PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 4 | 270-276
Article title

Ocena neuropsychologiczna wczesnych i odległych wyników leczenia operacyjnego chorych z krwawieniem z tętniaków tętnicy łączącej przedniej i tętnicy łączącej tylnej

Content
Title variants
EN
Neuropsychological assessment of early and long-term outcome after operative treatment in patients with bleeding from anterior or posterior communicating artery aneurysms
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: The aim of the paper was to assess a character, magnitude and dynamism of neuropsychological disorders in patients operated on for intracranial aneurysms located either on anterior communicating or posterior communicating arteries. We attempted to establish the usefulness of the Hunt and Hess grading as a predictor of subsequent postoperative neuropsychological disorders. Material and methods: To this study 82 patients with SAH from a single aneurysm located either on the anterior or posterior communicating arteries were enrolled. Directly before surgery the patients were assessed according to Hunt and Hess grading and only those assigned to grades I, II and III were taken into consideration. Neurological outcome of all these patients a discharge was described as good (GOS 4-5). The neuropsychological tests were carried out first about three weeks after the surgery and again six months later. Results: Compared to average results found in the population, our patients displayed decreased scores in the range of all functions examined with Wechsler Intelligence Scale. This was particularly true in patients Hunt and Hess grade III. Neuropsychological tests six months after the surgery confirmed apparent dynamics of the changes, particularly in the non-verbal tests. Conclusions: Hunt and Hess grading proved to be of satisfying prognostic value for future neuropsychological disorders. As a rule, Hunt and Hess grade I and II patients achieved better results in neuropsychological tests then those grade III. The only exception was noted in the case of the factor of the susceptibility to distraction, where the results were below average in all patients, both directly and six months after the surgery.
PL
Wstęp: Celem pracy było określenie rodzaju, nasilenia i dynamiki zaburzeń neuropsychologicznych u chorych po operacji tętniaka wewnątrzczaszkowego. Dokonano również analizy czynników wpływających na stan neuropsychologiczny pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem wartości rokowniczej skali Hunta i Hessa. Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 82 pacjentów z krwawieniem podpajęczynówkowym (ang. subarachnoid haemmorhage, SAH), z pojedynczym tętniakiem umiejscowionym na tętnicy łączącej przedniej lub tylnej. Bezpośrednio przed zabiegiem pacjentów przypisano do grup I-III wg Hunta i Hessa, a ich stan neurologiczny przy wypisie określono jako dobry (GOS 4-5). Chorych dwukrotnie badano za pomocą skali Wechslera - mniej więcej trzy tygodnie i pół roku od operacji tętniaka. Wyniki: W zakresie wszystkich funkcji neuropsychologicznych badanych skalą Wechslera odnotowano obniżenie wyników w porównaniu z przeciętnymi w populacji, szczególnie wyraźne u pacjentów z III grupy wg Hunta i Hessa. W obydwu porównywanych grupach zaobserwowano też wyraźną dynamikę zmian stwierdzonych w badaniu neuropsychologicznym w ciągu pół roku od zabiegu, szczególnie w zakresie testów niewerbalnych. Wnioski: Wartość rokownicza skali Hunta i Hessa okazała się zadowalająca w odniesieniu do zaburzeń neuropsychologicznych. Pacjenci z niższym indeksem klasyfikacji Hunta i Hessa osiągali lepsze wyniki w testach neuropsychologicznych. Jedynie w przypadku czynnika podatności na dystrakcję uzyskano wyniki poniżej przeciętnej zarówno we wczesnym, jak i odległym badaniu w obydwu porównywanych grupach.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
270-276
Physical description
Contributors
 • Katedra Neurochirurgii, Klinika Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, tel.: 042 677 67 70
 • Katedra Neurochirurgii, Klinika Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, tel.: 042 677 67 70
 • Katedra Neurochirurgii, Klinika Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, tel.: 042 677 67 70
References
 • 1. Bjeljac M., Keller E., Regard M., Yonekawa Y.: Neurological and neuropsychological outcome after SAH. Acta Neurochir. Suppl. 2002; 82: 83-85.
 • 2. Hutter B.O., Gilsbach J.M., Kreitschmann I.: Quality of life and cognitive deficits after subarachnoid haemorrhage. Br. J. Neurosurg. 995; 4: 465-475.
 • 3. Saveland H., Sonesson B., Ljunggren B. i wsp.: Outcome evaluation following subarachnoid haemorrhage. J. Neurosurg. 1986; 64: 191-196.
 • 4. Berry E., Jones R.A., West C.G., Brown J.D.: Outcome of subarachnoid haemorrhage. An analysis of surgical variables, cognitive and emotional sequelae related to SPECT scanning. Br. J. Neurosurg. 1997; 11: 378-387.
 • 5. Bornstein R.A., Weir B.K., Petruk K.C., Disney L.B.: Neuropsychological function in patients after subarachnoid hemorrhage. Neurosurgery 1987; 21: 651-654.
 • 6. Hackett M.L., Anderson C.S.: Health outcomes 1 year after subarachnoid haemorrhage: An international population-based study. The Australian Cooperative Research on Subarachnoid Hemorrhage Study Group. Neurology 2000; 55: 658-662.
 • 7. Rodholm M., Starmark J.E., Svensson E., Von Essen C.: Astheno-emotional disorder after aneurysmal SAH: reliability, symptomatology and relation to outcome. Acta Neurol. Scand. 2001; 103: 379-385.
 • 8. Ogden J.A., Utley T, Mee E.W: Neurological and psychosocial outcome 4 to 7 years after subarachnoid hemorrhage. Neurosurgery 1997; 41: 25-34.
 • 9. Kreiter K.T., Copeland D., Bernardini G.L. i wsp.: Predictors of cognitive dysfunction after subarachnoid hemorrhage. Stroke 2002; 33: 200-208.
 • 10. Hadjivassiliou M., Tooth C.L., Romanowski CA.: Aneurysmal SAH: cognitive outcome and structural damage after clipping or coiling. Neurology 2001; 56: 1672-1677.
 • 11. Hutter B.O., Kreitschmann-Andermahr I., Mayfrank L. i wsp.: Functional outcome after aneurysmal subarachnoid haemorrhage. Acta Neurochir. Suppl. 1999; 72: 157-174.
 • 12. Hutter B.O., Gilsbach J.M., Kreitschmann I.: Is there a difference in cognitive deficits after aneurysmal subarachnoid haemorrhage and subarachnoid haemorrhage of unknown origin? Acta Neurochir. 1994; 127: 129-135.
 • 13. Dombovy M.L., Drew-Cates J., Serdans R.: Recovery and rehabilitation following subarachnoid haemorrhage. Part I: Outcome after inpatient rehabilitation. Brain Inj. 1998; 12: 443-454.
 • 14. Fobe J.L., Haddad L., De Souza AM.: Cognitive performance in patients with surgically treated cerebral aneurysms. Arq. Neuropsiquiatr. 1999; 57: 233-242.
 • 15. Instrukcja do skali inteligencji D. Wechslera dla młodzieży i dorosłych. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, Warszawa 1972.
 • 16. Brzeziński J., Hornowska E. (red.): Skala Inteligencji Wechslera WAIS-R. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • 17. De Santis A., Laiacona M., Barbarotto R. i wsp.: Neuropsychological outcome of operated cerebral aneurysms: prognostic factors on 148 patients. Acta Neurol. Scand. 1998; 97: 393-397.
 • 18. Sonesson B., Saveland H., Ljunggren B., Brandt L.: Cognitive functioning after subarachnoid haemorrhage of unknown origin. Acta Neurol. Scand. 1989; 80: 400-410.
 • 19. Tuffiash E., Tamargo R.J., Hillis A.E.: Craniotomy for treatment of unruptured aneurysms is not associated with longterm cognitive dysfunction. Stroke 2003; 34: 2195-2203.
 • 20. Hutter B.O., Gilsbach J.M.: Which neuropsychological deficits are hidden behind a good outcome (Glasgow = I) after aneurysmal subarachnoid hemorrhage? Neurosurgery 1993; 33: 999-1005.
 • 21. Ogden J.A., Mee E.W, Henning M.: A prospective study of impairment of cognition and memory and recovery after subarachnoid hemorrhage. Neurosurgery 1993; 33: 572-586.
 • 22. Tidswell P, Dias PS., Sagar H.J. i wsp.: Cognitive outcome after aneurysm rupture: relationship to aneurysm site and perioperative complications. Neurology 1995; 45: 875-882.
 • 23. Ljunggren B., Sonesson B., Saveland H., Brandt L.: Cognitive impairment and adjustment in patients without neurological deficits after aneurysmal SAH and early operation. J. Neurosurg. 1985; 62: 673-679.
 • 24. Fertl E., Killer M., Eder H. i wsp.: Long-term functional effects aneurismal subarachnoid haemorrhage with special emphasis on the patient’s view. Acta Neurochir. 1999; 141: 571-577.
 • 25. Dombovy M.L., Drew-Cates J., Serdans R.: Recovery and rehabilitation following subarachnoid haemorrhage. Part II: Long-term follow-up. Brain Inj. 1998; 12: 887-894.
 • 26. Saciri B.M., Kos N.: Aneurysmal subarachnoid haemorrhage: outcomes of early rehabilitation after surgical repair of ruptured intracranial aneurysms. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2002; 72: 334-337.
 • 27. Ryan J.J., Paolo A.M., Miller DA., Morris J.: Exploratory factor analysis of the Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised in a sample of brain-damaged woman. Arch. Clin. Neuropsychol. 1997; 12: 683-689.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-55eea43f-1b84-4ffa-880e-694484eac2b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.