PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 14 | 4 | 231–236
Article title

Histeroskopia w leczeniu oszczędzającym płodność w przypadkach rozrostów atypowych i wczesnego raka endometrium – korzyści i zagrożenia

Content
Title variants
EN
Hysteroscopy in fertility-sparing treatment in cases of atypical hyperplasia and early endometrial cancer – benefits and risks
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Hysteroscopy represents a method of uterine cavity visualization, used as both a diagnostic and also a therapeutic procedure. Hysteroscopy enables diagnosis of infertility causes (uterine defects, adhesions, changes in the uterine ostium of the oviducts), precise removal of abnormal endometrium, uterine polyps, submucosal myomas and ablation or resection of pathological endometrium. Hysteroscopy or curettage of the uterine cavity are used in diagnosis and fertility-sparing therapy in women of 40 years of age or younger with atypical hyperplasia or early endometrial cancer (FIGO grade I G1) who wish to preserve their fertility. These women undergo gestagen treatment: medroxyprogesterone acetate, megestrol acetate or levonorgestrel released from an intrauterine device. Exclusion criteria for fertility-sparing treatment are as follows: clear cell carcinoma, papillary serous carcinoma, myometrial invasion or malignant changes in the adnexa and lymph nodes identified by magnetic resonance imaging. Pregnancy and delivery of a child are possible when the above criteria are adhered to, which may then be followed by appropriate oncological procedures. Clinical studies on hysteroscopy for endometrial cancer have noted cancer cell dissemination within the peritoneum. Some studies indicate, however, that the problem is controversial: a decrease in intrauterine pressure below 80, and optimally 50 mm Hg, significantly reduces this risk.
PL
Histeroskopia jest metodą wizualizacji jamy macicy, stosowaną jako procedura diagnostyczna, ale również terapeutyczna. Pozwala na diagnostykę przyczyn niepłodności (wady macicy, zrosty, nieprawidłowości ujść macicznych jajowodów), precyzyjne usunięcie nieprawidłowego endometrium, polipów macicy i mięśniaków podśluzówkowych, a także na ablację lub resekcję patologicznie zmienionego endometrium. Histeroskopię i wyłyżeczkowanie macicy stosuje się w diagnostyce i leczeniu oszczędzającym płodność u kobiet przed 40. rokiem życia chcących zachować płodność, u których stwierdzono rozrost atypowy lub wczesnego raka endometrium w stopniu I G1. Następowo pacjentki leczone są gestagenami – octanem medroksyprogesteronu, octanem megestrolu albo uwalnianym z wkładki wewnątrzmacicznej lewonorgestrelem. Kryteria wyłączenia w leczeniu oszczędzającym płodność stanowią: raki jasnokomórkowe lub surowicze w ocenie histologicznej, inwazja raka w mięśniówkę macicy oraz zmiany nowotworowe w przydatkach lub węzłach chłonnych w obrazowaniu rezonansem magnetycznym. Takie kryteria kwalifikacji pozwalają chorym na zajście w ciążę i urodzenie dziecka oraz następnie odpowiednie postępowanie onkologiczne po zakończonym leczeniu zachowawczym patologii endometrium. W badaniach klinicznych dotyczących histeroskopii przeprowadzanej w raku endometrium odnotowano rozsiew komórek raka do otrzewnej. Z niektórych badań wynika jednak, że jest to problem kontrowersyjny, gdyż zmniejszenie ciśnień wewnątrzmacicznych poniżej 80, a najkorzystniej 50 mm Hg znacząco zmniejsza to prawdopodobieństwo.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
231–236
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska
 • Klinika Perinatologii iChorób Kobiecych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska
author
 • Klinikum Fulda, Universitätsmedizin Marburg, Fulda, Germany
author
 • Klinika Ginekologii i Onkologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie, Kraków, Polska
References
 • 1. De Marzi P, Bergamini A, Luchini S et al.: Hysteroscopic resection in fertility-sparing surgery for atypical hyperplasia and endometrial cancer: safety and efficacy. J Minim Invasive Gynecol 2015; 22: 1178–1182.
 • 2. Lee NK, Cheung MK, Shin JY et al.: Prognostic factors for uterine cancer in reproductive-aged women. Obstet Gynecol 2007; 109: 655–662.
 • 3. Banas T, Juszczyk G, Pitynski K et al.: Incidence and mortality rates in breast, corpus uteri, and ovarian cancers in Poland (1980–2013): an analysis of population-based data in relation to socioeconomic changes. Onco Targets Ther 2016; 9: 5521–5530.
 • 4. Colombo N, Creutzberg C, Amant F et al.; ESMO-ESGOESTRO Endometrial Consensus Conference Working Group: ESMO-ESGO-ESTRO Consensus Conference on Endometrial Cancer: diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2016; 27: 16–41.
 • 5. Practice Bulletin No. 149: Endometrial cancer. Obstet Gynecol 2015; 125: 1006–1026.
 • 6. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines): Uterine neoplasms. Version 1.2017 – November 21, 2016. Available from: https://www.nccn.org/professionals/physician_ gls/pdf/uterine.pdf.
 • 7. van Hanegem N, Breijer MC, Slockers SA et al.: Diagnostic workup for postmenopausal bleeding: a randomised controlled trial. BJOG 2017; 124: 231–240.
 • 8. Bourdel N, Chauvet P, Tognazza E et al.: Sampling in atypical endometrial hyperplasia: which method results in the lowest underestimation of endometrial cancer? A systematic review and meta-analysis. J Minim Invasive Gynecol 2016; 23: 692–701.
 • 9. Ludwin A, Pityński K, Szczudrawa A et al.: [Value of saline infusion sonohysterography and hysteroscopy in postmenopausal patient with persistent abnormal ultrasonographic images afterendometrial curettage with normal histological results]. Ginekol Pol 2003; 74: 786–792.
 • 10. Spiewankiewicz B, Stelmachów J, Sawicki W et al.: The effectiveness of hysteroscopic polypectomy in cases of female infertility. Clin Exp Obstet Gynecol 2003; 30: 23–25.
 • 11. Ludwin A, Ludwin I, Pityński K et al.: Transrectal ultrasoundguided hysteroscopic myomectomy of submucosal myomas with a varying degree of myometrial penetration. J Minim Invasive Gynecol 2013; 20: 672–685.
 • 12. Munro MG, Critchley HO, Broder MS et al.; FIGO Working Group on Menstrual Disorders: FIGO classification system (PALM-COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding in nongravid women of reproductive age. Int J Gynaecol Obstet 2011; 113: 3–13.
 • 13. Ricciardi E, Maniglio A, Frega R et al.: Fertility-sparing treatment of endometrial cancer precursors among young women: a reproductive point of view. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2012; 16: 1934–1937.
 • 14. Falcone F, Laurelli G, Losito S et al.: Fertility preserving treatment with hysteroscopic resection followed by progestin therapy in young women with early endometrial cancer. J Gynecol Oncol 2017; 28: e2.
 • 15. Pronin SM, Novikova OV, Andreeva JY et al.: Fertility-sparing treatment of early endometrial cancer and complex atypical hyperplasia in young women of childbearing potential. Int J Gynecol Cancer 2015; 25: 1010–1014.
 • 16. Gallos ID, Yap J, Rajkhowa M et al.: Regression, relapse, and live birth rates with fertility-sparing therapy for endometrial cancer and atypical complex endometrial hyperplasia: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 2012; 207: 266.e1–266.e12.
 • 17. Park JY: Hysteroscopy in fertility-sparing management for early endometrial cancer: a double-edged sword. J Gynecol Oncol 2017; 28: e16.
 • 18. Polyzos NP, Mauri D, Tsioras S et al.: Intraperitoneal dissemination of endometrial cancer cells after hysteroscopy: a systematic review and meta-analysis. Int J Gynecol Cancer 2010; 20: 261–267.
 • 19. Revel A, Tsafrir A, Anteby SO et al.: Does hysteroscopy produce intraperitoneal spread of endometrial cancer cells? Obstet Gynecol Surv 2004; 59: 280–284.
 • 20. Aumiphin J, Crochet P, Knight S et al.: Outcome and follow-up of patients with endometrial carcinoma diagnosed on operative hysteroscopic resection specimens. Anticancer Res 2016; 36: 4341–4345.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-573a5900-bce1-498e-97ff-4aef791aa5b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.