PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 3 | 183–188
Article title

Zaburzenia poznawcze w przebiegu migotania przedsionków

Content
Title variants
EN
Cognitive decline pursuant to atrial fibrillation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: W literaturze można znaleźć liczne doniesienia opisujące wpływ migotania przedsionków na rozwój niezbyt nasilonych, lecz uciążliwych dla pacjenta zaburzeń poznawczych, niezależnych od ciśnienia tętniczego czy też przebytych udarów mózgu w przeszłości. Celem pracy był przegląd piśmiennictwa dotyczącego patomechanizmu i epidemiologii zaburzeń poznawczych w przebiegu migotania przedsionków. Metodologia: Przeprowadzono systematyczny przegląd publikacji z okresu od stycznia 2006 do grudnia 2016 roku związanych z tematyką pracy, wykorzystując bazy PubMed, Cochrane Library i Google Scholar. Uwzględniono 32 z 633 znalezionych polsko- i anglojęzycznych prac oraz 8 z 16 pozycji pochodzących z bibliografii analizowanych publikacji. Wyniki: Autorzy większości publikacji są zgodni, że związek pomiędzy migotaniem przedsionków a pogorszeniem zdolności poznawczych i wystąpieniem demencji jest niepodważalny. Wydaje się, że najprostszym mechanizmem ich powstawania są udary mózgu, których ryzyko w przebiegu migotania przedsionków jest dwukrotnie wyższe niż u osób zdrowych, lecz ich wykluczenie z grupy badanej u większości autorów nie wpływało w istotny sposób na uzyskane wyniki. W kilku badaniach wykazano zmniejszenie objętości poszczególnych struktur ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza w obrębie hipokampa, jednakże wyniki są niejednoznaczne. Wykazywano również, że spadek przepływu w tętnicy środkowej mózgu u osób starszych był w istotny sposób powiązany z wystąpieniem zaburzeń poznawczych. Mechanizm ten był jednak badany w relatywnie małych grupach, o wysokiej średniej wieku. Najnowsze badania skupiają się także na hipotezach związanych z zaburzeniami w poziomach cytokin, lecz duże zróżnicowanie metod badania nie pozwoliło dotychczas jednoznacznie określić ich roli w tym procesie. Wnioski: Pomimo iż związek zaburzeń poznawczych i migotania przedsionków wydaje się niepodważalny, niejasne pozostają dokładne mechanizmy prowadzące do ich wystąpienia, co wskazuje na potrzebę dalszych badań w celu stworzenia wiarygodnego modelu ich rozwoju.
EN
Introduction: The influence of atrial fibrillation on the development of cognitive deficits, which are subtle, yet burdensome for the patients, and are independent of hypertension and past strokes, has been widely discussed in literature. The aim of our study was to review the available publications concerning the pathogenesis and epidemiology of cognitive decline pursuant to atrial fibrillation. Methodology: A systematic review of literature published between January 2006 and December 2016 has been conducted, utilising PubMed, Cochrane Library and Google Scholar search engines. Thirty-two out of 633 Polish and English publications were ultimately covered by the study, along with 8 out of 16 reference included in the analysed papers. Results: The majority of authors agree that the link between atrial fibrillation and cognitive decline and occurrence of dementia is undisputable. The high risk for the occurrence of a stroke in the course of atrial fibrillation, which is twice the risk found in healthy persons, seems to be the most plausible explanation for the aforementioned correlation. However, in most studies the exclusion of patients with a history of stroke did not significantly affect the risk for cognitive decline. In some studies, a decrease in the volume of some central nervous system structures was also reported, especially affecting the hippocampus, yet the results remain equivocal. Some authors describe a link between decreased blood flow in the middle cerebral artery in elderly patients and the occurrence of cognitive impairment. This mechanism, however, was analysed in relatively small groups, with a high mean age of the included patients. The most recent studies focus on hypotheses concerning abnormalities in cytokine levels, although significant differences in the methodology utilised in those analyses have not permitted to identify their role in the process. Conclusions: Despite the apparently undisputable link between atrial fibrillation and cognitive decline, the underlying mechanism remains unclear. Hence the need for further research in this area, aimed at determining the specific pathomechanism reliable for the association of these two phenomena.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
183–188
Physical description
Contributors
 • Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska
 • Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska
author
 • Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska
 • Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska
References
 • Akoudad S, Darweesh SK, Leening MJ et al.: Use of coumarin anticoagulants and cerebral microbleeds in the general population. Stroke 2014; 45: 3436–3439.
 • Albers GW, Dalen JE, Laupacis A et al.: Antithrombotic therapy in atrial fibrillation. Chest 2001; 119 (Suppl): 194S–206S.
 • Alosco ML, Spitznagel MB, Sweet LH et al.: Atrial fibrillation exacerbates cognitive dysfunction and cerebral perfusion in heart failure. Pacing Clin Electrophysiol 2015; 38: 178–186.
 • Anselmino M, Scarsoglio S, Saglietto A et al.: Transient cerebral hypoperfusion and hypertensive events during atrial fibrillation: a plausible mechanism for cognitive impairment. Sci Rep 2016; 6: 28635.
 • Bunch TJ, Weiss JP, Crandall BG et al.: Atrial fibrillation is independently associated with senile, vascular, and Alzheimer’s dementia. Heart Rhythm 2010; 7: 433–437.
 • Chen LY, Lopez FL, Gottesman RF et al.: Atrial fibrillation and cognitive decline-the role of subclinical cerebral infarcts: the atherosclerosis risk in communities study. Stroke 2014; 45: 2568–2574.
 • Efimova I, Efimova N, Chernov V et al.: Ablation and pacing: improving brain perfusion and cognitive function in patients with atrial fibrillation and uncontrolled ventricular rates. Pacing Clin Electrophysiol 2012; 35: 320–326.
 • Englund E, Brun A, Gustafson L: A white-matter disease in dementia of Alzheimer’s type – clinical and neuropathological correlates. Int J Geriatr Psychiatry 1989; 4: 87–102.
 • Ezekowitz MD, James KE, Nazarian SM et al.: Silent cerebral infarction in patients with nonrheumatic atrial fibrillation. The Veterans Affairs Stroke Prevention in Nonrheumatic Atrial Fibrillation Investigators. Circulation 1995; 92: 2178–2182.
 • Farina E, Magni E, Ambrosini F et al.: Neuropsychological deficits in asymptomatic atrial fibrillation. Acta Neurol Scand 1997; 96: 310–316.
 • Gaita F, Corsinovi L, Anselmino M et al.: Prevalence of silent cerebral ischemia in paroxysmal and persistent atrial fibrillation and correlation with cognitive function. J Am Coll Cardiol 2013; 62: 1990–1997.
 • Gomez CR, McLaughlin JR, Njemanze PC et al.: Effect of cardiac dysfunction upon diastolic cerebral blood flow. Angiology 1992; 43: 625–630.
 • Graff-Radford J, Madhavan M, Vemuri P et al.: Atrial fibrillation, cognitive impairment, and neuroimaging. Alzheimers Dement 2016; 12: 391–398.
 • Heringa SM, van den Berg E, Reijmer YD et al.: Markers of low-grade inflammation and endothelial dysfunction are related to reduced information processing speed and executive functioning in an older population – the Hoorn Study. Psychoneuroendocrinology 2014; 40: 108–118.
 • Hui DS, Morley JE, Mikolajczak PC et al.: Atrial fibrillation: a major risk factor for cognitive decline. Am Heart J 2015; 169: 448–456.
 • Ide K, Gulløv AL, Pott F et al.: Middle cerebral artery blood velocity during exercise in patients with atrial fibrillation. Clin Physiol 1999; 19: 284–289.
 • Jack CR Jr, Barkhof F, Bernstein MA et al.: Steps to standardization and validation of hippocampal volumetry as a biomarker in clinical trials and diagnostic criterion for Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement 2011; 7: 474–485.e4.
 • Jankowska-Polańska B, Lomper K, Alberska L et al.: Cognitive function and adherence to anticoagulation treatment in patients with atrial fibrillation. J Geriatr Cardiol 2016; 13: 559–565.
 • Kalantarian S, Ay H, Gollub RL et al.: Association between atrial fibrillation and silent cerebral infarctions: a systematic review and metaanalysis. Ann Intern Med 2014; 161: 650–658.
 • Kalantarian S, Stern TA, Mansour M et al.: Cognitive impairment associated with atrial fibrillation: a meta-analysis. Ann Intern Med 2013; 158: 338–346.
 • Kilander L, Andrén B, Nyman H et al.: Atrial fibrillation is an independent determinant of low cognitive function: a cross-sectional study in elderly men. Stroke 1998; 29: 1816–1820.
 • Knetch S, Oelschläger C, Duning T et al.: Atrial fibrillation in strokefree patients is associated with memory impairment and hippocampal atrophy. Eur Heart J 2008; 29: 2125–2132.
 • Leys D, Hénon H, Mackowiak-Cordoliani MA et al.: Poststroke dementia. Lancet Neurol 2005; 4: 752–759.
 • Liao JN, Chao TF, Liu CJ et al.: Risk and prediction of dementia in patients with atrial fibrillation – a nationwide population-based cohort study. Int J Cardiol 2015; 199: 25–30.
 • Lloyd-Jones DM, Wang TJ, Leip EP et al.: Lifetime risk for development of atrial fibrillation: the Framingham Heart Study. Circulation 2004; 110: 1042–1046.
 • Manly JJ, Tang MX, Schupf N et al.: Frequency and course of mild cognitive impairment in a multiethnic community. Ann Neurol 2008; 63: 494–506.
 • Marzona I, O’Donnell M, Teo K et al.: Increased risk of cognitive and functional decline in patients with atrial fibrillation: results of the ONTARGET and TRANSCEND studies. CMAJ 2012; 184: E329–E336.
 • Morley JE, Farr SA: The role of amyloid-beta in the regulation of memory. Biochem Pharmacol 2014; 88: 479–485.
 • van Norden AG, van der Berg HA, de Laat KF et al.: Frontal and temporal microbleeds are related to cognitive function: the Radboud University Nijmegen Diffusion Tensor and Magnetic Resonance Cohort (RUN DMC) Study. Stroke 2011; 42: 3382–3386.
 • Ott A, Breteler MM, de Bruyne MC et al.: Atrial fibrillation and dementia in a population-based study. The Rotterdam Study. Stroke 1997; 28: 316–321.
 • Payabvash S, Souza LC, Wang Y et al.: Regional ischemic vulnerability of the brain to hypoperfusion: the need for location specific computed tomography perfusion thresholds in acute stroke patients. Stroke 2011; 42: 1255–1260.
 • Petersen RC: Clinical practice. Mild cognitive impairment. N Engl J Med 2011; 364: 2227–2234.
 • Poels MM, Vernooij MW, Ikram MA et al.: Prevalence and risk factors of cerebral microbleeds: an update of the Rotterdam scan study. Stroke 2010; 41 (Suppl): S103–S106.
 • Santangeli P, Di Biase L, Bai R et al.: Atrial fibrillation and the risk of incident dementia: a meta-analysis. Heart Rhythm 2012; 9: 1761–1768.
 • Seshadri S, Wolf PA, Beiser A et al.: Stroke risk profile, brain volume, and cognitive function: the Framingham Offspring Study. Neurology 2004; 63: 1591–1599.
 • Stefansdottir H, Arnar DO, Aspelund T et al.: Atrial fibrillation is associated with reduced brain volume and cognitive function independent of cerebral infarcts. Stroke 2013; 44: 1020–1025.
 • de la Tarre JC: Cardiovascular risk factors promote brain hypoperfusion leading to cognitive decline and dementia. Cardiovasc Psychiatry Neurol 2012; 2012: 367516.
 • Thacker EL, McKnight B, Psaty BM et al.: Atrial fibrillation and cognitive decline: a longitudinal cohort study. Neurology 2013; 81: 119–125.
 • Udompanich S, Lip GY, Apostolakis S et al.: Atrial fibrillation as a risk factor for cognitive impairment: a semi-systematic review. QJM 2013; 106: 795–802.
 • Upshaw CB Jr: Hemodynamic changes after cardioversion of chronic atrial fibrillation. Arch Intern Med 1997; 157: 1070–1076.
 • Watson T, Shantsila E, Lip GY: Mechanisms of thrombogenesis in atrial fibrillation: Virchow’s triad revisited. Lancet 2009; 373: 155–166.
 • Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB: Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study. Stroke 1991; 22: 983–988.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5637e572-7bab-4e4a-a52c-def73f57c076
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.