PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 10 | 2 | 100 - 104
Article title

Samoistne podciśnienie śródczaszkowe – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Spontaneous intracranial hypotension – case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The syndrome of spontaneous intracranial hypotension (SIH) was first described in 1938 and was considered a rare disorder. Because all of SIH occur secondary to spontaneous spinal cerebrospinal fluid (CSF) leak, the term: spontaneous spinal CSF leak is the preferred descriptive term. Recent evidence suggest that SIH is not rare but underdiagnosed. The spectrum of clinical and radiological manifestations is varied. The orthostatic headache and opening pressure of cerebrospinal fluid (CSF) under 60 mm H2O are cardinal diagnostic features. Treatment consist in bed rest, oral hydration, caffeine or theophylline intake, epidural blood patching, percutaneous fibrin glue injection or surgical CSF leak repair. The effectiveness of those treatment is limited and poorly studied. Author present case of 19-year-old woman with 2 days history of headache, tinnitus and photophobia. On neurologic examination patient presented only vertical diplopia. CT of head showed swelling of brain and contractions of cerebral ventricles. A lumbar puncture on the day after admission excluded neuroinfection and subarachnoid haemorrhage. The CSF opening pressure was 15 mm H2O. An MRI of cervical, thoracic and lumbar spine did not show any potential structures connected with CSF leak. Myelo-CT showed in lumbar region four places of CSF leak. This case demonstrates some of the potential diagnostic difficulties and unusual cause for sudden onset headache.
PL
Samoistne podciśnienie śródczaszkowe – SPŚ (łac. aliquorrhoea acuta versus spontanea) po raz pierwszy zdiagnozowano w 1938 roku i uznawano za rzadkie schorzenie. Ponieważ wszystkie przypadki SPŚ występują wtórnie do samoistnego wycieku płynu mózgowo- -rdzeniowego (PMR), preferowanym terminem opisowym jest spontaniczny tzw. rdzeniowy wyciek PMR. Obecne badania wskazują, że nie jest to tak rzadkie schorzenie, jak sądzono. Kliniczna i radiologiczna manifestacja choroby jest różnorodna. Za cechy kardynalne uważa się ortostatyczne bóle głowy i ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego mniejsze niż 60 mm słupa H2O. Leczenie polega na utrzymywaniu pozycji leżącej, doustnym przyjmowaniu płynów, spożywaniu substancji zawierających kofeinę i teofilinę, wykonaniu łaty z krwi podanej nadoponowo lub podaniu fibryny oraz interwencji neurochirurgicznej. Efektywność tego rodzaju leczenia jest ograniczona i słabo zbadana. Przedstawiono przypadek 19-letniej pacjentki z 2-dniowym wywiadem w kierunku bólu głowy, szumu usznego oraz nadwrażliwości na światło. W badaniu neurologicznym stwierdzono jedynie dwojenie przy patrzeniu do boku. Tomografia komputerowa głowy ujawniła obrzmienie mózgu oraz bardzo wąski układ komorowy. Nakłucie lędźwiowe, wykonane dzień po przyjęciu, wykluczyło neuroinfekcje oraz krwawienie podpajęczynówkowe. Ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego wynosiło 15 mm słupa H2O. RM odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego nie ujawnił potencjalnego miejsca wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego. Mielo-CT ujawniło w odcinku lędźwiowym kręgosłupa wielomiejscowy wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego. Przypadek ten demonstruje pewne trudności diagnostyczne oraz zwraca uwagę na niecodzienną przyczynę bólów głowy.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
100 - 104
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii i Epileptologii II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, tel./faks: 42 639 35 91
References
 • 1. Klee E.: Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary. Universitas, Kraków 2001.
 • 2. Schievink W.I.: Spontaneous spinal cerebrospinal fluid leaks and intracranial hypotension. JAMA 2006; 295: 2286-2296.
 • 3. Savoiardo M., Minati L., Farina L. i wsp.: Spontaneous intracranial hypotension with deep brain swelling. Brain 2007; 130: 1884-1893.
 • 4. Mokri B., Low PA.: Orthostatic headaches without CSF leak in postural tachycardia syndrome. Neurology 2003; 61: 980-982.
 • 5. Schievink WI.: Spontaneous spinal cerebrospinal fluid leaks. Cephalalgia 2008; 28: 1345-1356.
 • 6. Chung S.J., Lee J.H., Im J.H. Lee M.C.: Short- and longterm outcomes of spontaneous CSF hypovolemia. Eur. Neurol. 2005; 54: 63-67.
 • 7. Klimek A.: Tak zwane samoistne podciśnienie śródczaszkowe. Neurol. Neurochir. Pol. 1971; 5: 823-827.
 • 8. Prusiński A.: Niektóre nowe aspekty kliniczne bólów głowy. Pol. Przegl. Neurol. 2006; 2: 73-77.
 • 9. Schievink WI., Maya M.M., Moser F. i wsp.: Frequency of spontaneous intracranial hypotension in the emergency department. J. Headache Pain 2007; 8: 325-328.
 • 10. Mokri B.: Familial occurrence of spontaneous spinal CSF leaks: underlying connective tissue disorder. Headache 2008; 48: 146-149.
 • 11. Rando T.A., Fishman R.A.: Spontaneous intracranial hypotension: report of two cases and review of the literature. Neurology 1992; 42: 481-487.
 • 12. Prasad S., El-Haddad G., Zhuang H., Khella S.: Intracranial hypotension following chiropractic spinal manipulation. Headache 2006; 46: 1456-1458.
 • 13. Toda K, Moriyama E., Ishikawa S.: A fibromyalgia patient with traumatic cerebrospinal fluid leak: a case report. Clin. Rheumatol. 2008; 27: 1203-1204.
 • 14. Mea E., Chiapparini L., Savoiardo M. i wsp.: Headache attributed to spontaneous intracranial hypotension. Neurol. Sci. 2008; 29 (supl. 1): S164-S165.
 • 15. Mea E., Savoiardo M., Chiapparini L. i wsp.: Headache and spontaneous low cerebrospinal fluid pressure syndrome. Neurol. Sci. 2007; 28 (supl. 2): S232-S234.
 • 16. Strauss S., Stemper B., Leis S. i wsp.: Intracranial hypotension following chiropraxis. Eur. Neurol. 2005; 53: 47-50.
 • 17. Albayram S., Ulu M.O., Hanimoglu H. i wsp.: Intracranial hypotension following scoliosis surgery: dural penetration of a thoracic pedicle screw. Eur. Spine J. 2008; 17 (supl. 2): S347-S350.
 • 18. Schievink WI.: Misdiagnosis of spontaneous intracranial hypotension. Arch. Neurol. 2003; 60: 1713-1718.
 • 19. Gordon N.: Spontaneous intracranial hypotension. Dev. Med. Child Neurol. 2009; 51: 932-935.
 • 20. Klimek A.: Idiopathic intracranial hypotension. Neurol. Neurochir. Pol. 1971; 5: 823-827.
 • 21. Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society: The International Classification of Headache Disorders: 2nd edition. Cephalalgia 2004; 24 (supl. 1): 9-160.
 • 22. Mokri B., Atkinson J.L., Dodick D.W i wsp.: Absent pachymeningeal gadolinium enhancement on cranial MRI despite symptomatic CSF leak. Neurology 1999; 53: 402-404.
 • 23. Forghani R., Farb R.I.: Diagnosis and temporal evolution of signs of intracranial hypotension on MRI of the brain. Neuroradiology 2008; 50: 1025-1034.
 • 24. Mokri B., Piepgras D.G., Miller G.M.: Syndrome of orthostatic headaches and diffuse pachymeningeal gadolinium enhancement. Mayo Clin. Proc. 1997; 72: 400-413.
 • 25. Miyazawa K, Shiga Y., Hasegawa T. i wsp.: CSF hypovolemia vs intracranial hypotension in “spontaneous intracranial hypotension syndrome”. Neurology 2003; 60: 941-947.
 • 26. Wang H.K., Liliang P.C., Liang C.L. i wsp.: Delayed subdural hematoma after epidural blood patching in a patient with spontaneous intracranial hypotension - case report. Neurol. Med. Chir. (Tokyo) 2010; 50: 479-481.
 • 27. Ferrante E., Arpino I., Citterio A. i wsp.: Epidural blood patch in Trendelenburg position pre-medicated with acet-azolamide to treat spontaneous intracranial hypotension. Eur. J. Neurol. 2010; 17: 715-719.
 • 28. Jaskólski D., Papierz W: Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe i obrzęk mózgu. W: Liberski P.P., Papierz W (red.): Neuropatologia Mossakowskiego. Czelej, Lublin 2005: 40-50.
 • 29. Bielańska-Osuchowska Z.: Pączek ogonowy w rozwoju zarodków kręgowców. Postępy Biol. Komórki 2004; 31: 681-702.
 • 30. Sencakova D., Mokri B., McClelland R.L.: The efficacy of epidural blood patch in spontaneous CSF leaks. Neurology 2001; 57: 1921-1923.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-55c919fd-f391-42e4-a5fc-3e058247f737
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.