PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 65 | 204-209
Article title

Ultrasound imaging as the basis of a clinical diagnosis of systemic bartonellosis in a patient after bone marrow transplantation. A case report

Content
Title variants
PL
Obrazowanie ultrasonograficzne podstawą klinicznego rozpoznania narządowej bartonellozy u pacjentki po transplantacji szpiku kostnego. Opis przypadku
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Infections in immunocompromised patients after hematopoietic stem cell transplantation can have a severe and atypical course. Some opportunistic pathogens are difficult to detect in microbiological tests, and that is why treatment success depends on an accurate clinical diagnosis. This article presents a case of a 7-year-old girl with severe aplastic anemia treated with bone marrow transplantation with post-transplantation period complicated by persistent, hectic fever, with peak episodes of 39–40°C, lasting several weeks. Repeated microbiological tests failed to reveal the etiological agent, and empirical anti-infective treatment was ineffective. In the fourth week of fever, imaging showed multiple foci resembling abscesses in the patient’s internal organs and, subsequently, in soft tissues. The characteristics of these changes and data concerning environmental exposure led to the clinical diagnosis of cat scratch disease (bartonellosis) with multi-organ involvement and enabled the targeted treatment to be implemented. Fever subsided and organ lesions regressed. In this case, repeated ultrasound imaging was the basic diagnostic tool that helped arrive at a correct diagnosis and implement effective treatment of this life-threatening complication after hematopoietic stem cell transplantation.
PL
Zakażenia w warunkach upośledzonej odporności po transplantacji komórek krwiotwórczych mogą mieć ciężki, nietypowy przebieg. Niektóre patogeny oportunistyczne są trudne w detekcji mikrobiologicznej i powodzenie leczenia zależy od właściwego rozpoznania klinicznego. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 7-letniej dziewczynki z ciężką anemią aplastyczną leczoną przeszczepieniem szpiku kostnego, u której w przebiegu potransplantacyjnym przez kilka tygodni występowały uporczywe, hektyczne stany gorączkowe z epizodami szczytowymi do 39–40°C. Powtarzane badania mikrobiologiczne nie wskazały czynnika etiologicznego, empiryczne leczenie przeciwzakaźne było nieskuteczne. W czwartym tygodniu trwania gorączki w badaniach obrazowych wykazano obecność mnogich ognisk o obrazie ropni w narządach wewnętrznych, następnie w tkankach miękkich. Charakterystyka zmian oraz informacja o ekspozycji środowiskowej dały podstawę do klinicznego rozpoznania narządowej postaci choroby kociego pazura (bartonellozy) i wdrożenia ukierunkowanego leczenia. Uzyskano ustąpienie gorączki i ograniczenie zmian narządowych. W omówionym przypadku powtarzane badania ultrasonograficzne były podstawowym narzędziem diagnostycznym w celu właściwego rozpoznania i zastosowania skutecznego leczenia w zagrażającym życiu powikłaniu po transplantacji krwiotwórczej.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
65
Pages
204-209
Physical description
Contributors
 • Department of Transplantology, Division of Clinical Immunology and Transplantation, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland. Department of Transplantation, Children’s University Hospital, Krakow, Poland
 • Department of Transplantation, Children’s University Hospital, Krakow, Poland. Department of Immunology, Division of Clinical Immunology and Transplantation, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
 • Department of Transplantation, Children’s University Hospital, Krakow, Poland
 • Department of Transplantation, Children’s University Hospital, Krakow, Poland
References
 • 1. Corre E, Carmagnat M, Busson M, de Latour RP, Robin M, Ribaud P et al.: Long-term immune deficiency after allogeneic stem cell transplantation: B-cell deficiency is associated with late infections. Haematologica 2010; 95: 1025–1029.
 • 2. Ridder GJ, Boedeker CC, Technau-Ihling K, Grunow R, Sander A: Role of cat-scratch disease in lymphadenopathy in the head and neck. Clin Infect Dis 2002; 35: 643–649.
 • 3. Harsch IA, Schahin SP, Schmelzer A, Hahn EG, Konturek PC: Catscratch disease in an immunocompromised host. Med Sci Monit 2002; 8: CS26–CS29.
 • 4. Velho PE, Cintra ML, Uthida-Tanaka AM, de Moraes AM, Mariotto A: What do we (not) know about the human bartonelloses? Braz J Infect Dis 2003; 7: 1–6.
 • 5. Margileth AM: Recent advances in diagnosis and treatment of cat scratch disease. Curr Infect Dis Rep 2000; 2: 141–146.
 • 6. Psarros G, Riddell J 4th, Gandhi T, Kauffman CA, Cinti SK: Bartonella henselae infections in solid organ transplant recipients. Medicine (Baltimore) 2012; 91: 111–121.
 • 7. Rostad CA, McElroy AK, Hilinski JA, Thompson MP, Drew CP, Denison AM et al.: Bartonella henselae-mediated disease in solid organ transplant recipients: two pediatric cases and a literature review. Transpl Infect Dis 2012; 14: E71–E81.
 • 8. Kahr A, Kerbl R, Gschwandtner K, Heinzl B, Lackner H, Schwinger W et al.: Visceral manifestation of cat scratch disease in children. A consequence of altered immunological state? Infection 2000; 28: 116–118.
 • 9. Rohr A, Saettele MR, Patel SA, Lawrence CA, Lowe LH: Spectrum of radiological manifestations of paediatric cat-scratch disease. Pediatr Radiol 2012; 42: 1380–1384.
 • 10. Vukelić D, Benić B, Božinović D, Vuković B, Dakovic-Rode O, Čulig Z et al.: An unusual outcome in a child with hepatosplenic cat-scratch disease. Wien Klin Wochenschr 2006; 118: 615–618.
Document Type
report
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-580b9da7-64f7-4c0f-bb03-475c97fc3a1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.