PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 4 | 246–255
Article title

Cohesion, flexibility, communication and socioeconomic status of families and cognitive development in preschool and early school-age children

Content
Title variants
PL
Spójność, elastyczność, komunikacja i status socjoekonomiczny rodzin a rozwój zdolności poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim of the study: According to David H. Olson’s circumplex model of family systems, there are particular dimensions that form the basis for good adaptation and growth, namely flexibility, cohesion, communication and family life satisfaction. The study explores the connections between these dimensions of family functioning, socioeconomic status of the family and educational achievements (reading, writing and numeracy skills) of preschool and early school-age children. Method: The subjects were 105 children, aged 5–6, and 105 parents of these children from the Silesian region in Poland. The parents filled out Family Rating Scales – Skale Oceny Rodziny, SOR (Margasiński, 2009), i.e. the Polish adaptation of the Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale known as FACES IV (Olson and Gorall, 2006), and demographic questions to assess the family’s socioeconomic status (SES). The children completed a computer-adaptive test of school ability at the start of school (Test Umiejętności na Starcie Szkolnym, TUNSS, Kaczan and Rycielski, 2014). Results: Multivariate structural equation modeling (SEM) was performed, confirming both SES and SOR to influence the children’s level of school skills at the start of school. The children’s age (expressed in months) presented as an important variable in the model. These factors explain 78% of variance of early school abilities. The number of books and mother’s education level were found to be the variables the most closely linked to school abilities amongst the SES factors. Children with a balanced family system background reached better scores in school abilities than children from unbalanced family systems.
PL
Cel: Zgodnie z kołowym modelem funkcjonowania rodziny Davida H. Olsona istnieją szczególne wymiary, które tworzą bazę dla dobrej adaptacji i właściwego rozwoju dziecka: elastyczność, spójność, komunikacja i zadowolenie z życia rodzinnego. Prezentowane badania koncentrują się na powiązaniach między tymi wymiarami funkcjonowania rodziny i jej statusem socjoekonomicznym a umiejętnościami szkolnymi (czytanie, pisanie, matematyka) dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Metoda: Badaniem objęto 105 dzieci w wieku 5 i 6 lat z województwa śląskiego oraz 105 rodziców tych dzieci. Rodzice wypełniali Skale Oceny Rodziny – SOR (Margasiński, 2009), które są polską adaptacją narzędzia FACES IV (Olson i Gorall, 2006), i metryczkę określającą poziom socjoekonomiczny rodziny (socioeconomic status, SES). Dzieci poddano badaniu adaptacyjnym Testem Umiejętności na Starcie Szkolnym – TUNSS (Kaczan i Rycielski, 2014). Wyniki: Analiza przeprowadzona z zastosowaniem modelowania strukturalnego wskazała, iż zmienne SOR i SES wpływają na poziom umiejętności szkolnych dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych; ważnym czynnikiem okazał się przy tym wiek dzieci (różnice w miesiącach). Zaproponowany model tłumaczy 78% zmienności wyników w zakresie umiejętności szkolnych. Wśród czynników SES zmienną najbardziej związaną z umiejętnościami szkolnymi dzieci okazał się poziom edukacji matki. Dzieci z systemów rodzinnych o przewadze komponenty zrównoważenia uzyskiwały lepsze wyniki w zakresie umiejętności na starcie szkolnym niż dzieci z systemów o przewadze komponenty niezrównoważenia.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
246–255
Physical description
Contributors
 • University of Social Sciences and Humanities, Katowice Campus, Katowice, Poland
 • Department of Pedagogy for Special Education Needs, Faculty of Ethnology and Educational Science in Cieszyn, University of Silesia in Katowice, Cieszyn, Poland; Department of Education, Maria Grzegorzewska University, Warsaw, Poland
 • University of Social Sciences and Humanities, Katowice Campus, Katowice, Poland
author
 • University of Social Sciences and Humanities, Katowice Campus, Katowice, Poland
author
 • University of Social Sciences and Humanities, Katowice Campus, Katowice, Poland
 • University of Social Sciences and Humanities, Katowice Campus, Katowice, Poland
References
 • Ak L, Sayil M: Three different types of elementary school students’ school achievements, perceived social support, school attitudes and behavior-adjustment problems. Educational Sciences: Theory & Practice 2006; 6: 293–300.
 • Blair C, Razza RP: Relating effortful control, executive function, and false belief understanding to emerging math and literacy ability in kindergarten. Child Dev 2007; 78: 647–663.
 • Bradley RH, Caldwell BM, Rock SL: Home environment and school performance: a ten-year follow-up and examination of three models of environmental action. Child Dev 1988; 59: 852–867.
 • Burchinal MR, Peisner-Feinberg E, Pianta R et al.: Development of academic skills from preschool through second grade: family and classroom predictors of developmental trajectories. J Sch Psychol 2002; 40: 415–436.
 • Conger RD, Donnellan MB: An interactionist perspective on the socioeconomic context of human development. Annu Rev Psychol 2007; 58: 175–199.
 • Donnellan MB, Martin MJ, Conger KJ et al.: Economic distress and poverty in families. In: Fine MA, Fincham FD (eds.): Handbook of Family Theories: A Content-Based Approach. Routledge, New York 2013: 338–355.
 • Dubow EF, Ippolito MF: Effects of poverty and quality of the home environment on changes in the academic and behavioral adjustment of elementary school-age children. J Clin Child Psychol 1994; 23: 401–412.
 • Guthrie JT, Wigfield A: Engagement and motivation in reading. In: Kamil ML, Mosenthal PB, Pearson PD (eds.): Handbook of Reading Research. Vol. III, Lawrence Erlbaum Associates, New York 2000: 403–422.
 • Hoskyn M, Swanson HL: Cognitive processing of low achievers and children with reading disabilities: a selective meta-analytic review of the published literature. School Psych Rev 2000; 29: 102–119.
 • Kaczan R, Rycielski P (eds.): Badanie 6- i 7-latków – rok szkolny 2012/2013. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014. Margasiński A: Rodzina w Modelu Kołowym i FACES IV Davida H. Olsona. Nowiny Psychol 2006; 4: 69–87.
 • Margasiński A: Skale Oceny Rodziny – SOR. Polska adaptacja FACES IV – Flexibility and Cohesion Evaluation Scales Davida H. Olsona. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2009.
 • Olson DH: Circumplex Model of Marital and Family Systems. J Fam Therapy 2000; 22: 144–167.
 • Olson DH, Gorall DM: FACES IV and the Circumplex Model. Life Innovations, Minnesota 2006. Rutter M: Family and school influences on cognitive development. J Child Psychol Psychiatry 1985; 26: 683–704.
 • Santos DN, Assis AMO, Bastos ACS et al.: Determinants of cognitive function in childhood: a cohort study in a middle income context. BMC Public Health 2008; 8: 202.
 • Scott-Jones D: Family influences on cognitive development and school achievement. Rev Res Educ 1984; 11: 259–304.
 • Sektnan M, McClelland MM, Acock A et al.: Relations between early family risk, children’s behavioral regulation, and academic achievement. Early Child Res Q 2010; 25: 464–479.
 • Storch SA, Whitehurst GJ: Oral language and code-related precursors to reading: evidence from a longitudinal structural model. Dev Psychol 2002; 38: 934–947.
 • Storch SA, Whitehurst GJ: The role of family and home in the literacy development of children from low-income backgrounds. New Dir Child Adolesc Dev 2001; (92): 53–71; discussion 91–98.
 • Wallin DJ: Przywiązanie w psychoterapii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Yalom I, Leszcz M: Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-588301d4-e344-4e55-9534-dd369d2d68a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.