Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | XXIV | 4 | 477–497

Article title

Polska wersja kwestionariusza do badania świadomości tożsamości narracyjnej

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Artykuł jest sprawozdaniem prac nad polską adaptacją kwestionariusza do badania świadomości tożsamości narracyjnej (Awareness of Narrative Identity Questionnaire, ANIQ). Samoświadomość własnej tożsamości narracyjnej jest traktowana jako zdolność metapoznawcza, która dotyczy rozumienia, że życiowe doświadczenia mogą być reprezentowane jako opowieść o Ja i postrzegania własnych wspomnień autobiograficznych jako spójnych czasowo, przyczynowo i tematycznie. Przedstawiono właściwości psychometryczne kwestionariusza, określono jego rzetelność, trafność wewnętrzną, opisano trafność kryterialną oraz stabilność test-retest. Aby określić zakresy równoważności narzędzi, porównano uzyskane wyniki z tymi uzyskanymi przy stosowaniu wersji oryginalnej. Właściwości psychometryczne uprawomocniają korzystanie z polskiej wersji narzędzia w badaniach naukowych oraz rozpoczęcie porównań międzykulturowych.

Year

Volume

Issue

4

Pages

477–497

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-57226fbc-ddea-48fb-b6be-6b34b729e1ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.