PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 1 | 47–52
Article title

Wielokierunkowe działanie witaminy D

Content
Title variants
EN
Multidirectional effect of vitamin D
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Postępy w badaniach nad witaminą D ujawniają coraz szersze możliwości jej wykorzystania w zapobieganiu, a nawet leczeniu wielu jednostek chorobowych. Witamina D jest coraz częściej określana również jako prohormon lub cytokina, obecnie nie jest już tylko kojarzona z regulacją gospodarki wapniowo-fosforanowej, wiadomo, że wpływając na produkcję cytokin zmniejsza częstość występowania chorób autoimmunologicznych, np. cukrzycy typu 1. Witamina D ma również zastosowanie w profilaktyce i leczeniu nowotworów, chorób układu krążenia oraz depresji. Zmiany w metabolizmie, zbyt małe pozyskiwanie tego związku w trakcie syntezy skórnej, zaburzenia przemian biochemicznych do formy aktywnej czy niedostateczna podaż w diecie tego związku mogą zaburzyć wiele ważnych dla zachowania zdrowia procesów.
EN
Advances in studies on vitamin D reveal increasingly wider possibilities for its use in the prevention and even treatment of many diseases. Vitamin D is increasingly more frequently called prohormone or cytokine, and nowadays it is not only associated with the regulation of calcium and phosphate metabolism. It is now known that because of the fact that vitamin D has an influence on the production of cytokine, it reduces the incidence of autoimmune illnesses such as diabetes type 1. Vitamin D is also used in the prevention and treatment of cardiovascular diseases, tumors and depression. Changes in metabolism, insufficient acquisition of this compound during skin synthesis, abnormal biochemical changes to the active form, or inadequate dietary intake of this compound may disrupt many important processes for maintaining health.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
1
Pages
47–52
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Jordana 19 41-808 Zabrze tel. 664 464 567
 • Zakład Kinezjologii Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Studium Doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Studium Doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 • 2. Endokrynologia ogólna i kliniczna. Red. F. Greenspan, G. Gardner. Czelej, Lublin 2004.
 • 3. Holick M.F. Vitamin D, importance in the prevention of cancers, type 1 diabetes, heart disease, and osteoporosis. Am. J. Clin. Nutr. 2004; 79: 362–371.
 • 4. Płudowski P., Karczmarewicz E., Czech-Kowalska J. i wsp. Nowe spojrzenie na suplementację witaminą D. Stand. Med. Pediatr. 2009; 6: 23–41.
 • 5. Grant W.B., Holick M.F. Benefits and requirements of vitamin D for optimal health: A review. Altern. Med. Rev. 2005; 2: 94–111.
 • 6. Maetani M., Maskarinec G., Franke A.A., Cooney R.V. Association of leptin, 25-hydroxyvitamin D, and parathyroid hormone in women. Nutr. Cancer 2009; 61: 225–231.
 • 7. Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers and cardiovascular disease. Am. J. Clin. Nutr. 2004; 80: 1678–1688.
 • 8. Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2010. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010.
 • 9. Holick M.F., Garabedian M., Vitamin D. photobiology, metabolism, mechanism of action, and clinical applications. In: Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism. Ed. American Society for Bone and Mineral Research, Washington, DC USA, 6th editiom, 2006, p. 106–114.
 • 10. Chandra P., Wolfenden L., Ziegler T. et al. Treatment of vitamin D deficiency with UV light in patients with malabsorption syndromes: a case series. Photodermatol. Photoimmunol. Photomed. 2007; 23: 179–185.
 • 11. Cranney A., Horsley T., O'Donnell S. et al. Effectiveness and safety of vitamin D in relation to bone health. Evid. Rep. Technol. Assess. 2007; 158: 1–235.
 • 12. Williams S., Seidner D.L. Metabolic bone disease in gastrointestinal illness. Gastroenterol. Clin. North Am. 2007; 361: 161–190.
 • 13. Biochemia Harpera ilustrowana. Red. R. Murray, D. Granner, V. Rod-well. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 • 14. Floyd F., Ayyar D., Barwick D., Hudgson P., Weightman D. Myopathy in chronicreanal failure. Q.J. Med. 1974; 43: 509–524.
 • 15. Glerup H., Mikkelsen K., Poulsen L. et al. Hypovitaminosis D myopathy witout biochemical signs ofosteomalacic bone involvement. Calcif Tissue Int. 2000; 66: 419–424.
 • 16. Malafarina V., Úriz-Otano F., Iniesta R., Gil-Guerrero L. Sarcopenia in elderly: Diagnosis, physiopathology and treatment. Maturitas 2012; 71: 109–114.
 • 17. Prudencio J., Akutsu N., Wong T., Benlimame N. et al. Action of low calcemic 1,25-dihydroxyvitamin D3 analogne EB1089 in head and neck squamous cell carcinoma. J. Natl. Cancer Inst. 2001; 93: 745–753.
 • 18. Lin R., White J.H. The pleiotropic actions of vitamin D. BioEssays 2008; 26: 21–28.
 • 19. Van den Bemd G.J., Chang G.T. Vitamin D and vitamin D analogs in cancer treatment. Curr. Drug Targets 2002; 3: 85–94.
 • 20. Tsoukas C., Provvedini D., Manolagas S. 1,25-dihydroxyvitamin D3: A novel immunoregulatory hormone. Science 1984; 224: 1438–1440.
 • 21. Hewison M. An update on vitamin D and human immunity. Clin. Endocrinol. (Oxf). 2012; 76: 315–325.
 • 22. Joshi S., Pantalena LC, Liu X.K. 1,25-dihydroxyvitamin D(3) ameliorates Th17 autoimmunity via transcriptional modulation of interleukin-17A. Mol. Cell. Biol 2011; 31: 3653–3669.
 • 23. Kotulska K., Bilska M. Vitamin D and Multiple Sclerosis: mini review. Stand. Med. Pediatr. 2012; 9: 626–629.
 • 24. Zeitz U., Weber K., Soegiarto D.W., Wolf E., Erben R.G. Impaired insulin secretory capacity in mice lacking a functional vitamin D receptor. FASEB J 2003; 17: 509–511.
 • 25. Bourlon P.M., Billandel B., Faure-Dussert A. Influence of vitamin D3 deficiency and 1,25 dihydroxyvitamin D3 on de novo insulin biosynthesis in the islets of the rat endocrine pancreas. J. Endocrinol. 1999; 160: 87–95.
 • 26. Baynes K.C., Boucher B.J., Feskens E.J., Kromhout D. Vitamin D, glucose tolerance and insulinaemia in elderly men. Diabetologia 1997; 40: 344–347.
 • 27. Maestro B., Molero S., Bajo S., Dávila N., Calle C. Stimulation by 1,25-dihydroxyvitamin D3 od insulin receptor expression and insulin responsiveness for glucose transport in U-937 human promonocytic cells. Endocr. J. 2000; 47: 383–391.
 • 28. Cantorna M. Vitamin D and its role in immunology: Multiple sclerosis, and inflammatory bowel disease. Prog. Biophys. Mol. Biol. 2006; 92: 60–64.
 • 29. Bacchetta J., Salusky I.B., Hewison M. Beyond mineral metabolism, is there an interplay between FGF23 and vitamin D in innate immunity? Pediatr. Nephrol. 2013; 28: 577–582.
 • 30. Zittermann A., Koerfer R. Vitamin D in the prevention and treatment of coronary heart disease. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care 2008; 11: 752–757.
 • 31. Dobrzańska A., Lukas W., Socha J. i wsp. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii dotyczące profilaktyki krzywicy i osteoporozy. Med. Prakt. 2004: 33: 31–34.
 • 32. Charzewska J., Chlebna-Sokol D., Chybicka A. i wsp. Recommendations of prophylaxis of vitamin D deficiency in Poland (2009). Med. Wieku Rozw. 2010; 14: 218–223.
 • 33. Nikonorow M., Urbanek-Karłowska. Toksykologia żywności. PZWL, Warszawa 1987.
 • 34. Czech-Kowalska J., Wietrak E., Popiel M. Znaczenie witaminy D w ciąży i laktacji. Ginekol. Położ. 2011; 19: 48–61.
 • 35. Ginde A.A., Sullivan A.F., Mansbach J.M, Camargo C.A.Jr. Vitamin D insufficiency in pregnant and nonpregnant women of childbearing age in the United States. Am. J. Obset. Gynecol. 2010; 202: 431–438.
 • 36. Czech-Kowalska J., Dobrzańska A. Suplementacja witaminy D u kobiet ciężarnych i karmiących oraz ich potomstwa. Stand. Med. Pediat. 2012; 9: 689–698.
 • 37. Banajeh S.M. Nutritional rickets and vitamin D deficiency – association with the outcomes of childhood very severe pneumonia: a prospective cohort study. Pediatr. Pulmunol. 2009; 44: 1207–1215.
 • 38. Hypponen E., Laara E., Reunanen A. i wsp. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet 2001; 358: 1500–1503.
 • 39. Specker B.L. Does vitamin D during pregnancy impact offspring growth and bone? Proc. Nutr. Soc. 2012; 71: 38–45.
 • 40. Woźniacka A., Bogaczewicz J., Sysa-Jędrzejowska A. Drugie oblicze słońca – prawdziwy „Dylemat”. Cz. 2. Prz. Dermatol. 2009; 96: 37–44.
 • 41. Straub H.R., Cutolo M. Neuro-endocrine-immunology of reumatic disease. J WJ Bijlsma. EULAR Textbook on reumatic disesases. BJM Group 2012; 60.
 • 42. Pelajo C.F., Lopez-Benitez J.M., Miller L.C. Vitamin D and autoimmune rheumatologic disorder. Autoimmun. Rev. 2010; 9: 507–510.
 • 43. Aminal H., Szekanez Z., Szucs G. et al. Serum concentrations of 25-OH vitamin D in patients with systemic lupus erythematosus (SLE) are inversely related to sisease activity: ist it time to routinely suplement patients with SLE with vitamin D? Ann. Rheum. Dis. 2010; 69: 1155–1157.
 • 44. Howard A., Yehuda S. Disease associations of vitamin D in autoimmune disorder – prevention and therapy. Stand. Med. Pediatr. 2012; 9: 620–622.
 • 45. Kim D.H., Sabour S., Sagar U.N. i wsp. Prevalence of hypovitaminosis D in cardiovascular diseases (from the National Health and Nutrition Examination Survey 2001 to 2004). Am. J. Cardiol. 2008; 102: 1540–1544.
 • 46. Gale C.R., Robinson S.M., Harvey N.C. et al. Maternal vitamin D status during pregnancy and child outcomes. Eur. J. Clin. Nutr. 2008; 62: 68–77.
 • 47. Whitehouse A.J.O., Holt B.J., Serralha M. et al. Maternal Serum Vitamin D Levels During Pregnancy and Offspring Neurocognitive Development. Pediatrics 2012; 129: 485–493.
 • 48. Woźniacka A. Sesja plenarna I: Rola witaminy D w rozwoju chorób ogólnoustrojowych. Prz. Dermatol. 2009; 96: 1–97.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-56da4d2a-24cc-4f76-a016-e581df13bb06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.