PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | XIX | 1 | 7-16
Article title

Formative function of assessment in a psycho-didactical context

Content
Title variants
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This contribution focuses on the formative function of assessment. The assessment of a student continuously informs about his or her performance, whereby it improves upon his or her learning processes. The formative function of assessment is mainly achieved by feedback resulting from the student‘s performance. This contribution focuses on selected aspects of the formative function of assessment, on the concordance of teaching and assessment goals (and processes) from the perspective of their formulation and the assessment criteria, on the examination of the understanding of the taught subject from the perspective of adopting concepts and their correctness during evaluation, on the didactic approach when working with errors while analyzing the student‘s performance.
Year
Volume
XIX
Issue
1
Pages
7-16
Physical description
Contributors
 • University of West Bohemia, Pilzen, Czech Republic
 • Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland
 • University of Zielona Góra, Poland
References
 • Anderson, L.W., Krathwohl, D.R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom‘s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman.
 • Byčkovský, P., Kotásek, J. (2004) Nová teorie klasifikování kognitivních cílů ve vzdělávání: Revize Bloomovy taxonomie. Pedagogika, 54, 3, 227-242.
 • Chlup, O. (1955). Čítanka k dějinám pedagogiky. Praha: SPN.
 • Doležal, J. Mareš, J. (1997). Učitel a žákův chybný výkon. Socialistická škola, 18, 5, 201-207.
 • Fontana, D. (1997). Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Praha: Portál.
 • Kosíková, V. (2001). Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Praha: Grada.
 • Kosíková, V., Černá, K. (2013). Výzkum kvality informační funkce hodnocení ve středoškolské praxi. Pedagogika, LXIII 3, 372-393.
 • Kovaliková, S. (1992). Integrovaná tematická výuka. Kroměříž: Spirála.
 • Krykorková, H. (2008). Kognitivní svébytnost, teoretická východiska a okolnosti jejího rozvíjení. Pedagogika, 58, 2, 140-155.
 • Kulič, V. (1971). Chyba a učení: Funkce chybného výkonu v učení a v jeho řízení. Praha: SPN.
 • Linhart, J. (1967). Psychologie učení. Praha: SPN.
 • Peregrin, J. (1999). Význam a struktura. Praha: OIKOYMENH.
 • Petty, G. (2004). Moderní vyučování. Praha: Portál.
 • Pike, G., Selby, D. (1994). Globální výchova. Praha: Grada.
 • Rogers, C.R. (1998). Způsob bytí. Praha: Portál.
 • Slavík, J. (2001). Umění zážitku, zážitek umění. Praha: Pedagogická fakulta UK.
 • Slavík, J. (2003). Autonomní a heteronomní pojetí školního hodnocení – aktuální problém pedagogické teorie a praxe. Pedagogika, 53, 1, 5-25.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-55b80226-5fec-478f-8bef-ab9199ddccf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.