapeutic options. We present the course and the effects of tetrabenazine therapy in four patients with antipsychotic-induced tardive dyskinesias. Based on the experience gained during the research program using tetrabenazine, we believe that the use of this agent should be limited to patients in a stable mental condition, with no current symptoms of depression or active psychotic symptoms. In our opinion, suicidal tendencies or thoughts and a history of neuroleptic malignant syndrome are absolute contraindications. The off-label use of tetrabenazine requires a written informed consent of the patient and careful monitoring of their mental and neurological condition.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
194–200
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego iZaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego iZaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
author
 • Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
References
 • Angus S, Sugars J, Boltezar R et al.: A controlled trial of amantadine hydrochloride and neuroleptics in the treatment of tardive dyskinesia. J Clin Psychopharmacol 1997; 17: 88–91.
 • Cloud LJ, Zutshi D, Factor SA: Tardive dyskinesia: therapeutic options for an increasingly common disorder. Neurotherapeutics 2014; 11: 166–176.
 • Ertugrul A, Demir B: Clozapine-induced tardive dyskinesia: a case report. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2005; 29: 633–635.
 • Fernandez HH, Factor SA, Hauser RA et al.: A randomized, doubleblind, placebo-controlled trial of deutetrabenazine for the treatment of tardive dyskinesia (ARM-TD). Mov Disord 2016; 31 (Suppl 2): S294.
 • Jankovic J, Clarence-Smith K: Tetrabenazine for the treatment of chorea and other hyperkinetic movement disorders. Expert Rev Neurother 2011; 11: 1509–1523.
 • Kaur N, Kumar P, Jamwal S et al.: Tetrabenazine: spotlight on drug review. Ann Neurosci 2016; 23: 176–185.
 • Kertesz DP, Swartz MV, Tadger S et al.: Tetrabenazine for tardive tremor in elderly adults: a prospective follow-up study. Clin Neuropharmacol 2015; 38: 23–25.
 • Khouzam HR: Identification and management of tardive dyskinesia: a case series and literature review. Postgrad Med 2015; 127: 726–737.
 • Klawans HL, Rubovits R: Effect of cholinergic and anticholinergic agents on tardive dyskinesia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1974; 37: 941–947.
 • Lerner PP, Miodownik C, Lerner V: Tardive dyskinesia (syndrome): current concept and modern approaches to its management. Psychiatry Clin Neurosci 2015; 69: 321–334.
 • Lerner V, Miodownik C, Kaptsan A et al.: Vitamin B6 treatment for tardive dyskinesia: a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study. J Clin Psychiatry 2007; 68: 1648–1654.
 • LeWitt PA: Tardive dyskinesia caused by tetrabenazine. Clin Neuropharmacol 2013; 36: 92–93.
 • Libov I, Miodownik C, Bersudsky Y et al.: Efficacy of piracetam in the treatment of tardive dyskinesia in schizophrenic patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study. J Clin Psychiatry 2007; 68: 1031–1037.
 • Mateo D, Muñoz-Blanco JL, Giménez-Roldán S: Neuroleptic malignant syndrome related to tetrabenazine introduction and haloperidol discontinuation in Huntington’s disease. Clin Neuropharmacol 1992; 15: 63–68.
 • Niedźwiedzka I, Tyczyński K: Późne dyskinezy – występowanie, diagnostyka i metody leczenia. Farmakoter Psych Neurol 2001; 17: 92–112.
 • Ondo WG, Hanna PA, Jankovic J: Tetrabenazine treatment for tardive dyskinesia: assessment by randomized videotape protocol. Am J Psychiatry 1999; 156: 1279–1281.
 • Ossemann M, Sindic CJ, Laterre C: Tetrabenazine as a cause of neuroleptic malignant syndrome. Mov Disord 1996; 11: 95.
 • Pappa S, Tsouli S, Apostolou G et al.: Effects of amantadine on tardive dyskinesia: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Clin Neuropharmacol 2010; 33: 271–275.
 • Parikh V, Khan MM, Mahadik SP: Differential effects of antipsychotics on expression of antioxidant enzymes and membrane lipid peroxidation in rat brain. J Psychiatr Res 2003; 37: 43–51.
 • Peña MS, Yaltho TC, Jankovic J: Tardive dyskinesia and other movement disorders secondary to aripiprazole. Mov Disord 2011; 26: 147–152.
 • Petzinger GM, Bressman SB: A case of tetrabenazine-induced neuroleptic malignant syndrome after prolonged treatment. Mov Disord 1997; 12: 246–248.
 • Schrodt GR Jr, Wright JH, Simpson R et al.: Treatment of tardive dyskinesia with propranolol. J Clin Psychiatry 1982; 43: 328–331.
 • Schuldiner S, Liu Y, Edwards RH: Reserpine binding to a vesicular amine transporter expressed in Chinese hamster ovary fibroblasts. J Biol Chem 1993; 268: 29–34.
 • Sirota P, Mosheva T, Shabtay H et al.: Use of the selective serotonin 3 receptor antagonist ondansetron in the treatment of neurolepticinduced tardive dyskinesia. Am J Psychiatry 2000; 157: 287–289.
 • Soares KV, McGrath JJ: Anticholinergic medication for neurolepticinduced tardive dyskinesia. Cochrane Database Syst Rev 2000; (2): CD000204.
 • Soares-Weiser K, Maayan N, McGrath J: Vitamin E for neurolepticinduced tardive dyskinesia. Cochrane Database Syst Rev 2011; (2): CD000209.
 • Souza RP, Remington G, Chowdhury NI et al.: Association study of the GSK-3B gene with tardive dyskinesia in European Caucasians. Eur Neuropsychopharmacol 2010; 20: 688–694.
 • Stevens E, Roman A, Houa M et al.: Severe hyperthermia during tetrabenazine therapy for tardive dyskinesia. Intensive Care Med 1998; 24: 369–371.
 • Tan YL, Zhou DF, Zhang XY: Decreased plasma brain-derived neurotrophic factor levels in schizophrenic patients with tardive dyskinesia: association with dyskinetic movements. Schizophr Res 2005; 74: 263–270.
 • Thaker GK, Nguyen JA, Strauss ME et al.: Clonazepam treatment of tardive dyskinesia: a practical GABAmimetic strategy. Am J Psychiatry 1990; 147: 445–451.
 • Tschopp L, Salazar Z, Micheli F: Botulinum toxin in painful tardive dyskinesia. Clin Neuropharmacol 2009; 32: 165–166.
 • Woods SW, Saksa JR, Baker CB et al.: Effects of levetiracetam on tardive dyskinesia: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Clin Psychiatry 2008; 69: 546–554.
 • Zhang WF, Tan YL, Zhang XY et al.: Extract of Ginkgo biloba treatment for tardive dyskinesia in schizophrenia: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry 2011; 72: 615–621.
 • Zhang XY, Tan YL, Cao LY et al.: Antioxidant enzymes and lipid peroxidation in different forms of schizophrenia treated with typical and atypical antipsychotics. Schizophr Res 2006; 81: 291–300.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-59186db6-9eb8-4435-83ef-46ff3a5e90dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.