PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71 | 339-348
Article title

The influence of socioeconomic factors on dietary supplementation in pregnant women

Content
Title variants
PL
Wpływ czynników socjoekonomicznych na suplementację diety kobiet ciężarnych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: The state of the health and diet of the pregnant woman directly affect the development and growth of the fetus and newborn child. Pregnancy increases the demand for nutrients and minerals, and their primary source for the future mother should be a balanced diet. Supplementation is recommended only in the case of a deficiency of vitamins and minerals. The aim of the study was to determine the effect of socioeconomic factors (income, education, employment status, place of residence) on supplementation of the diet of pregnant women. MATERIAL AND METHODS: The research material consisted of information obtained by means of an anonymous questionnaire survey among 1842 women in the first days after birth, hospitalized in the Department of Gynaecology and Obstetrics of the Medical University of Silesia in Ruda Slaska. The of research period was 15.04.2013– –30.09.2014. RESULTS: 92.3% of respondents with higher education supplemented their diet with folic acid, and only 65.1% of women with primary education. In the case of multivitamins it was respectively 79.2% and 51.6%, while in relation to omega-3 – 44.1% and 14.3%. Folic acid was taken by 94.1% of women in the highest range of net income per family member and 75% in the lowest range. In the case of multivitamins it was respectively 74.3% and 59.3%, while omega-3 – 46.1% and 23.6%. CONCLUSIONS: Women with higher education, living in big cities or villages, professionally active and with a higher net income per family member more often take supplements during pregnancy. Marital status does not affect the decision to take dietary supplements by a pregnant woman.
PL
WSTĘP: Stan zdrowia oraz sposób odżywiania kobiety ciężarnej wpływa bezpośrednio na rozwój i wzrost płodu oraz nowonarodzonego dziecka. W ciąży wzrasta zapotrzebowanie na składniki pokarmowe i mineralne, a ich podsta-wowym źródłem dla przyszłej matki powinna być zbilansowana dieta. Suplementacja diety zalecana jest dopiero w przypadku niedoborów witamin i minerałów. Celem pracy było określenie wpływu wybranych czynników socjo-ekonomicznych (dochód, wykształcenie, sytuacja zawodowa, miejsce zamieszkania) na suplementację diety kobiet ciężarnych. MATERIAŁ I METODY: Materiał do badań stanowiły dane z anonimowego badania kwestionariuszowego, przeprowa-dzonego wśród 1842 kobiet w pierwszych dobach po porodzie, hospitalizowanych na Oddziale Kliniki Ginekolo-giczno-Położniczej w Rudzie Śląskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Okres badania: 15.04.2013– –30.09.2014. WYNIKI: Kwas foliowy suplementowało 92,3% respondentek z wykształceniem wyższym, a jedynie 65,1% kobiet z wykształceniem podstawowym. W przypadku preparatów multiwitaminowych było to odpowiednio 79,2% oraz 51,6%, natomiast w odniesieniu do kwasów omega-3 – 44,1% oraz 14,3%. Kwas foliowy przyjmowało 94,1% kobiet w najwyższym przedziale dochodu netto na osobę w rodzinie oraz 75% w najniższym przedziale. W przypadku multiwitamin było to odpowiednio 74,3% i 59,3%, natomiast dla kwasów omega-3 – 46,1% i 23,6%. W grupie kobiet czynnych zawodowo kwas foliowy suplementowało 89,6%, multiwitaminy 75,7%, natomiast kwasy omega-3 38,5%. W przypadku bezrobotnych było to odpowiednio: 78,5%, 61,9% oraz 24%. WNIOSKI: Kobiety z wyższym wykształceniem, zamieszkujące duże miasta lub wsie, czynne zawodowo oraz o wyższym dochodzie netto na osobę w rodzinie częściej suplementują dietę w okresie ciąży. Stan cywilny nie ma wpływu na decyzję o przyjmowaniu suplementów diety przez kobietę ciężarną.
Discipline
Year
Volume
71
Pages
339-348
Physical description
Contributors
 • Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zakład Promocji Zdrowia, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Promocji Zdrowia, Katedra Dietetyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Myszkowska-Ryciak J., Gurtatowska A., Harton A., Gajewska D. Poziom wiedzy żywieniowej a wybrane aspekty sposobu żywienia kobiet w okresie ciąży. Probl. Hig. Epidemiol. 2013; 94(3): 600–604.
 • 2. Jarosz M. et al. Suplementy diety a zdrowie: porady lekarzy i dietetyków. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2011, s. 9–10, 121–124.
 • 3. Bojarowicz H., Dźwigulska P. Suplementy diety. Part 2. Wybrane składniki suplementów diety oraz ich przeznaczenie. Hygeia Public Health. 2012; 47(4): 433–441.
 • 4. Urbaniak T., Klejewski A., Pisarska M., Kostecka E. Wpływ suplementacji diety na masę urodzeniowa noworodka. Prz. Lek. 2012; 69(10): 1015–1020.
 • 5. Marianowski L. Od poczęcia do narodzin. Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Pelargos 2008, s. 7–45.
 • 6. Kapka-Skrzypczak L., Niedźwiecka J., Skrzypczak M., Wojtyła A. Kwas foliowy – skutki niedoboru i zasadność suplementacji. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2012; 18(1): 65–69.
 • 7. Roizen M., Oz M.YOU: Having a Baby: The Owner’s Manual to a Happy and Healthy Pregnancy. Free Press. New York 2009, s. 37, 69.
 • 8. Szostak-Węgierek D., Cichocka A. Żywienie kobiet w ciąży: porady lekarzy i dietetyków. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2012, s. 30–33, 40.
 • 9. Poręba R., Drews K., Karowicz-Bilińska A., Oszukowski P., Pawelczyk L., Radowicki S., Spaczyński M., Szczapa J. Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie suplementacji witamin i mikroelementów podczas ciąży, Ginekol. Pol. 2011; 82(7): 550–553.
 • 10. Yehuda S. Omega-6/omega-3 ratio and brain-related functions. World Rev. Nutr. Diet. 2003; 92: 37–56.
 • 11. Czajkowski K., Czerwionka-Szaflarska M., Charzewska J., Chybicka A., Dobrzańska A., Gruszfeld D. Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie suplementacji kwasu dokozaheksaenowego i innych kwasów tłuszczowych omega-3 w populacji kobiet ciężarnych, karmiących piersią oraz niemowląt i dzieci do lat 3. Pediatr. Pol. 2010; 85(6): 597–603.
 • 12. Jarosz M. Normy żywienia dla populacji polskiej-nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa 2012.
 • 13. Darmon N., Drewnowski A. Does social class predict diet quality? Am. J. Clin. Nutr. 2008; 87(5): 1107–1117.
 • 14. The determinants of food choice. The European Food Information Council. 06.06.2006 http://www.eufic.org/en/healthy-living/article/the-determinants-of-food-choice [dostęp: 05.06.2016].
 • 15. Dibsdall L.A., Lambert N., Bobbin R.F., Frewer L.J. Low-income consumers' attitudes and behaviour towards access, availability and motivation to eat fruit and vegetables. Public Health Nutrition 2003; 6(2): 159–168.
 • 16. Brzozowska A. Składniki mineralne w żywieniu człowieka. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Poznań 2002, s. 92–93.
 • 17. Tlałka E., Zadarko-Domaradzka M., Sobolewski M. Wiedza i postawy kobiet w zakresie suplementacji diety kwasem foliowym na tle Ogól-nopolskiego Programu Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej – wyniki badań pilotażowych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008; 2: 161–165.
 • 18. Zerfu T.A., Ayele H.T., Micronutrients and pregnancy; effect of suple-mentation on pregnancy and pregnancy outcomes: a systematic review. Nutr. J. 2013; 12: 20.
 • 19. Hamułka J., Wawrzyniak A., Pawłowska R. Ocena spożycia witamin i składników mineralnych z suplementami diety przez kobiety w ciąży. Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 2010; 61(3): pp. 269–275.
 • 20. Harton A., Choroszewska A., Gajewska D., Myszkowska- Ryciak J. Spożycie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych przez kobiety ciężarne. Probl. Hig. i Epidemiol. 2013; 94(3): 605–609.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-571432ec-fe8c-4986-bd2a-5f705c8ae34c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.