PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 4 | 2 | 115-124
Article title

Ocena jakości życia chorych na raka jajnika leczonych metodą chemioterapii wielolekowej na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych

Authors
Content
Title variants
EN
Assessment of quality of life of patients with ovarian cancer treated by multidrug chemotherapy based on questionnaire-aided survey
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The paper aims to assess the quality of life of patients with ovarian cancer treated by multidrug chemotherapy. Our material includes 383 females treated at the Department of Female Genital Neoplasms of the Centre of Oncology in Warsaw, Poland, since 2001 thru 2004. The study was performed based on the questionnaires QLQ-C30 and QLQ-OV28, supplied by the EORTC bureau in Brussels, Belgium. One subgroup included 280 patients receiving paclitaxel- and platinum-based chemotherapy regimens. Another subgroup of 103 women received Endoxan- and platinum-based chemotherapy. When assessing the patients' quality of life, the following parameters were taken into account: age, clinical stage of neoplasm, completeness of surgical resection and treatment phase. The patients were questioned before institution of chemotherapy, in the middle of treatment (after 3 courses) and after termination of treatment. Based on the results obtained, we may state that clinical stage, completeness of resection and treatment phase have a significant influence on the patients' quality of life, while type of chemotherapy had no impact on the quality of life parameters analysed. Very frequent disorders of emotional and social functioning of the patients usually took the form of reluctant attitude towards the disease and treatment, as well as a negative perception of own body. Predominance of psychological disorders over physical symptoms suggests that maybe a greater emphasis should be placed on psychological care of oncology patients.
PL
W pracy podjęto się oceny jakości życia chorych na raka jajnika leczonych metodą chemioterapii wielolekowej. Materiał stanowiły 383 chore leczone w Klinice Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii w Warszawie w latach 2001-2004. Badania prowadzono, korzystając z kwestionariuszy QLQ-C30 i QLQ-OV28 dostarczonych z biura EORTC w Brukseli. W ankietowanej grupie 280 chorych otrzymało chemioterapię z użyciem paklitakselu i pochodnych platyny. Druga grupa licząca 103 kobiety leczona była wg programu z zastosowaniem Endoxanu i pochodnych platyny. Przy ocenie jakości życia badanych pacjentek uwzględniono kryteria, takie jak: wiek, stopień zaawansowania klinicznego, radykalizm leczenia chirurgicznego oraz fazę leczenia. Chore ankietowane były przed rozpoczęciem leczenia chemicznego, w połowie (czyli po 3 kursach) i po zakończeniu leczenia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że stopień zaawansowania klinicznego, radykalność chirurgii oraz faza leczenia, w której była przeprowadzona ankieta, mają istotny wpływ na jakość życia chorych, natomiast typ leczenia chemicznego nie miał wpływu na oceniane parametry jakości życia. Bardzo częste zaburzenia funkcjonowania emocjonalnego i społecznego pacjentek przejawiały się głównie w postaci niechętnego stosunku do choroby i leczenia oraz negatywnego postrzegania własnego ciała. Przewaga dolegliwości natury psychicznej nad objawami fizycznymi sugeruje, że należałoby położyć większy nacisk na opiekę psychologiczną nad pacjentkami onkologicznymi.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
115-124
Physical description
Contributors
  • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel. 022 546 20 00
References
  • 1. de Walden-Gałuszko K., Majkowicz M. (red.): Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
  • 2. Meyza J.: Jakość życia w chorobie nowotworowej - wybrane zagadnienia. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie. Warszawa 1997.
  • 3. Fayer P., Aaronson N., Bjordal K.: EORTC QLQ-C30 Scoring Manual Quality of Life Study Group. Bruksela 1999.
  • 4. Aaronson N., Achmedzai S., Bergman B.: The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality of life instrument for use in international clinical trials in oncology. J. Natl. Cancer Inst. 1993: 85: 365-376.
  • 5. Sprangers M.A., Cull A., Bjoradal K. i wsp.: The European Organization for Research and Treatment of Cancer. Approach to quality of life assessment: guidelines for developing questionnaire modules. EORTC Study Group on Quality of Life. Qual. Life Res. 1993; 2: 287-295.
  • 6. Bezjak A., Tu D., Bacon M. i wsp.: Quality of life in ovarian cancer patients: Comparison of paclitaxel plus cisplatin with cyclophoshamide plus ciplatin in a randomised study. J. Clin. Oncol. 2004; 22: 4595-4603.
  • 7. Greimel E.R., Bjelic-RadisicV, Pfisterer J.: Randomised study of the Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie Ovarian Cancer Study Group comparing quality of life in patients with ovarian cancer treated with cis-platin/paclitaxel versus carboplatin/paclitaxel. J. Clin. Oncol. 2006; 24: 579-586.
  • 8. Umlauf R.L., Orloff G.J.: Ovarian cancer care. Study in determined living. Onkologie 2006; 29 (1-2): 27-29.
  • 9. Gruenigen V.E., Frasure H.E., Jenison E.L. i wsp.: Longitudinal assessment of quality of life and lifestyle in newly diagnosed ovarian cancer patients: The roles of surgery and chemotherapy. Gynecol. Oncol. 2006 [Epub ahead of print].
Document Type
communication
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-57d95005-31e2-45b0-b179-2db849ac9d0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.