Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 11 | 3 |

Article title

Trends in prescribed opioid therapy for non-cancer pain for individuals with prior substance use disorders

Title variants

PL
Trendy w leczeniu bólu nienowotworowego opioidami na receptę wśród osób z wcześniejszymi zaburzeniami związanymi z używaniem substancji

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zwiększa się długotrwałe stosowanie opioidów z powodu bólu nienowotworowego. Zaleca się ostrożność w przepisywaniu tych leków osobom z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji, ale niewiele wiadomo o rzeczywistych praktykach w ramach planów ubezpieczenia zdrowotnego. Bieżący artykuł opisuje trendy i charakterystykę długotrwałego stosowania opioidów u osób z bólem nienowotworowym i ze stwierdzanym w wywiadzie nadużywaniem substancji. Dzięki wykorzystaniu danych z planów ubezpieczenia zdrowotnego (1997–2005) porównano w tym badaniu standaryzowane względem wieku i płci współczynniki stosowania opioidów na receptę: rozpoczynanego, rozpoczynanego długoterminowego oraz kontynuowanego długoterminowego, a także profile stosowania leków u osób z wywiadem w kierunku zaburzeń związanych z używaniem substancji i u osób bez takiego wywiadu. Konsorcjum badania zagrożeń i trendów związanych z opioidami (CONsortium to Study Opioid Risks and Trends) objęło osoby dorosłe włączane do dwóch planów ubezpieczenia zdrowotnego: Kaiser Permanente of Northern California (KPNC) oraz Group Health Cooperative (GH) w Seattle, w stanie Waszyngton. W KPNC (1999–2005) kontynuowane długotrwałe stosowanie opioidów zwiększyło się z 11,7% do 17,0% wśród osób z wywiadem w kierunku zaburzeń związanych z używaniem substancji i z 2,6% do 3,9% u osób bez takiego wywiadu. Odpowiednie wartości dla GH (1997–2005) zwiększyły się z 7,6% do 18,6% oraz z 2,7% do 4,2%. Wśród osób z zaburzeniami związanymi z używaniem opioidów, odsetki w KPNC zwiększyły się z 44,1% do 51,1%, a w GH – z 15,7% do 52,4%. Osoby stosujące przewlekle opioidy, u których wcześniej rozpoznano nadużywanie substancji, otrzymywały większe dawki, z większym prawdopodobieństwem otrzymywały opioidy wymienione w Wykazie II i długodziałające, oraz częściej stosowały oprócz opioidów również leki uspokajające i nasenne. Ponieważ pacjenci ci są traktowani jako osoby o większym ryzyku, zwiększone stosowanie długoterminowego leczenia opioidami wskazuje na znaczenie lepszego poznania korzyści i zagrożeń związanych z leczeniem opioidami wśród osób z wywiadem w kierunku nadużywania substancji i na potrzebę dokładniejszej oceny przesiewowej wywiadu w kierunku nadużywania substancji niż ma to miejsce w zwykłej praktyce.
EN
Long-term opioid therapy for non-cancer pain has increased. Caution is advised in prescribing for persons with substance use disorders, but little is known about actual health plan practices. This paper reports trends and characteristics of long-term opioid use in persons with non-cancer pain and a substance abuse history. Using health plan data (1997–2005), the study compared age-sex-standardized rates of incident, incident long-term and prevalent long-term prescription opioid use, and medication use profiles in those with and without substance use disorder histories. The CONsortium to Study Opioid Risks and Trends study included adult enrollees of two health plans, Kaiser Permanente of Northern California (KPNC) and Group Health Cooperative (GH) of Seattle, Washington. At KPNC (1999–2005), prevalence of longterm use increased from 11.6% to 17.0% for those with substance use disorder histories and from 2.6% to 3.9% for those without substance use disorder histories. Respective GH rates (1997–2005), increased from 7.6% to 18.6% and from 2.7% to 4.2%. Among persons with an opioid disorder, KPNC rates increased from 44.1% to 51.1%, and GH rates increased from 15.7% to 52.4%. Long-term opioid users with a prior substance abuse diagnosis received higher dosage levels, were more likely to use Schedule II and longacting opioids, and were more often frequent users of sedative-hypnotic medications in addition to their opioid use. Since these patients are viewed as higher risk, the increased use of long-term opioid therapy suggests the importance of improved understanding of the benefits and risks of opioid therapy among persons with a history of substance abuse, and the need for more careful screening for substance abuse history than is the usual practice.

Discipline

Journal

Year

Volume

11

Issue

3

Physical description

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-55ba30c4-dd56-4765-8310-c8ef76413fab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.