PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | XXIII | 1 | 122-138
Article title

Inteligencja emocjonalna i motywacja osiągnięć u kobiet na stanowiskach kierowniczych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Celem badania było sprawdzenie, czy kobiety zajmujące stanowiska kierownicze posiadają specyficzny repertuar cech z zakresu inteligencji emocjonalnej oraz motywacji osiągnięć. Badanie przeprowadzono na próbie 100 kobiet – 50 kierowniczek i 50 podwładnych (wiek M = 39,04). Do badania zmiennych psychologicznych wykorzystano: Inwentarz Motywacji Osiągnięć LMI H. Schulera i M. Prochaski, w polskiej adaptacji W. Klinkosza i A.E. Sękowskiego (2013), oraz Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej DINEMO A. Matczak i A. Jaworowskiej (2006). Przeprowadzone badania pokazały, że istnieją różnice w obszarze motywacji osiągnięć pomiędzy kierowniczkami i podwładnymi. Okazuje się, że kierowniczki różnią się od innych pracownic w czynniku pewności siebie, a także w cechach, takich jak dominacja, dbanie o prestiż i zaangażowanie. Interesujące jest również to, że wiele czynników inteligencji emocjonalnej istotnie koreluje z czynnikami motywacji osiągnięć w grupie kierowniczek. Zebrane dane można wykorzystać w celach rekrutacji oraz wsparcia rozwoju zawodowego i osobistego. Słowa kluczowe: inteligencja emocjonalna, motywacja osiągnięć, stanowiska kierownicze
Year
Volume
Issue
1
Pages
122-138
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-55def942-6d61-4fd7-86de-881c0eeb6124
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.